Teachers As Collaborative Curriculum Designers

Det fanns en tid (för inte alltför länge sedan) då många trodde att skolans framtid berodde på lärares förmåga att tolka kursplaner och formulera mål på ett lokalt plan. Idag blåser andra vindar i Sverige. I andra delar av världen lever diskussionen om lärares delaktighet i design av undervisning.

About Editor

http://tystatankar.wordpress.com Twitter: @tystatankar Webmaster http://etenjournal.com Mail tystatankar( at )gmail.com http://pojkaktigorkester.wordpress.com/
This entry was posted in Bedömning, entreprenöriellt, formativ bedömning, Lärarutbildning, Politik, Skola, Utbildning, Värdegrund. Bookmark the permalink.

3 Responses to Teachers As Collaborative Curriculum Designers

  1. Roger J Danielsson says:

    Vad är det för andra vindar du åsyftar?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s