Om relationer i läraryrket

Jag tänker mycket på relationen, undervisningen och lärandet. Dessutom funderar jag på konceptet ‘didaktisk design’. Sedan några veckor provar jag begreppets innebörd på min praktik. Ser vi på läraruppdraget som att didaktiskt designa lärande så är jag, jag själv, mitt främsta verktyg för att skapa. Det är förmodligen omöjligt att göra det här jobbet riktigt bra utan bjuda på sig själv i någon mån. Alla behöver inte vara bekväma i att dela alla aspekter av sig själv. (Kanske är det rent av självklart att vi sparar de delar som inte tjänar lärandets och skolans syften?) Det hindrar mig inte från insikten (eller snarare påminnelsen) att jag är mitt egna främsta undervisningsverktyg.

just så. Låt dagen börja.

About Editor

http://tystatankar.wordpress.com Twitter: @tystatankar Webmaster http://etenjournal.com Mail tystatankar( at )gmail.com http://pojkaktigorkester.wordpress.com/
This entry was posted in Genus, Lärarutbildning, Personligt, Skola, Utbildning, Värdegrund. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s