Jul, jul, strålande jul?

december 19, 2014

Det kommer aldrig finnas ett annat du – uppdaterad

december 19, 2014

Vi läser en bok som heter Pedagogik för förändring och studenterna snubblar över Neill, Stein, Arendt och Levinas. Författarna försöker sätta in de här utbildningskritiska pedagogerna i ett historiskt sammanhang och jag ser en gemensam nämnare i tanken på det mänskliga mötet som grunden för det vi kallar pedagogik.

Jag är inte säker på att skolan gör världen till en bättre plats och ler kanske åt förhoppningen att skapa fred på jorden genom utbildning – men det känns bra att vi diskuterar mötets betydelse.

Vad händer när vi säger ”du”?

Uppdatering – nu med rätt film!

En dag på Caroli city – en kväll på Välfärden

december 17, 2014

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/d8e/871595/files/2014/12/img_9889.jpg

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/d8e/871595/files/2014/12/img_9878.jpg

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/d8e/871595/files/2014/12/img_9876.jpg

Det gamla köpcentrumet är renoverat. Konst och kommers i skön föreningen.

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/d8e/871595/files/2014/12/img_9888.jpg

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/d8e/871595/files/2014/12/img_9887.jpg

Jag avslutar dagen med julfest på restaurang Välfärden. Toaletten är ganska unik i sin allmogeinspirerade design.

Feminism, förskolan och mansrörelsen

december 17, 2014

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/d8e/871595/files/2014/12/img_5085.png

Länk

Jag läser texten och känner igen resonemangen. Frågan är om det går att använda den här formen av feministisk teoribildning för att analysera den utsatthet som män upplever när de arbetar inom förskolan?

Min tes är att godhet och omsorg gestaltas i handling. Maskuliniteten omförhandlas och omdefinieras av män som tar ansvar. De män som utbildar sig till förskollärare behöver alltså inte vara mer genusmedvetna än sina kvinnliga kollegor. Det räcker långt med att vilja göra ett bra jobb.

Skuld är en tveksam drivkraft.

Mitt förhållande till julen är komplicerat

december 16, 2014

Jag delar inte min närmaste omgivnings entusiasm för julen. Varje år umgås jag med diskreta flyktdrömmar och argumenterar försiktigt för en jul i återhållsamhetens tecken. Samtidigt arbetar magin under ytan och ibland händer det att jag förstår meningen med allt ståhej.

Lampan på Lilla Torg visar vägen. Jag följer den gärna.

Motverka – medverka – påverka

december 16, 2014

Länk

LEGO har det inte lätt. Följ länken!

Suck – den här filmen dryper av konventionalism:

Den politiska läroplanen

december 16, 2014

Våra studenter ser sällan den politiska dimensionen i styrdokumenten. Kanske borde vi studera SD:s motion om ändringar av LPFÖ98?

Länk

IMG_5068.JPG

3. På sidan 5 i kapitlet ”Förskolans värdegrund och uppdrag” med underrubriken ”Saklighet och allsidighet”, andra stycket, står följande att läsa:

”Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.”

Vi föreslår att stycket ovan byts ut mot följande stycke:

”Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma rättigheter och möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan otillbörlig påverkan från vuxenvärlden.”

Att medvetet motverka så kallade traditionella könsmönster och könsroller är myntets andra sida mot att uppmuntra dessa. Idealet måste vara att barnen ges möjlighet att utvecklas fritt till egna självständiga individer, utan påverkan av vare sig traditionella eller otraditionella könsmönster.

Det här behöver vi prata mer om. Jag har i andra sammanhang kritiserat formuleringarna om ”traditionella könsmönster” som svårtolkade. Skulle det finnas könsmönster som inte är ”traditionella” – i betydelsen socialt och historiskt konstruerade?

Jag delar alltså motionsskrivarnas tankar om faran med att ersätta en form av normativitet med en annan.

I Lgr11 används begreppet ”traditionella” i positiva sammanhang – något viktigt och betydelsefull – och kontrasten mot LpFö98 är slående. Staten bör inte reglera individens förhållande till traditioner. Eller det kanske är skolans djupare uppgift? En form av disciplinering in i svenskheten.

Samtidigt blir det möjligt att utveckla genuspedagogiken i frihetlig riktning.

Länk

Två timmar komprimerad utbildningskritik

december 15, 2014

Länk till Storify om filmen Alphabet

#hiphopstudies14

december 15, 2014

MC Fabienne!

Jag är på konferens.

Matematiken, musiken och attityden

december 14, 2014

Jag hoppas att det blir en vecka i musikens tecken.

Identitetspolitik som hot mot den svenska modellen?

december 14, 2014

Bo Rothstein ställer svåra och viktiga frågor i DN.

Länk

Hur river man pyramider?

IMG_5070.JPG

Fössta fossten?

december 14, 2014

IMG_5072.JPG

Jag möter smålänningar som har problem med konsonanten R. Annie Lööf visar vägen mot ett R-löst samhälle.

Jag känner mig svensk idag

december 13, 2014

IMG_5068.JPG

Snökäppar – snöpinnar?

december 13, 2014

IMG_5067.JPG

Dagsverket är fullgjort. Snön är sen och vägföreningens pinngrupp har satt upp 100 käppar med hjälp av spett i stenig mark. Nu kan vintern komma.

Jag är lite trött.mmin kropp är inte gjord för arbete.

Efter stormen

december 13, 2014

IMG_9855.JPG

Den nyuppsättning statyn på Bagers plats känns lite djärv. Jag undersöker historien.

Den stora guiden

Konstkompassen.


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 103 andra följare