Att få vara sig själv

november 22, 2014

IMG_9619.JPG

I en tid av upplösta och uppblåsta jag är skönt att tänka tanken på ett själv.

Dr Seuss citatsamling är en guldgruva.

http://mobile.brainyquote.com/quotes/authors/d/dr_seuss.html

Att beskriva och avslöja fördomar med hjälp av statistik

november 22, 2014

IMG_9617.PNG

Statistik var länge ett mycket viktigt ämne på lärarutbildningen. Idag lever det ett liv i skymundan och många har svårt att tolka innebörden av olika former av diagram,

Jag är lite osäker på skalan i bilden ovan och undrar hur de samlat in siffran om religionstillhörighet i Sverige?

Sprit- och mansromantik

november 22, 2014

Jag tror det är Magnus Samuelsson som skymtar?

Frågan är väl om de heteronormativa strukturerna förstärks av de här filmerna – eller om vi får syn på ett mönster som är möjligt att diskutera och förändra?

Jag tränar min förmåga till positivt tänkande

november 22, 2014

IMG_9614.JPG

Det går inte så bra. I morgon är en helt annan dag.

Befria mannen – avhandlingen och tidningstexten

november 20, 2014

Jag läser om Helena Hills avhandling och nickar igenkännande. Så komplicerat var det. Jag vet, för jag var med.

Länk

I Sydsvenskan intervjuar Ulf Törnberg författaren med anledning av internationella mansdagen.

Vad är skillnaden mellan den mansrörelsetid du skrev om i avhandlingen och nu?

Framför allt två saker: i dag är det mycket vanligare att män tar ansvar för barn. Det kämpade de här grupperna för då och kunde förlöjligas för det av andra. Samtidigt har könsrollerna inte försvunnit. Det är i dag fortfarande otroligt viktigt för män att vara män och kvinnor att vara kvinnor. Även om till exempel homosexualitet har blivit mer accepterat är det fortfarande ett otroligt starkt heteronormativt samhälle. Den tid som var då ledde faktiskt till att män blev rädda för att betraktas som feminina.

Hur då?

Ja, det blev bakslaget av mansrörelsen då, en motreaktion med machoinslag där män blev otroligt rädda för att bli ”mjukismän”. I USA tog det sig uttryck som att det bildades ”fathers rights movement” och liknande rörelser med antifeministiska förtecken. Samtidigt ska man komma ihåg att mansfrigörelsen levde i en liten del av samhället, det var verkligen inte så att sjuttiotalet var en frigörelseperiod för alla. ”

Jag kursiverar ordet otroligt som återkommer tre gånger i texten och funderar över vad det betyder i sammanhanget.

Min tes är att männen underskattade de sociala bestraffningar som faktiskt drabbar alla normbrytare. Och överskattade positionens attraktivitet på partnervalsarenan. Många kvinnor tycks ha genomskådat och misstrott den mjuke mannens agenda. Maktens natur är svår att begripa.

Men inte otroligt svår.

Jag undrar om rörligheten har ökat idag? Vilka normbrott är önskvärda? Vilka förhandlingar är möjliga?

IMG_3383.JPG

Hur ser visionen om mångfald ut egentligen? Under ytan härskar konventionerna.

Befria mannen?

november 19, 2014

IMG_9569.JPG

Vi bygger kök och jag famlar efter något att lägga under bänkskivan. Den här boken från 1978 faller i min hand.

Det här är jag

november 19, 2014

Ibland tror jag att det är möjligt att hämta kraft och inspiration ur barnkonventionen.

Jag befinner mig i det matematiska landet

november 18, 2014

Ibland är magin fullständig!

Dagens ord – luggnål

november 18, 2014

IMG_9566.JPG

Jag har några intensiva dagar. Vi bygger hus av muggar, glasspinnar och luggnålar.

Begränsning befriar?

IMG_9553.JPG

Familjepolitiken och förskolan

november 16, 2014

Länk

Jag håller inte med Annica Dahlström, men det är bra att vi diskuterar svåra frågor förutsättningslöst.

Debatten är inte ny och tonläget högt.

IMG_3208.PNG

Design som disciplinerad kreativitet?

november 16, 2014

Nästa vecka ska vi arbeta med begreppet ”design” inom kursen Matematik i förskolan. Jag samlar idéer.

Litar jag på mitt ögonmått?

november 15, 2014

IMG_9500.JPG

Någonting är rakt i vårt kök. Men det är inte mycket.

Den längsta bloggtystnaden sedan starten…

november 15, 2014

…beror på att jag bygger kök.

IKEA har ockuperat min hjärna.

IMG_9499.JPG

Jag sammanfattar konferensen #flermäniförskola

november 13, 2014

Länk till Storify

Tyvärr filmades inte konferenserna – detta är alltså mina intryck. Inte den officiella dokumentationen. Håll till godo!

Konferensinbjudan #flermäniförskola

november 13, 2014

Jag läser på om dagens program

Programmet växlar mellan föreläsningar, grupparbeten och oväntade möten. Det blir utbyten och avstämningar mellan utbildare, arbetsgivare, pedagoger och centrala aktörer. Vi kommer att lära mer om män i förskolan – de som är där, de som utbildar sig och de som slutat. Vi tar också del av erfarenheter från andra länder.

Utmärkt – ett öppet anslag!

Vi kommer att vrida och vända på frågeställningarna. Vad är möjligt? Varför är det önskvärt med fler män i förskolan?

Stopp – vad är det här? Ingen ställer frågan om varför det är önskvärt med kvinnor i förskolan?

Vilka förhoppningar kan vi ha på en utveckling?

Jag skulle föredragit en historisk beskrivning av vilka insatser som gjorts och vilken politisk vilja som finns att gå vidare?

Är det något att räkna med?

Uhu – vem ska räkna med vad? Jag förstår inte frågan.

Är det eftersträvansvärt överhuvudtaget?

Efter att Delegationen för jämställdhet avfärdade betydelsen av män i förskolan kanske det inte är förvånande att arrangörerna Skolverket fortsätter med det här koketta problematiserandet. Jag trodde den tiden var över. De här frågeställningarna fanns inte i direktiven från Maria Arnholm.

Finns det lärande exempel – om hur man rekryterar och behåller män i förskolan?

Detta uppfattar jag som en retorisk fråga. Alla som orkar lyfta näsan över nationsgränserna vet att det finns massor av spännande exempel från hela världen. Många av dem är starkt natur- och lekromantiska.

Jag är alltså orolig över att inbjudningens syn på mannen som ”den andre” ska färga dagens innehåll. Vi är inte ett problem som ska lösas – vi är en möjlighet som ska förverkligas.

IMG_3460.JPG


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 102 andra följare