Idag trädgårdsarbete

oktober 25, 2014

IMG_4909.JPG

Jag värmer upp med lite lövräfsning.

Lärare är ledare…

oktober 25, 2014

…och följare. Och samtalspartners. Och inspiratörer.

Äsch – jag är verkligen osäker på värdet av sådana här listor.

IMG_4908.JPG

Jag letar efter röda trådar

oktober 24, 2014

IMG_9295.PNG

Eller olikheter.

Begravningar gör mig tankfull

oktober 24, 2014

Det är något väldigt vackert och lite trotsigt över begravningar som avslutas med dans. Saknaden är stor – jublet över att höra till de levande. Vi vill gärna se något meningsfullt i de här mönstren.

IMG_9289.JPG

Hur glad blir jag…

oktober 23, 2014

…när gamla studenter forskar och deltar i skoldebatten?

Länk

IMG_4907.PNG

Heja Mattias! Var det 2007 du började läsa på Mah, Fria tidens lärande?

Ren inspiration

oktober 22, 2014

IMG_4903.PNG

Länk till artikel

Läs och njut.

Jag var på erfarenhetsutbyte med tjänstemän från Skolverket i veckan. Av en tillfällighet studerade och diskuterade vi Ängsdalsskolas ansökan om utvecklingsmedel inom entreprenöriellt lärande. Det känns väldigt bra att se resultat av de här satsningarna. Min tes är att begreppet Entreprenörskap även rymmer kollegialt lärande. Men jag har en mycket rymlig definition.

Studentinflytande och lärarautonomi

oktober 22, 2014

Jag driver tesen att lärares autonomi är en förutsättning för studenters självständighet. Och lite knep på det.

64 positiva saker att säga till studenter?

oktober 22, 2014

IMG_9281.PNG

Länk

Jag brukar testa den här typen av goda råd genom att försöka överföra dem till högskolemiljö. Det funkar inte så bra. Jag inser att relationerna är av delvis annan karaktär.

Skolsmedjan i Malmö 5-6/3 2015

oktober 21, 2014

Länk

Jag är svag för de här halvanarkistiska nätverken som på något sätt förkroppsligar den entreprenöriella idén om att organisera saker underifrån.

De digitala portarna är nu öppna för anmälan till #afkrektor15. Den 5-6 mars intar vi vackra, mångkulturella och kreativa Malmö för två dagars kunskapande i kubik.

Är du rektor, förstelärare, utvecklare? Arbetar du inom det specialpedagogiska området i exempelvis elevhälsoteam och övergripande resursteam – då är detta dagar för dig. Skolsmedjan ser vikten av att dela upplevelse och erfarenheter för att utveckla den egna enheten på bästa möjliga sätt, varför vi tänker att deltagande rektor reser till #afkrektor15 tillsammans med exempelvis förstelärare, utvecklare och/eller personal ur skolans elevhälsoteam.

Övergripande rubrik är att, som alltid i smedjans sammanhang, skapa förutsättningar för en lärande organisation, med systematiserat kollegialt lärande där fokus är elevers lärande. Under #afkrektor15 är temat för dagarna likvärdighet. Likvärdighet är ett komplext begrepp, som inte är synonymt med lika (för alla). Det är den egna skolans och organisationens behov som i dialog med medarbetare och förvaltning, kartläggs, analyseras och struktureras. Praktiken ska genomsyras av vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och deltagarna i #afkrektor15 ges möjlighet att ta del av och utbyta, konkreta ”hur” för att uppnå syfte och mål med den egna verksamheten.

Skolsmedjan kommer att presentera föreläsare, tre till antal, med start vecka 45. Vi kan även till #afkrektor15 vara stolta över den trio som valt att medverka och bidra till skolutvecklingen i Sverige. Givetvis kommer en smakfull dessert att på ett eller annat sätt möta oss under middagen. Tidigare desserter har varit Claes Eriksson från Galenskaparna mfl. Gott, eller hur?

Så. Välkommen att anmäla er till #afkrektor15 i Malmö den 5-6 mars 2015. En UnConference möjliggjord av lärare, utvecklare, specialpedagoger och rektorer – för just lärare, utvecklare, specialpedagoger och rektorer.

Johan & Karin & Magnus & Stefan & Viktoria

091

Jag borde nog ha en åsikt…

oktober 21, 2014

…om begreppet ”Entreprenöriellt lärande”. Efter att ha arbetat med Skolverkets kurser i fem år ser jag möjligheter att utnyttja sprängkraften i de här teorierna om motivation, nyfikenhet, samverkan, öppna klassrum, eget ansvar och kollaboration.

Samtidigt finns det en besvärande överbyggnad av lycksökande konsulter, företagsromantik och stödåtgärder som gör mig trött. Jag är inte säker på att akademins inträde på scenen erbjuder några stora vinster. Forskningsmetodik, kritiskt tänkande och rapportskrivande är säkert bra som motvikt till en ständig jakt på goda exempel, men jag klarar mig bra utan  hierarkier och formalism. På sikt hoppas jag att det entreprenöriella ska bryta ner ämnesgränser och skapa utrymme för radikal estetik.

Så, nu har jag sagt det.

Tack hela skolverksgänget för spännande dagar!

IMG_9278.JPG

Ragnar Åsbrink summerar.

Visst – jag sprider!

oktober 21, 2014

Hej
Hjälp gärna till att sprida info om Ma Nv Biennetten den 14/3 2015/Karin

Välkomna att anmäla er till MaNV- Biennette den 14 mars 2015
Nu är programmet och anmälningsformuläret publicerat på http://www.mah.se/manv-biennette2015.
Gäller för pedagoger som arbetar från förskola tom gymnasiet och vuxenskolan. Olika spår för olika skolformer.
Ju tidigare man anmäler sig ju större är sannolikheten att man får plats på de pass man önskar.
Vi har lagt det på en lördag för att så många som möjligt ska kunna komma och förhoppningsvis få kompenserad tid vid annat tillfälle.

Hälsningar
Marie Jacobsson
Karin Nilsson
Malmö Högskola

Entreprenöriellt erfarenhetsutbyte

oktober 20, 2014

Jag har jobbat med Skolverkets kurser i Entreprenöriellt lärande under fem år. Nu möts utbildare från olika lärosäten för erfarenhetsutbyte på Vår gård i Saltsjöbaden.

Projekttiden är slut och nu diskuterar vi hur vi kan gå vidare. Ett sätt är att jobba med något som kallas icke- kognitiva förmågor.

Länk

Efter en intensiv dag går vi konstrunda i huset. När det byggdes till 1959 avsattes fyra procent till konstnärlig utsmyckning.

IMG_9266.JPG

Vi möts i receptionen. Mitt bästa fotoknep är att speglas i mörka fönsterytor.

IMG_9267.JPG

Guiden är befriande opretentiös. Chagall är lagom stor.

IMG_9268.JPG

Jag tror konstnären heter Törneman. Han lär ha haft en fransk period.

IMG_9269-0.JPG

Hmmmm – detta är ingen stabil konstblogg. Kanske är det en Grünewald utan modernistiska ambitioner?

IMG_9270.JPG

Anders Palmers bilder från Gotland. Där har jag aldrig varit. Det är väl som Österlen light.

IMG_9273.JPG

IMG_9271.JPG

Stig Lindbergs vägg är fantastisk. Gustavsberg är nära.

IMG_9272.JPG

Den här tavlan är gjord av små stenar.

IMG_9274.JPG

Till sist en bild av en stor personlighet inom kooperationen. Sundell.

Jag borde verkligen skriva mer om dagens innehåll. Och estetikens betydelse för att utveckla de icke-kognitiva förmågorna.

Konstrunda i Saltsjöbaden

oktober 20, 2014

Den här platsen rymmer en del intressant konst.

IMG_9245.JPG

IMG_9246.JPG

IMG_9243.JPG

Snart ska jag gå på guidad visning.

På kursgård

oktober 20, 2014

Jag är på resa och närmar mig Saltsjöbaden med blandade känslor. Kommer jag att möta Fredde och Mickan på riktigt nu?

IMG_9242.JPG

Jag läser på och försöker förstå sambandet mellan Wallenberg och arbetarrörelsen.

IMG_9231.JPG

I de här byggnaderna byggdes den svenska modellen av samförstånd?

IMG_9239.JPG

Min eventuella skrupler försvinner när jag inser att det är Baggensfjärden som ligger framför mig.

IMG_9240.JPG

För en Tauberomantiker är det mer än nog – kapitulation.

Att definiera förmågor

oktober 20, 2014

Betydelsen av icke-kognitiva förmågor

“Eighty percent of success is showing up” Woody Allen

Jag läser Skolverkets häfte och fångas av hur viktigt det är att sätta ord på olika förmågor. Annars riskerar de att försvinna i utbildningsvärlden.

IMG_9217.PNG

Samtidigt åker jag baklänges norrut mot en galopperande höst. Det är något obetvingligt över det här sättet att resa.

IMG_9216.JPG


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 103 andra följare