Skolsmedjan i Malmö 5-6/3 2015

oktober 21, 2014

Länk

Jag är svag för de här halvanarkistiska nätverken som på något sätt förkroppsligar den entreprenöriella idén om att organisera saker underifrån.

De digitala portarna är nu öppna för anmälan till #afkrektor15. Den 5-6 mars intar vi vackra, mångkulturella och kreativa Malmö för två dagars kunskapande i kubik.

Är du rektor, förstelärare, utvecklare? Arbetar du inom det specialpedagogiska området i exempelvis elevhälsoteam och övergripande resursteam – då är detta dagar för dig. Skolsmedjan ser vikten av att dela upplevelse och erfarenheter för att utveckla den egna enheten på bästa möjliga sätt, varför vi tänker att deltagande rektor reser till #afkrektor15 tillsammans med exempelvis förstelärare, utvecklare och/eller personal ur skolans elevhälsoteam.

Övergripande rubrik är att, som alltid i smedjans sammanhang, skapa förutsättningar för en lärande organisation, med systematiserat kollegialt lärande där fokus är elevers lärande. Under #afkrektor15 är temat för dagarna likvärdighet. Likvärdighet är ett komplext begrepp, som inte är synonymt med lika (för alla). Det är den egna skolans och organisationens behov som i dialog med medarbetare och förvaltning, kartläggs, analyseras och struktureras. Praktiken ska genomsyras av vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och deltagarna i #afkrektor15 ges möjlighet att ta del av och utbyta, konkreta ”hur” för att uppnå syfte och mål med den egna verksamheten.

Skolsmedjan kommer att presentera föreläsare, tre till antal, med start vecka 45. Vi kan även till #afkrektor15 vara stolta över den trio som valt att medverka och bidra till skolutvecklingen i Sverige. Givetvis kommer en smakfull dessert att på ett eller annat sätt möta oss under middagen. Tidigare desserter har varit Claes Eriksson från Galenskaparna mfl. Gott, eller hur?

Så. Välkommen att anmäla er till #afkrektor15 i Malmö den 5-6 mars 2015. En UnConference möjliggjord av lärare, utvecklare, specialpedagoger och rektorer – för just lärare, utvecklare, specialpedagoger och rektorer.

Johan & Karin & Magnus & Stefan & Viktoria

091

Jag borde nog ha en åsikt…

oktober 21, 2014

…om begreppet ”Entreprenöriellt lärande”. Efter att ha arbetat med Skolverkets kurser i fem år ser jag möjligheter att utnyttja sprängkraften i de här teorierna om motivation, nyfikenhet, samverkan, öppna klassrum, eget ansvar och kollaboration.

Samtidigt finns det en besvärande överbyggnad av lycksökande konsulter, företagsromantik och stödåtgärder som gör mig trött. Jag är inte säker på att akademins inträde på scenen erbjuder några stora vinster. Forskningsmetodik, kritiskt tänkande och rapportskrivande är säkert bra som motvikt till en ständig jakt på goda exempel, men jag klarar mig bra utan  hierarkier och formalism. På sikt hoppas jag att det entreprenöriella ska bryta ner ämnesgränser och skapa utrymme för radikal estetik.

Så, nu har jag sagt det.

Tack hela skolverksgänget för spännande dagar!

IMG_9278.JPG

Ragnar Åsbrink summerar.

Visst – jag sprider!

oktober 21, 2014

Hej
Hjälp gärna till att sprida info om Ma Nv Biennetten den 14/3 2015/Karin

Välkomna att anmäla er till MaNV- Biennette den 14 mars 2015
Nu är programmet och anmälningsformuläret publicerat på http://www.mah.se/manv-biennette2015.
Gäller för pedagoger som arbetar från förskola tom gymnasiet och vuxenskolan. Olika spår för olika skolformer.
Ju tidigare man anmäler sig ju större är sannolikheten att man får plats på de pass man önskar.
Vi har lagt det på en lördag för att så många som möjligt ska kunna komma och förhoppningsvis få kompenserad tid vid annat tillfälle.

Hälsningar
Marie Jacobsson
Karin Nilsson
Malmö Högskola

Entreprenöriellt erfarenhetsutbyte

oktober 20, 2014

Jag har jobbat med Skolverkets kurser i Entreprenöriellt lärande under fem år. Nu möts utbildare från olika lärosäten för erfarenhetsutbyte på Vår gård i Saltsjöbaden.

Projekttiden är slut och nu diskuterar vi hur vi kan gå vidare. Ett sätt är att jobba med något som kallas icke- kognitiva förmågor.

Länk

Efter en intensiv dag går vi konstrunda i huset. När det byggdes till 1959 avsattes fyra procent till konstnärlig utsmyckning.

IMG_9266.JPG

Vi möts i receptionen. Mitt bästa fotoknep är att speglas i mörka fönsterytor.

IMG_9267.JPG

Guiden är befriande opretentiös. Chagall är lagom stor.

IMG_9268.JPG

Jag tror konstnären heter Törneman. Han lär ha haft en fransk period.

IMG_9269-0.JPG

Hmmmm – detta är ingen stabil konstblogg. Kanske är det en Grünewald utan modernistiska ambitioner?

IMG_9270.JPG

Anders Palmers bilder från Gotland. Där har jag aldrig varit. Det är väl som Österlen light.

IMG_9273.JPG

IMG_9271.JPG

Stig Lindbergs vägg är fantastisk. Gustavsberg är nära.

IMG_9272.JPG

Den här tavlan är gjord av små stenar.

IMG_9274.JPG

Till sist en bild av en stor personlighet inom kooperationen. Sundell.

Jag borde verkligen skriva mer om dagens innehåll. Och estetikens betydelse för att utveckla de icke-kognitiva förmågorna.

Konstrunda i Saltsjöbaden

oktober 20, 2014

Den här platsen rymmer en del intressant konst.

IMG_9245.JPG

IMG_9246.JPG

IMG_9243.JPG

Snart ska jag gå på guidad visning.

På kursgård

oktober 20, 2014

Jag är på resa och närmar mig Saltsjöbaden med blandade känslor. Kommer jag att möta Fredde och Mickan på riktigt nu?

IMG_9242.JPG

Jag läser på och försöker förstå sambandet mellan Wallenberg och arbetarrörelsen.

IMG_9231.JPG

I de här byggnaderna byggdes den svenska modellen av samförstånd?

IMG_9239.JPG

Min eventuella skrupler försvinner när jag inser att det är Baggensfjärden som ligger framför mig.

IMG_9240.JPG

För en Tauberomantiker är det mer än nog – kapitulation.

Att definiera förmågor

oktober 20, 2014

Betydelsen av icke-kognitiva förmågor

“Eighty percent of success is showing up” Woody Allen

Jag läser Skolverkets häfte och fångas av hur viktigt det är att sätta ord på olika förmågor. Annars riskerar de att försvinna i utbildningsvärlden.

IMG_9217.PNG

Samtidigt åker jag baklänges norrut mot en galopperande höst. Det är något obetvingligt över det här sättet att resa.

IMG_9216.JPG

Richard Lindgren – alltid lika bra

oktober 19, 2014

Den 5/11 kommer den nya skivan.

Att vakna till det här

oktober 19, 2014

Ett av mina kamikazeprojekt är att försöka introducera humor från 60-talet för våra studenter.

På väg bort från moralismen?

oktober 18, 2014

IMG_9198.PNG

Länk

Jag har inte mycket att tillägga.

Lyssnar på Alex & Sigge podcast #125 om debatten kring vår nya kulturminister. En del inlägg lyckades verkligen vara goda, arga och korkade.

En ny ton

oktober 17, 2014

IMG_4899.PNG

Länk

Han skriver bra. Gustav Fridolin är verkligen medryckande och jag tror många är glada att slippa kravretorik och moralkakor från den förre utbildningsministern.

Nu väntar jag på att Fridolin ska riva upp förordningen om flergradiga betyg på alla VFU-kurser inom lärarutbildningen. Det hade varit en riktigt bra start för en minister som tror på professionens autonomi.

Och gratis.

Sambandet mellan provresultat och familjeinkomst

oktober 16, 2014

Standardized tests are an accurate predictor of family income and education. Reduce poverty, and scores will rise. Scores on the SAT college admission test, for example, mirror a student’s family background. Students from the poorest families score the lowest, and students from the richest families score the highest. The gap between those at the bottom and those at the top is 400 points. As one Wall Street Journal blogger put it, the SAT might just as well be known as the Student Affluence Test.

Huffington Post

Vi mäter olika saker. Det vi mäter blir viktigt.

IMG_6821.JPG

Billie Holiday, en livslång kärlek

oktober 15, 2014

IMG_9187.JPG

Den här bilden lägger till en dimension.

Teaterbesökaren

oktober 15, 2014

IMG_9186.JPG

Ottar och kärleken

En utmärkt föreställning. Rekommenderas helhjärtat. Vi var nog fem procent män i publiken. Det var som på förskolan.

Banalt eller genialt?

oktober 15, 2014

Ingrid Pramling i Lärarnas tidning.

Vad är det barn ser och kan reflektera över? Detta beror ju på hur de vuxna ramar in och förhandlar med barn om mening i det man sysslar med. Det är därför inom mångfaldens möjligheter lika viktigt som inom andra områden, att man tar utgångspunkt i det barn talar och tänker om, samtidigt som man som förskollärare vet vad det är man vill peka ut och få barn att skapa en begynnande förståelse för. Och självfallet har förskolans lärare ett stort ansvar för att rikta barns uppmärksamhet mot frågor som bidrar till en mer jämlik och jämställd värld, och inte minst alla barns rättigheter, en fråga som i år firar 25-års-jubileum, sedan barnkonventionen tillkom.

I denna process behöver man som förskollärare fundera över både innehåll och arbetssätt. Och inte minst behöver man fundera om vi inte ibland övervärderar oss vuxna i förskolan – 90 procent av tiden eller mer är de i samspel med sina kompisar i olika aktiviteter. Då blir frågan inte mångfald och olikheter utan i stället jämställdhet och likabehandling, mellan barn från olika kulturer, geografiska områden (stad och landsbygd), socioekonomisk bakgrund med mera.

IMG_2982.GIF


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 103 andra följare