Jag har tappat intresset för skolpolitik

På något sätt vill jag gärna hitta tillbaka. Rapporten från Skolinspektionen provocerar mig med sitt fokus på medvetenhet. Jag känner en uppfostrande underton i texten – kanske är det Skolinspektionens uppdrag?

Vi är inte många som ifrågasätter undervisningsbegreppet. De flesta förskollärare tycks omfamna Skollagens formuleringar. Kanske tror det att tydligheten och ansvarsfördelningen ska ge status åt yrket?

Jag åter vänder till Alison Gopniks alltid aktuella text:

Varför ska förskolan inte vara som skolan

Och hittar en ny utvecklad text:

About Editor

http://tystatankar.wordpress.com Twitter: @tystatankar Webmaster http://etenjournal.com Mail tystatankar( at )gmail.com http://pojkaktigorkester.wordpress.com/
This entry was posted in Estetiska processer, Förskola, Lärarutbildning, Personligt, Politik, Uncategorized, Utbildning, Värdegrund. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s