Confidence

  
Männen i England verkar vara fulla av självförtroende. De verkar vara övertygade om att de bidrar med något viktigt i förskolan.

http://www.earlyyearscareers.com/eyc/latest-news/the-influence-of-male-practitioners-in-childcare-settings/

About Editor

http://tystatankar.wordpress.com Twitter: @tystatankar Webmaster http://etenjournal.com Mail tystatankar( at )gmail.com http://pojkaktigorkester.wordpress.com/
This entry was posted in Förskola, Genus, Internationalisering, jämställdhet, Lärarutbildning, Utbildning, Värdegrund. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s