En farlig känsla

Publicerat i Personligt, Politik | Lämna en kommentar

SKL om lärarbristen

Jag blev inbjuden till Radio Malmöhus och bad Twitter om hjälp.

Det är en välskriven rapport i ett brännhett ämne. Tyvärr är perspektivet i grunden lojalt – men det ligger väl i SKL:s natur? jag hade görna sett en mer kritisk hållning till dagens styrningd och finsnsierings modell.

Så här blev inslaget:

Publicerat i Förskola, Högskola, Lärarutbildning, Personligt, Politik, Utbildning, Värdegrund | Lämna en kommentar

Barnskötarnas återupprättelse

Det är märkliga tider. En del kommuner försöker göra sig av med alla barnskötare. I andra verkar barnskötarna bära upp verksamheten och ett fåtal förskollärare intar någon form av arbetsledarposition.

I läroplansförslaget förväntas förskollärarna (de icke existerande?) ta ansvar för allt hela tiden och barnskötarna nämns inte som grupp.

Jag är rädd att staten har satt sig i Lärarförbundets knä och är djupt orolig för konsekvenserna.

Länk till Skolministeriet.

Publicerat i Förskola | 1 kommentar

Det händer att jag tvivlar på examensarbetets betydelse

Men när jag möter den här mångfalden av tankar från våra studenter blir jag både rörd och glad. Min förhoppning är att vi kommer se mer praktiknära undersökningar i framtiden. Och färre enkäter och pedagogintervjuer.

Snyggt jobbat Sara Berglund!

Länk

Du scrollar ner och väljer en kategori som intresserar dig.

 

Publicerat i Förskola, Högskola, Uncategorized | Lämna en kommentar

Jag har skådat barnmusikens framtid…

Ibland är mitt arbete belönande. Bara tanken på att jag har snuddat vid dessa studenter under deras utbildning på Musikprofilen på förskollärarutbildningen i Malmö gör mig genomglad.

Nu arbetar Rimstad Rockerz på Nydala och gör föreställningen Tidens led för områdets barn.

Läs mer här – lärarhandledning och texter.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vem vill vara mansrättsaktivist?

Äsch – det kunde varit värre…

Publicerat i Förskola, Genus, maskulinitet, Normativitet, Personligt, Politik | 1 kommentar

Detta Lärarförbund

Länk till artikel om remissvaret.

Om vi utgår från att detta är en rättvis sammanfattning av remissvaret (länken funkar inte i artikeln)

”Lärarförbundet motsätter sig hur Skolverket formulerat sig kring undervisning”

Jag undrar om LF vill ha ett smalare undervisningsbegrepp – något som tydligt går att avskilja från lek och omsorg? OK – det är en väg att gå.

”Både skollagen och Allmänna råd för måluppfyllelse i förskolan utgår från att förskolläraren bedriver undervisning…”

Frågan är om förbundet vill hävda ensamrätt för förskollärarna att ”bedriva undervisning” (lärarledda målstyrda aktiviteter med syfte att utveckla…). I så fall är det en ganska extrem position i ett land som har stora likvärdighetsproblem när det gäller fördelningen av förskollärare.

”…och att förskolläraren ansvarar för den undervisning den bedriver.”

Det vore ju väldigt konstigt om förskolläraren inte ansvarar för den undervisningen som hon bedriver. Frågan är väl om förskolläraren ska vara ansvarig för all form av undervisning (och nu tänker jag att det handlar om en bred tolkning av begreppet som även innefattar lek och omsorg). Från mitt perspektiv innebär det att förskollärarna blir en form av halvchefer som intar en kontrollerande och arbetsledande position. De skulle då ta ansvar för i stort sett allt som händer i huset hela dagen.

Jag får inte ihop de här budskapen. Det känns som att facket vill rida på minst tre kameler samtidigt.

”Lärarförbundet menar att detta måste utgöra grunden för läroplanens skrivningar. Lärarförbundet ser undervisning som ett professionsbegrepp för förskollärares och lärares yrkesutövning och vill inte ha otydligheter kring det i läroplanen.”

Förbundet tar stora ord i munnen – om de verkligen skulle lyckas driva igenom ett undervisningsmonopol i förskolan skulle det vara förödande för institutionen förskola.

Efter 42 år som medlem känner jag att kärleken svalnar.

Publicerat i Förskola | Lämna en kommentar

Journalister är inte kommunikatörer

Läs Marcus rant.

Publicerat i media, Personligt, Politik, Utbildning, Värdegrund | Lämna en kommentar

Hjälp till att sprida – skriv under!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Jag är arg och besviken

Just nu känns det som att en fri press är viktigare än någonsin.

Publicerat i media, Personligt, Värdegrund | Lämna en kommentar