Dagens tips!

Så bra det blev Margareta Rönnberg!

Jag har debatterat med Ingemar Gens tidigare och är bekymrad över hans mörka bild av barns lek. Fast egentligen är det nog pojkarnas hierarkier som är det överskuggande problemet i hans värld. Pojkarna måste övervakas och uppfostras hårt.

Spännande också om de medvetna barnen och föräldrarna som vet vad de förväntas säga. Den nya normen?

About Editor

http://tystatankar.wordpress.com Twitter: @tystatankar Webmaster http://etenjournal.com Mail tystatankar( at )gmail.com http://pojkaktigorkester.wordpress.com/
This entry was posted in Förskola, Genus, Lärarutbildning, Personligt, Politik, Utbildning, Värdegrund. Bookmark the permalink.

3 Responses to Dagens tips!

  1. Jag har också debatterat med Gens live på konferenser etc och aldrig fått svar på några kritiska frågor, såsom: Hur förklarar genuspedagogerna att de själva tydligen lyckades överskrida sina handikappande könsbegränsningar? Vem lotsade dagens föräldra- och morföräldrageneration mot att komma till insikt om sina genusbegränsningar, när de själva växte upp utan hjälp av några genuspedagoger? Varför får barn inte själva göra samma upptäckter?

    Skulle dessa vuxna gå med på att paras ihop med en arbetskamrat som fick bestämma varannan dag, oavsett vederbörandes kunskaper och goda idéer? Varför tillåts vuxna göra så med barn? Den pojke som styr leken på skolgården är idag heller ingen ”bully”, utan en av kamraterna godkänd lekledare tack vare sina goda lekidéer.

    Nej, genuspedagogik har inget i förskoleleken att göra och har inte heller belagts ha några långtidseffekter.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s