Category Archives: Dagens skog

Dagens skog 12 – jättelokorna i sänkan

Jättelokan är inte att leka med. Jordbruksverket menar att den bör bekämpas.

Posted in Österlen, Dagens skog | 2 Comments

Dagens skog 11 – Marcus Larssonsk tallskog

Jag inser att den här typen av vildmark inte är så vanlig i Skåne och tvingas vända mig till konsten. Marcus Larsson sparade inte på effekterna. Och lite fakta från Wikipedia

Posted in Dagens skog, natur | 3 Comments

Dagens skog 10 – de toppiga popplarna

Höga och resliga bildar de vindskyddande häckar mellan äppelodlingarna på Österlen. I Malmö ser det mer ut som en militärparad på dekis. Länk

Posted in Dagens skog, Malmö, natur | Leave a comment

Dagens skog 9 – de bulliga pilarna i parken

Pilarna i Pildammsparken ser inte ut som skånska pilar brukar se ut. Jag inser att det är en snabbväxande och användbar växt som är lätt att forma. Det är en stor familj salixväxer. Jag gissar på knäckepil.

Posted in Dagens skog, Malmö, natur | Leave a comment

Dagens skog 8 – i döda almars sällskap

Det är sorgligt att almar dör. Samtidigt tycks det finnas hopp för arten. Länk

Posted in Österlen, Dagens skog, natur, Uncategorized | Leave a comment

Dagens skog 7 – älskliga askars parad

Asken är hotad och jag oroar mig för en rad askar som växer längs skogsvägen. Länk Ask (Fraxinus excelsior) är ett stort lövträd i familjen syrenväxter, som räknas till de ädla träden. Fullvuxna träd är omtalade för att dess löv … Continue reading

Posted in Österlen, Dagens skog, natur, Uncategorized | Leave a comment

Dagens skog 6 – alekärret

Den här bilden tog jag väster om Stenshuvud i April. Jag citerar Wikipedia: Alkärr är en typ av ängsskog på mycket fuktig mark, som tidvis står under vatten, särskilt under snösmältningen och i samband med kraftigare regnperioder. Träden, främst klibbal, … Continue reading

Posted in Österlen, Dagens skog, natur | Leave a comment

Dagens skog 5 – hästkastanjeallén vid herrgården

Hur många träd bör en lärare känna igen? Jag tror att artkännedom ger starkare upplevelser av naturen. Dessutom är det bra om vi kan skilja mellan den giftiga hästkastanjen och den äkta kastanjen. Äkta kastanj ser du antagligen inte ofta.

Posted in Österlen, Dagens skog, natur | 6 Comments

Dagens skog 4 – aspdungen

Jag är fascinerad av det här trädets smarta blad. Bloggen är numera ett folkbildningsprojekt. Asplövens lättrörlighet och ständiga dallring förorsakas alltså av att bladskaftet är plattat från sidorna och av dess stora längd i förhållande till den fasta, styva och … Continue reading

Posted in Österlen, Dagens skog, natur | Leave a comment

Dagens skog 3 – pelarsal i bokskog

Trogna bloggläsare vet att jag bär på en olycklig kärlek till halvhjärtade serier. Nu är ni varnade. Idag presenterar jag en personlig favorit – bokskogen!

Posted in Österlen, Dagens skog, natur | Leave a comment