Några söktal från förskollärarutbildningar

malmö2016

Jag trodde att Malmö pedofilskandalerna skulle skrämma bort fler män från förskollärarutbildningen. Skillnaden från förra året är försumbar.

Malmö 2015


Göteborg 2016

göteborg

Stockholm 2016

SU

Jag Lägger upp antagningsstatistik för landets alla förskollärar- och lågstadielärarutbildningar.

Som pdf med procenttal för män.(både grundlärare 1-3/fökl och förskollärarutbildning)

PDF – enbart förskollärarutbildning

Excelfil alla

Länk till UHR – här kan du själv söka.

2016:

  
2014

  

2013  

About Editor

http://tystatankar.wordpress.com Twitter: @tystatankar Webmaster http://etenjournal.com Mail tystatankar( at )gmail.com http://pojkaktigorkester.wordpress.com/
This entry was posted in Förskola, Genus, Politik, Utbildning, Värdegrund. Bookmark the permalink.

1 Response to Några söktal från förskollärarutbildningar

  1. Pingback: Ansökningstal 2017 | Tysta tankar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s