Idag missar jag…

januari 30, 2015

IMG_5190

Och försöker trösta mig med att läsa avhandlingen i efterskott. Ett rykande aktuellt ämnen

Länk

Har jag rekommenderat den här facebookgruppen?

januari 30, 2015

IMG_5185

Länk

Motion har blivit så komplicerat

januari 29, 2015

IMG_0130

Jag får ett SMS och inser att de hör bokstavskombinationerna betyder något.

Äsch – vi får väl se.

Intet mänskligt är mig främmande?

Jag mötte Viktor

januari 29, 2015

IMG_0127

Länk

Den här vinkeln på undervisning gillar jag. Omedelbarhet och oförutsägbarhet.

Kryss i en ruta visar vad eleven inte kan utveckla?

januari 29, 2015

IMG_0126

Länk

Jag läser verkligen slarvigt.

Välkommen in i matchen Skolforskningsinstitutet!

januari 28, 2015

VR1510-240x340Jag följer twitterflödet från det stora releasepartyt för Skolforskningsinstitiutets forskningsöversikter. Det verkar ha varit livat. Och förväntningarna är storslagna på denna lilla myndighet.

Länk till VR:s hemsida och publikationen

Ambitionerna är skyhöga:

 • att säkra kvaliteten i de systematiska forskningssammanställningar som genomförs och i den forskning som initieras,
 • att bevaka äktheten i översättningar, ursprungstolkningar och slutsatser,
 • att utveckla nya former för kunskapssammanställningar, former som bättre svarar mot svenska lärares och skolledares behov av relevant, tillförlitlig och praktiskt hållbar kunskap,
 • att involvera lärare i sammanställningsprocesserna för att säkra resultatens praktiska relevans – och forskare för att säkra vetenskaplig relevans och kvalitet,
 • att förvissa sig om att den forskning som presenteras får en icke-normativ prägel, vilket betyder att den inbjuder till öppen och kritisk dialog samt inriktas mot att stärka lärares professionsutveckling,
 • att bygga upp långsiktiga strukturer i syfte att kvalitetssäkra forskningsanvändningen med nätverk kring specifika frågeställningar som ett sätt att utveckla kompetenser kring kvalificerade tolkningar av forskningsresultat,
 • att etablera relationer och en infrastruktur för samspelet mellan olika aktörer,
 • att uppmärksamma den rikedom av studier som utförs av eller i samverkan med lärare på olika
  akademiska nivåer och inom skilda delar av skolorganisationen såväl nationellt, regionalt som
  lokalt,
 • att undersöka former för hur lärare som genomför studier på forskarnivå ska få incitament för att sprida sin kunskap vidare,
 • att utveckla olika vägar för att systematisera lärares forskning och tillgängliggöra de
  kunskapstillskott som denna typ av forskning genererar
 • att samverka med övriga aktörer nationellt, regionalt och lokalt om uppdraget att sprida
  kunskapssammanställningar och med aktörer inom forskningssystemet avseende forskningsfrågor.

Jag bläddrar fram till avsnittet om förskoleforskning:

Som slutsats kan anföras att en förskola och pedagogiska relationer av hög kvalitet innehåller en sammanflätning av omsorg och undervisning. En jämvikt mellan vuxenstyrda och barninitierade aktiviteter, där personalen ger barns lek tillräckligt utrymme och stöd, och ett nytt undervisningsbegrepp behövs, som flyttas från formella och vuxenstyrda situationer till att gälla alla situationer där förskolepersonal förmår expandera barnens lärande i dialog, vilket även inkluderar dialog som inte är verbal.

OK – nu kör vi! Frågan är väl åt vilket håll?

UKÄ och högskolans kvalitetssäkringsarbete

januari 28, 2015

IMG_0124

Nu kan de komma – vi är väl förberedda!

Förintelsedagen och fransk antisemitism

januari 27, 2015

IMG_0118

Länk

UR:s brokiga utbud

januari 27, 2015

2015/01/img_0117.png

Länk

Jag var inte beredd på den här dokumentären. Det är något rörande över den här konstiga familjen. Nästan som stjärndamm.

Spännande ämnen

januari 26, 2015

Jag funderar ofta över hur jag hamnade i förskolan och varför jag efter 40 år fortfarande arbetar inom fältet.

Det finns många bra svar. Frågan är om jag vet? Människans drivkrafter är ofta okända.

När jag var riktigt liten ville jag bli president.

2015/01/img_5181.jpg

Har du sett över ditt pensionssparande?

januari 26, 2015

2015/01/img_0115.jpg

Det har jag och befinner mig nu i ett existentiellt tillstånd där riskbenägenhet och trygghetskalkyler snurrar. Hur mycket av din lön hade du tänkt behålla efter pension?
Hur länge tänker du leva?

Jag tror det kunde varit värre.

Min personliga bankman avråder mig från att satsa på småföretagarfonder. Det var visst något med det politiska klimatet efter valet?

En riktig hjälte

januari 25, 2015

2015/01/img_0109.png

Länk

Den här filmen är bra på så många sätt. Jag brukar inte förfasa mig över tider som flytt – men förföljelsen av homosexuella i England stämmer inte med min bild av det där trevliga landet.

Förra veckan Pride – nu The imitation game. Jag är en biokille.

En timme på Malmö konsthall

januari 25, 2015

2015/01/img_0102.jpg

Soligt och kallt. Jag slirar med cykeln på de blanka stenplattorna. Det är osäkerhet i luften.

Länk till Malmö konsthall.

THE ALIEN WITHIN – A living laboratory of Western society
14.11 2014 – 1.3 2015
Program jan/feb

Som en reaktion på den rådande politiska utmattningen och omfattande bristen på stabilitet i det allmänna politiska klimatet i och omkring Europa utforskar The Alien Within det västerländska samhällets framtid, i synnerhet hur dess strukturer äventyras av ett medvetet utnyttjande och politiserande av rädslan som en ny norm.

I ett sådant scenario uppkommer många frågor: Bör konsten utan omsvep ställa obekväma frågor och tvinga oss till att ta ställning? Kan det tygla våra demoner och driva ut våra obehagliga rädslor för gott? Utgör rädslan grunden för en europeisk kosmopolitism på 2000-talet som kan konfrontera begäret efter styrning och obetvinglig paranoia? Kan en mellanstor skandinavisk stad som Malmö representera denna modell och hyllas för det?

Jag går in i installationen och försöker uppleva.

2015/01/img_0105.jpg

I fiket tar jag en kopp kaffe. Servitrisen tittar konstigt på mig när jag ber om vanlig mjölk.

2015/01/img_0106.jpg

Klockan 15.00 är det vernissage/premiär på Institutets utställning/föreställning.

Sydsvenskan

Det är en mycket kraftfull provokation och jag är berörd. Mötet med de båda tiggarna är i grunden omskakande. På väggen diskuteras möjliga strategier för att förändra världen.

2015/01/img_0107-0.jpg

Jag vacklar ut.

2015/01/img_0108.jpg

Nu blir det spännande…

januari 25, 2015

Lyssnar på Rendez vous och städar. Plötsligt måste jag sätta mig ner. Så mycket dramatik kan jag inte hantera stående.

Det oförutsägbara lärandet – igen och igen

januari 25, 2015

Jag läser Eddy Nehls text om bildning med stor behållning. Vi behöver diskutera ämnet ofta och knyta till frågan om motivation och organisation av skola och förskola.

Länk

Människans rationalitet leder henne ständigt vilse.

2015/01/img_5147.png


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 106 andra följare