Att tala MED föräldrar – inte OM!

 

Screenshot 2019-03-07 at 08.55.00

Länk till Lärarnas tidning

Någonting har förändrats i förhållandet mellan pedagoger och föräldrar. Förskolan/skolan har inte längre en självklar maktposition och våra möjligheter att styra föräldrarna är begränsade. I den nya tiden är föräldrarna kunder som kräver service långt utöver det som de flesta uppfattar som rimligt. Detta skapar naturligtvis frustration hos en yrkeskår som ser resurserna krympa och kraven öka.

Jag är en av administratörerna i facebookgruppen Förskolan.se. Gruppens 37000 medlemmar diskuterar ofta hur vi kan utveckla förskolan och professionen. Vi försöker ha ett öppet klimat, men är tvungna att markera en skarp gräns mot dem som klagar på föräldrar. En del föräldrar bryr sig inte om sina barn – andra är alltför engagerade. Vi ägnade orimligt mycket tid åt att rensa dessa trådar och valde att sätta ner foten på allvar.

Det är rimligt att en yrkeskår som vill bli tagen på allvar talar med de berörda och avstår från att använda sociala medier för att uttrycka sin frustration. Dessutom finns en etisk aspekt. Föräldrarna ska inte riskera att känna sig träffade i debattartiklar på nätet.

Min förhoppning är att Lärarnas tidning i framtiden ska avstå från de här diskussionerna, som på sikt bidrar till att vi sjunker allt djupare i gnällträsket och dessutom ökar polariseringen mellan lärare och föräldrar.

Mats Olsson
Förskollärare och adjunkt på Malmö universitet

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Ojdå!

Publicerat i Genus, Normativitet, Politik | Lämna en kommentar

Orkestern som vägrar att dö

Vi är ungefär lika seglivade som Kronprinsens köpcentrum.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

De dolda strukturernas begränsade inflytande

Publicerat i Genus, jämställdhet | Lämna en kommentar

Jag har nästan gett upp debatten om skolan och genus

Ibland får jag små återfall och sprattlar till lite. Men det är nog så här här debatten ser ut i Sverige 2018.

Att ranta på Twitter är ungefär vad jag orkar med.

Länk till Politico

!

Publicerat i Förskola, Genus, jämställdhet, Lärarutbildning | Lämna en kommentar

Denna valrörelse…

Plötsligt är allt genus! Efter Ebba Busch Thors utspel sluter alla upp och allt tycks rymmas under genusparaplyet? En komplicerad fråga reduceras till att handla om höger/vänster och ond/god. Så ser den politiska logiken ut. Jag tycker att Miljöpartiet har mycket att bevisa inom jämställdhetsarbetet. Punkt 20 har de försummat under fyra år.

Det är trist att debatten förs på så låg nivå i Sverige. Jag har kritiserat formuleringarna i de tidigare läroplanerna och välkomnar de nya skrivningarna. Det är de vuxna som ska förändra förutsättningarna – inte barnen som ska manipuleras.

Jag blev intervjuad i en spännande nättidning. Det går alltså att kritisera svensk jämställdhetspolitik från vänster.

Publicerat i Förskola, Genus, jämställdhet, Uncategorized | 1 kommentar

Människan och naturen

Jag har en romantisk idé om att vi skulle kunna leva i harmoni med naturen. Det går inte så bra. Under sommaren har jag (och anticimex) kämpat mot envisa getingar som försöker bygga bo bakom panelen på vår stuga.

I helgen inser jag att det var dags igen att försvara sin egendom.

IMG_9299

En Större hackspett hackar upp panelen under takskägget. Den blänger förorättat på oss när vi försöker avbryta vandaliseringen. Jag googlar och hittar deprimerande skildringar som beskriver hur fåglarna inte låter sig nedslås av desperata åtgärder från husägare.

Några föreslår vimplar och remsor.

IMG_9311

Jag testar men anar att det krävs starkare medel och tillverkar en profil med hjälp av laserskärare. Enligt Internets rådgivare ska den målas och skruvas upp på ett högt läge.

IMG_9327

Den här berättelsen kanske har en moral eller budskap som handlar om människans utsatthet. Anticimex sysslar enbart med små skadedjur och hänvisar till kommunens skyddsjägare (Hackspettar är naturligtvis fridlysta). Försäkringsbolaget frågar om fågeln tagit sig IN i huset – annars är det inget försäkringsärende. De besvärar sig inte med panelskador.

Det kan bli en lång höst.

 

Publicerat i Österlen, natur, Uncategorized | Lämna en kommentar

En kväll när stearinljuset inte fladdrar

Det är ofta inte, men ibland händer det att vi kan ha stearinljus utomhus.

Jag är inte säker på att dikten handlar om att semestern snart är slut. Det finns utrymme för andra tolknngar.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Loppmarknadssommar

För sex år sedan var mamma och jag på Brösarps loppis.

Igår var jag där igen.

Det mesta var sig likt. Fast nu handlar det mer om att hitta saker till barnbarn. Strumpor kan man inte ha för många av.

Eller slipsar.

Jag försöker vara respektfull. Varje slips berättar en historia om en okänd golfintresserade man.

Publicerat i Österlen, Personligt | Lämna en kommentar

Fridolin presenterar den nya läroplanen

Ett steg närmare en ny läroplan för förskolan.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/gustav-fridolin-presenterar-arbetet-med-en-fornyad-laroplan-for-forskolan/

presskonferensen:
För den som inte kan få nog av ordet ”tydlig”

Jag citerar och kommenterar:

Läsning

Barnen ska få förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om olika texter.

Mats:

Ojdå – jag tror inte denna synen på barns språkutveckling är helt uppdaterad med barns väg in i skriftspråket. Tidig läs- och skrivlek?

Hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig – förs in.

Mats: Bra att de 17 globala målen förs in. Så jobbar vi med dem i Malmö:

https://parkuppgift2018.wordpress.com/

Lekens betydelse

Att lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande lyfts fram.

Mats: Kanske borde det även betonats att leken har ett egenvärde?

Rörelseglädje och vistelse i naturmiljöer

Betydelsen av fysisk aktivitet, rörelseglädje och att vistas i olika naturmiljöer lyfts fram.

Mats: Håller med och är imponerad av lobbygrupperna som lyckas presentera naturen som lösningen på det mesta.

Barnskötarnas viktiga roll och förskollärarnas särskilda ansvar Förskollärarnas särskilda ansvar för förskolans utbildning och undervisning blir tydligare. Barnskötarnas betydelse i förskolan lyfts fram. Även deras roll i undervisningen för att främja barns utveckling och lärande förtydligas.

Mats : Oj – här har barnskötarnas fack flyttat fram positionerna. Hej vad det går…

Barns rätt till integritet

Skrivningar om barns rätt till kroppslig och personlig integritet tas in i läroplanen för första gången.

Mats: Jag hade gärna sett skrivningar om barns rätt till närhet och beröring. Nu dominerar orosperspektivet.

Utbildning och undervisning

Begreppen utbildning och undervisning definieras i läroplanen i enlighet med 2010 års skollag.

Mats: Jag hade hoppats på att de formuleringarna skulle skrivas om. Nu faller allt på ett skolaktigt undervisningsbegrepp.

Jämställdhet

Skrivningarna om jämställdhet blir tydligare.

Mats: Jag vet inte om de blir tydligare – men det är skönt att de knepiga formuleringarna om att ”motverka” försvinner. Könsbalans i personalen nämns inte. Suck.

Rätt till nationella minoritetsspråk

De nationella minoriteternas rätt till sina nationella minoritetsspråk blir tydligare.

Mats: Någon älskar ordet ”tydligare”. Betyder det ”lättare att kontrollera”?

Jag anar att han glömde digital kompetens? Och omsorg?

Publicerat i Förskola, Utbildning, Värdegrund | Lämna en kommentar