Det är svårt att inte bli personlig…

…när något man tror på misshandlas och feltolkas på ett okunnigt och illvilligt sätt. I mitt fall är det Högskoleverkets kritik av lärarutbildningen som gör mig riktigt arg och besviken.

TT och Sydsvenskan Sydsvenskan2. DN. Svd. Svd2 AB1. AB2. Expressen. Länk till HSV

Olle Holmberg bemöter kritiken och han gör det briljant. Läs, läs, läs! Ingen säger det bättre!

Mina spontana reaktioner är:

1) Kritiken är gammal och det mesta har redan åtgärdats. Matematik är t.ex. ett obligatoriskt sidoämne.

2) Definitionen av kvalitet är ytlig och därmed farlig. Det går inte att bedöma utbildning genom att räkna antalet lektorer eller böcker på främmande språk. Att fokusera på kursplaner och mål är också riskabelt och uppmuntrar idealistiska konstruktioner.

3) Den politiska nivån är påträngande och under ytan vibrerar en hämndlystnad mot den lärarutbildning som genomfördes 2001 under politisk enighet – men som idag beskrivs som ett socialdemokratiskt misslyckande. Den folkpartistiska jakten på syndabockar och iver att till varje pris visa handlingskraft omsätts till myndighetsspråk och historielösheten är besvärande. Jag läser OIle Holmbergs beskrivning av händelserna i Berättelsen om en lärarutbildning och önskar att det fanns en länk till den nypublicerade skriften. Utan bakgrund kommer medias rapportering att bli ytlig och på Jan Björklunds villkor.

4) Omsorgen om barn, skola och studenter är obefintlig. Jag tror att många studenter vill möta utbildare med lärarexamen och erfarenheter från undervisning. HSV är inte intresserad av denna dimension och gör adjunkterna till syndabockar för kvalitetsbrister. Jag skulle gärna se utvärderingar som fokuserade på kontinuitet i möten med lärare, variation i undervisnings- och examinationsform, utrymme för skapande verksamheter, respons på uppgifter, anknytning till verksamhetsförlagd tid, ämnesdjup, omsorgsdjup, engagemang, yrkesetik, aktualitet eller varför inte – anställningsbarhet?

5) Ett vidgat uppdrag med studentgrupper från studieovana hem är en utmaning för varje system. För mig handlar undervisning om att förstå var eleven eller studenten befinner sig och möta henne där. Då måste också min bild av studentens bildningsgång anpassas till de förutsättningar som finns och min lust att rita normalkurvor över lärandet – ja den lusten hindrar mig ibland att förstå och hjälpa. Vi har en examensordning som anger vad studenten ska kunna efter avslutad utbildning och när HSV skjuter in sig på första terminen riskerar de att trivialisera svårigheterna med att skola in studenter som kommer från ett gymnasium med grumlig kunskapssyn till en högskola med eget ansvar och krav på självständigt tänkande.

Det är sorgligt att Högskoleverket idag är det största hindret för en utveckling av landets lärarutbildningar.

Om Editor

http://tystatankar.wordpress.com Twitter: @tystatankar Webmaster http://etenjournal.com Mail tystatankar( at )gmail.com http://pojkaktigorkester.wordpress.com/
Detta inlägg publicerades i Bedömning, betyg, björklund, Bologna, Estetiska processer, Förskola, Högskola, Lärarutbildning, Malmö, media, Normativitet, Personligt, Politik, Skola, Utbildning, Värdegrund. Bokmärk permalänken.

19 kommentarer till Det är svårt att inte bli personlig…

 1. Jag ska läsa och fundera. Allt som omsluter läraren, också tillblivelsen av läraren, får underbetyg. Vad gör detta med oss lärare, och vad händer med de som faktiskt tror på det yrket som de nu utbildar sig till? Detta är lärares verklighet. Skrämmande tråkigt. Anne-Marie

  Gilla

 2. Länkar till detta inlägg. Lite barnsligt sur får man lov att vara på sin självständiga blogg. Det är jag. Barnsligt sur. Anne-Marie

  Gilla

 3. Gregurt skriver:

  En av tre lärarutbildningar får IG, min rekomendation är att de kan lägga ner eller minska vissa inriktningar på programmet några år.
  I nuläget utbildas alltför många lärare. Ifallafall för högre skolåldern, So eller samhälle och historia är mycket vanliga ämnen. Det är också vanliga ämnen på gymnasiet, så att det finns inte tillgång ens för de anställda lärarna i samhälle och framförallt historia. Vissa anställda lärare slåss om de kurserna på gymnasiet. Ändå läser kanske 60 % av vissa lärarstudenter just sådana ämnen på högskolan. De får räkna med arbetslöshet några år i de ämnena, när de tar examen.
  jag är också lärarstudent, men jag lyssnade på mina lärare som varnade om vilka ämnen man inte skulle ta, och valde inte de, utan mer naturorienterade ämnen.
  jag har läst i linköping, som är ett av sveriges bästa lärarprogram, och får betyget väl godkänt av högskoleverket.
  Språk, naturämnen, geografi, matematik, svenska är ganska bra ämnen, eller om man har yrkeskompetens och kan bli yrkeslärare är det bättre.

  Gilla

 4. Mats skriver:

  Jag är lite förvånad över att betygsmetaforen används så oblygt – stod det verkligen IG i pressmeddelandet? Svd, DN och Sydsvenskan har köpt den bilden på ett oreflekterat sätt.

  Men om HSV:s avsikt är att skapa debatt så kanske det är rätt sätt att sälja sitt förenklade budskap. När jag läser rapporten finns det nyanser bortom en tregradig betygsskala.

  Grattis Gregurt! Bra studievägledning och personligt intresse tycks ha samverkat för dig.

  Gilla

 5. Dexter skriver:

  Det är klart att kritiken är befogad mot flera orter. Kvaliteten varierar alltför mycket över landet och vi skulle vinna på att koncentrera lärarutbildningen till färre orter. Högskoleverket är en myndighet som har hög kompetens och fd kanslern Franke har varit mycket aktiv i frågan om lärarutbildningarna i Sverige. Det är bra tycker jag. Jag tror dock att det är flera saker som hänger ihop här. Urholkade resurser på lärarutbildningarna, läraryrkets status är bland de lägsta i Europa och lönerna för lärare är på tok för låga.

  /Dexter

  Gilla

 6. Mats skriver:

  Kritik kan vara mer eller mindre väl underbyggd. I det här fallet är den väldigt politiserad.

  Jag undrar lite över den här nya hotpedagogiken som breder ut sig.
  – Gör som vi säger, annars….

  Gilla

 7. Gregurt skriver:

  Det står på Dn:

  ”Lärarutbildningen vid Linköpings universitets campus i Norrköping har alltför låg nivå på matematikkurserna, skriver Högskoleverket.”

  Jag ska nämna att det finns två lärarutbildningar under Linköpings universitet, den i linköping och den i norrköping, helt olika varandra!

  Gilla

 8. Mats skriver:

  Det är en bra idé att läsa hela rapporten eller de delar som berör de enskilda lärosätena. Där finns nyanser bortom pressmeddelande och tidningsretorik.

  Malmö t.ex:

  Klicka för att komma åt hsv.pdf

  Gilla

 9. tråkmagistern skriver:

  Underligt att du försöker blanda ihop illa underbyggd kritik med politisering. Lärarutbildningen i Sverige är politiserad från början till slut. Visst kan man höja ett förvånat öga när folkpartiet kritiserar svensk skola, eftersom de till stora delar är ansvariga. Men de har helt enkelt ändrat sig. Och de har fått folkets mandat i demokratiska val att ändra på saker och ting. Är det fel?

  Alternativet blir då att avskaffa statliga regleringar om skolgång över huvud taget. Då får alla söka sig dit de vill, lärarna utbildas vid privata institut, o.s.v.

  Gilla

 10. Mats skriver:

  Politiseringen handlar ju om vad som är möjligt att säga vid en viss tidpunkt. Den avgörande frågan när det gäller Malmö är att HSV till varje pris vill behålla uppdelningen ämne-läreri och dessutom kunna poängsätta dessa delar trots att de enligt högskoleförordningen ska vara integrerade i utbildningen. Därför blir kritiken mot denna fusion eller integration politisk och ideologiosk. Den riktar sig mot en modell och utgångspunkten är HSV:s behov av mätbarhet och nyckeltal – inte verksamhetens kvalitet.

  Kritiken blir illa underbyggd om de inte har förstått vad det är de granskar.

  Visst är lärarutbildning och skola som helhet politiska projekt – men det är också ett projekt med etiska och professionella aspekter.

  Idag bevittnar vi en maktkamp mellan politik och vetenskap. Lärare och lärarutbildare hukar i bänkarna – alternativt väntar på att det ska blåsa förbi så att de kan fortsätta som vanligt.

  Folkets mandat är ett gåtfullt begrepp. Socialdemokratin hade olyckligt bråttom att genomföra reformen 2001 och nu gäller det att visa handlingskraft för den borgerliga. Det är möjligt att förstå – men också helt möjligt att ifrågasätta om vi ska se skolan som ett slagfält för populister.

  Jo – avreglering finns som ett alternativ. Marknaden löser alla problem.

  Gilla

 11. Mats skriver:

  Bedömargruppens ordförande – citerad från sr.se

  ”Eskil Frank ger ett råd på vägen:

  – Vad jag hoppas på är att man inte ska rycka undan fötterna för den nuvarande lärarutbildningen och låta dem börja från noll igen, för då trasar man sönder deras ambitioner som de har jobbat upp under de här åren. Men det finns mycket att göra för att putsa till den här som är. Men slå inte sönder den, säger Eskil Frank, bedömargruppens ordförande.”

  Gilla

 12. tråkmagistern skriver:

  Folkets mandat gåtfullt begrepp?? Inte för oss demokrater. Riksdagens ledamöter väljs för fyra år i taget. Nya lagar röstas av dem. De utser regeringen. Vad mer vill du veta?

  Gilla

 13. Mats skriver:

  Det jag är mest nyfiken är faktiskt vika budskap du är beredd att föra ut – i folkets namn?
  Hur lydig är du som lärare?
  Finns det några beslut som du har skyggat för som lärare?

  Krig är alltför viktigt för att överlåta åt militärer.
  Skola är alltför viktigt för att överlåtas åt… ja välj själv!

  Gilla

 14. Aloysius skriver:

  Jag har en enkel lösning. Låt sociokonstruktivisterna och de kulturradikala sociologerna, Den Benhårt Dogmatiska Snällismens samt den reflekterande reflexionen ha en alldeles egen pedagogistskola. Låt dem ha sin egen pedagoghögskola med idel professorer i Education Sciences.

  Och låt oss andra vara ifred. Ge oss andra en lärarhögskola värd namnet, mossig, genomeländigt gammaldags, med ämneskunskap och oreflekterad bildning i centrum. Idel döda vita män och könsmaktsordning och hela fadderullan. Så kan lärarkandidater, rektorer och elevföräldrar sedan välja.

  Vad sägs?

  Pax på er alla.

  Gilla

 15. Mats skriver:

  Det låter väl bra! Och sen ses vi i gryningen med blanka vapen och nyputsad rustning?

  Gilla

 16. Aloysius skriver:

  Låt gå för det! Jag visste att vi förr eller senare skulle finna varann.

  Gilla

 17. Aloysius skriver:

  Jo, förresten, Mats, en parentes: ”integreringen” av skolämnena med den s.k. pedagogiken är det som utgör ideologi i Malmö-historien,. Inte HSV:s kritik. Denna s.k. integrering har gjort det möjligt för (vanligtvis ideologiskt sinnade) fackpedagoger att koppla ett strypgrepp om h e l a lärarutbildningen. Dessutom har man skapat ett reservat av blivande lärare utan koppling till de vanliga studenterna och de vanliga ämneskurserna på universitetet. Detta är ur ämnessynpunkt alldeles förödande. Förödande. Och det är inte märkligt att HSV säger ifrån.

  Sedan, Mats: vetenskapen ligger inte på ”er sida”. Den sorts enhetliga Vetenskap som du åberopar finns helt enkelt inte. Och i den mån rön finns stöder de inte pedagogiklägret.

  Slutligen: åberopa inte lärarna, är du snäll. Säg inte att de/vi hukar sig/oss inför HSV:s kritik. Och bunta allra minst ihop oss med fackpedagogerna. Samtyliga lärare jag känner är antingen vänligt ställda eller starkt sympatiska gentemot Björklund och den sorts kritik HSV framfört. För många lärare är Björklund den svenska skolans sista chans.

  Gilla

 18. Mats skriver:

  Jag har tidigare försökt bemöta dig vänligt men efter att ha läst vad du skriver om mig på din blogg vill jag gärna att du håller dina mästrande monologer någon annanstans. Jag ser ingen volja till dialog.

  P.S. Jag blev nyfiken på ditt namn
  http://en.wikipedia.org/wiki/Aloysius_Snuffleupagus

  ”Aloysius Snuffleupagus, more commonly known as Mr. Snuffleupagus or Snuffy, is one of the Muppet characters on the long-running educational television program for young children, Sesame Street. He resembles a woolly mammoth, without tusks or (visible) ears, and he is a friend of Big Bird. He attends Snufflegarten and has a baby sister named Alice.
  Contents”

  Gilla

 19. Aloysius skriver:

  Jag gör ingen hemlighet av det jag skriver på min blogg. Och då jag aldrig censurerar kommentarer kan man svårligen tala om monologer. Att jag finner din reaktion på HSV:s kritik direkt skrattretande (och jag har precis lämnat lärarhögskolan, så mig lurar ingen om dess innehåll) är en sanning jag inte finner anledning att dölja. Jag söker inte kompisar.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s