Detta Lärarförbund

Länk till artikel om remissvaret.

Om vi utgår från att detta är en rättvis sammanfattning av remissvaret (länken funkar inte i artikeln)

“Lärarförbundet motsätter sig hur Skolverket formulerat sig kring undervisning”

Jag undrar om LF vill ha ett smalare undervisningsbegrepp – något som tydligt går att avskilja från lek och omsorg? OK – det är en väg att gå.

“Både skollagen och Allmänna råd för måluppfyllelse i förskolan utgår från att förskolläraren bedriver undervisning…”

Frågan är om förbundet vill hävda ensamrätt för förskollärarna att “bedriva undervisning” (lärarledda målstyrda aktiviteter med syfte att utveckla…). I så fall är det en ganska extrem position i ett land som har stora likvärdighetsproblem när det gäller fördelningen av förskollärare.

“…och att förskolläraren ansvarar för den undervisning den bedriver.”

Det vore ju väldigt konstigt om förskolläraren inte ansvarar för den undervisningen som hon bedriver. Frågan är väl om förskolläraren ska vara ansvarig för all form av undervisning (och nu tänker jag att det handlar om en bred tolkning av begreppet som även innefattar lek och omsorg). Från mitt perspektiv innebär det att förskollärarna blir en form av halvchefer som intar en kontrollerande och arbetsledande position. De skulle då ta ansvar för i stort sett allt som händer i huset hela dagen.

Jag får inte ihop de här budskapen. Det känns som att facket vill rida på minst tre kameler samtidigt.

“Lärarförbundet menar att detta måste utgöra grunden för läroplanens skrivningar. Lärarförbundet ser undervisning som ett professionsbegrepp för förskollärares och lärares yrkesutövning och vill inte ha otydligheter kring det i läroplanen.”

Förbundet tar stora ord i munnen – om de verkligen skulle lyckas driva igenom ett undervisningsmonopol i förskolan skulle det vara förödande för institutionen förskola.

Efter 42 år som medlem känner jag att kärleken svalnar.

About Editor

http://tystatankar.wordpress.com Twitter: @tystatankar Webmaster http://etenjournal.com Mail tystatankar( at )gmail.com http://pojkaktigorkester.wordpress.com/
This entry was posted in Förskola. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s