Barnskötarnas återupprättelse

Det är märkliga tider. En del kommuner försöker göra sig av med alla barnskötare. I andra verkar barnskötarna bära upp verksamheten och ett fåtal förskollärare intar någon form av arbetsledarposition.

I läroplansförslaget förväntas förskollärarna (de icke existerande?) ta ansvar för allt hela tiden och barnskötarna nämns inte som grupp.

Jag är rädd att staten har satt sig i Lärarförbundets knä och är djupt orolig för konsekvenserna.

Länk till Skolministeriet.

About Editor

http://tystatankar.wordpress.com Twitter: @tystatankar Webmaster http://etenjournal.com Mail tystatankar( at )gmail.com http://pojkaktigorkester.wordpress.com/
This entry was posted in Förskola. Bookmark the permalink.

1 Response to Barnskötarnas återupprättelse

  1. telach says:

    En grundläggande fråga här är huruvida förskollärarutbildningen behövs, eller om det räcker lika bra med en barnskötarutbildning. Gissningsvis kan man lägga ner förskollärarutbildningen och spara en hel del tid och pengar för alla inblandade.

    Finns det några studier kring förskollärares effektivitet jämfört med barnskötare?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s