Om vi nu ska ha fristående skolor…

Verkligen intressant! Läs om ett ansvarstagande kösystem.

“När urvalet i Londons skolor görs, har barn i familjehem högst förtur av alla, därefter barn med medicinska skäl. Många skolor har syskonförtur, men andra har tagit bort det med motiveringen att större barn ändå tar sig till skolan själva och då blir det inget extra krångel för föräldrarna att ha barn på olika skolor. De flesta skolor har en slags närhetsprincip, på andra avgör lotten vem som får plats.

I kommunen Hackney testas alla elevers förmågor inför antagningen till de högre årskurserna. Sedan delas eleverna in i grupper utifrån nivån på förmåga. Varje skola antar sedan lika många elever från varje nivå, så att alla skolor får elever från alla nivåer.”

About Editor

http://tystatankar.wordpress.com Twitter: @tystatankar Webmaster http://etenjournal.com Mail tystatankar( at )gmail.com http://pojkaktigorkester.wordpress.com/
This entry was posted in Lärarutbildning, London, Politik, Skola, Utbildning, Värdegrund. Bookmark the permalink.

1 Response to Om vi nu ska ha fristående skolor…

  1. Roger J Danielsson says:

    Tuffa tider blir det. Sparka rektorer och utvärdera lärarna på lågpresterande skolor om vi ska införa Hackney modellen. Klarar svensk skola av det?
    Läs gärna detta: http://pluraword.blogspot.se/2015/03/tuffa-tider.html

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s