Vad är grundbulten?

Förhoppningsvis är texten bättreformulerad än pressmeddelandet.

“I våra nya allmänna råd tydliggör vi hur förskolan systematiskt bör följa upp allt från personalens utbildningsnivå till barngruppernas storlek. Detta eftersom vi vet att detta är en viktig grundbult för att höja kvalitén i verksamheten och öka måluppfyllelsen.”
Det mest underliga är ändå titeln – för oss som är misstänksamma mot mätbarhet luktar ordet “måluppfyllelse” new public management. Jag inser att vi inte längre är skyddade från den här vågen som nästan lyckats ödelägga sjukvård och äldreomsorg.

Vem antar utmaningen och beskriver hotet mot förskolan?
Läs mer.

About Editor

http://tystatankar.wordpress.com Twitter: @tystatankar Webmaster http://etenjournal.com Mail tystatankar( at )gmail.com http://pojkaktigorkester.wordpress.com/
This entry was posted in Förskola, Högskola, Personligt, Politik, Värdegrund. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s