Undervisningsbegreppet och Skolinspektionen

Här bränner det till.


Missa inte slutklämmen. Debattörer som tar stöd hos Gunnar Ekelöf har sällan fel. Jag är osäker på om Skolinspektionen är mottaglig för budskapet?

About Editor

http://tystatankar.wordpress.com Twitter: @tystatankar Webmaster http://etenjournal.com Mail tystatankar( at )gmail.com http://pojkaktigorkester.wordpress.com/
This entry was posted in Estetiska processer, Förskola, Lärarutbildning, Matematik, Personligt, Politik, Uncategorized, Utbildning, Värdegrund. Bookmark the permalink.

1 Response to Undervisningsbegreppet och Skolinspektionen

  1. Roger J Danielsson says:

    Möjligen är det något fel i tänket kring vad en målstyrd process är. Om du läser mina böcker om förskolan noterar du att den är ett antal aktiviteter som ska leda fram till det mål man satt för verksamheten. Exempel på detta kan vara Montessori och Ur & Skurs pedagogiska metoder. Inga snuttifierade mål om ett samtal t ex.
    Det här med målstyrning är svårt. Många halkar fel. Speciellt utifrån strävansmål i läroplanen eftersom sky is the limit och behöver konkretiseras utifrån varje enskild förskolas förutsättningar.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s