Jämställdheten i högskolan 

  
“Få rapporter avser könsbundna val till högskolan
Ett av de prioriterade områden för DJ:s bidragsgivning var könsbundna studieval till högskolan och minskningen av andelen män som söker sig till högre utbildning.
Bara ett fåtal av projekten har dock avsett dessa frågor. Enligt UHR kan det tyda på att frågorna uppfattas som mycket svåra. Exempelvis är lärosätenas utrymme att påverka könsbundna utbildningsval vid rekryte- ringstillfället ytterst begränsat. Detta på grund av att tillträde till högsko- lan är hårt reglerat. Dessutom grundläggs könsuppdelningen inom utbild- ningssystemet mycket tidigare än vid rekryteringstillfället till högskolan.

Länk

About Editor

http://tystatankar.wordpress.com Twitter: @tystatankar Webmaster http://etenjournal.com Mail tystatankar( at )gmail.com http://pojkaktigorkester.wordpress.com/
This entry was posted in Genus, Högskola, HSV, jämställdhet, Lärarutbildning, Värdegrund. Bookmark the permalink.

3 Responses to Jämställdheten i högskolan 

 1. klas ottosson says:

  Tack för tipset. “Vem har sagt att det ska vara lätt” sa en före detta VD till mig varje gång jag uttryckte negativitet. Det viktigaste jämställdhetsproblemet är självklart männens frånvaro från högskolan. Om detta inte tas på allvar så tänker inte jag ta jämställdhetsarbetet på allvar. Man kan till exempel inte strunta i klimatförändringen och fortsatt tycka att man har en miljöpolitik för att jämföra med ett annat område. Men man lyckas på något sätt att komma undan här. Det beror säkert på att själva idén om jämställdhet här (för de personer som befinner sig i genusfältet och skapar genusdiskursen) inte handlar om antal män utan att ändra mannen. Man vill ändra normen för att vara man, det är målet. Då är fler män med fel normer på högskolan inte särskilt intressant. Hellre en fågel i handen än tio i skogen tycker de nog. Det är säkert inte av inkompetens som de misslyckas med att få in den viktigaste frågan – att öka andelen män i högskolan. De har helt enkelt inte det som mål. De är fullständigt ointresserade av det.

  Like

 2. AV says:

  Man har försökt i många år att få främst tjejer att välja mindre könsstereotypt. Åtskilliga “teknik för tjejer”-kurser och temadagar har gjorts. Resultatet är ganska magert. För vi säger åt våra ungdomar att välja efter intresse och med hjärtat. Det är väl bra, men man kanske också ska använda hjärnan lite. Vad finns det för jobb, var tjänar jag mer pengar osv.
  Sen kan man undra var kurser och temadagar för att få killar att välja kvinnodominerade utbildningar är. Tror jag möjligen har sett ett exempel på 30 år.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s