Det är alltid läge att diskutera professionsbegreppet

Jag har jobbat med handledarutbildning idag och vi tangerar diskussionen om professionalitet några gånger.

Handlar det om ett yrkesspråk? Nej – det är väl en konstig idé.
Handlar det om status? Nej – varför skulle vi låta andra avgöra vårt värde?
Handlar det om allmän duktighet? Nej – det är inte samma sak.
Handlar det om att kunna utestänga andra från arbestuppgifter? Nej – den formen av kunskaps- eller fostransmonopol känns varken önskvärt eller möjligt.

Vi landar i slutsatsen att en förutsättning för professionalitet är frihet och autonomi. Den professionelle läraren kan inte bara planera och utvärdera undervisning – de erfarna vet att den verkligt kvalificerade reflektionen äger rum samtidigt. Pedagogik är ögonblickets konst. Du kan vara väl förberedd – men till sist gäller det att fånga bollarna i flykten. En förutsättning är självförtroende och frihet. Vi vill gärna tro att det går att utbilda fram.

Länk till text i Pedagogiska magasinet av Niklas Arevik.

Så, för att sammanfatta: kan läraryrket av i dag anses vara en profession?

Å ena sidan har vi undergrävt kunskapsmonopol, ökat inflytande för politiker och tjänstemän. Vi har marknadsanpassning med elevpeng, balanserade budgetar och krävande föräldrar. Och vi har, inte minst, en kraftigt utbyggd kontrollapparat i form av Skolinspektionen på bekostnad av lärarnas professionella autonomi.

Å andra sidan finns en tydligare vetenskaplig förankring, lärarna är på väg att återta tjänstemonopolet genom lärarlegitimationens införande och de har, åtminstone tills vidare, vunnit den ur autonomisynpunkt viktiga striden om förtroendetidens bevarande.

Vi kan också se en större intern kontroll och självsanering inom kåren. Lärarnas ansvarsnämnd ser till att yrkesetiken upprätthålls. Det gör den främst av lärarna själva (även om nämndens ordförande är jurist är majoriteten av ledamöterna yrkesverksamma lärare). Den har redan visat sina muskler genom att gå emot Skolinspektionen i flera viktiga fall, där de professionella gjort radikalt annorlunda bedömningar än tjänstemännen och juristerna på myndigheten.

PhotoFunia-1432061888

About Editor

http://tystatankar.wordpress.com Twitter: @tystatankar Webmaster http://etenjournal.com Mail tystatankar( at )gmail.com http://pojkaktigorkester.wordpress.com/
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s