Lärarutbildning och forskningsanknytning

I Danmark utbildas lärare vid professionshögskolor – tanken svindlar.

  


Hargreaves lyckades kränka alla!

Spänningen mellan de som förespråkar evidensbaserad undervisning och andra som betonar delaktighet och kontext. Finns det forskning som styrker lärarens autonomi?

Spännande frågor – ständigt aktuella.
Holm citerar kollega som menar att forskningsanknytning är en organisatorisk term “man skickar en faktura till den institution som beforskade ämnet…”
Detta var inte populärt i Danmark.
När fungerar samarbetet mellan universitet och professionshögskolor?

“När det är baserat på tvång!”

About Editor

http://tystatankar.wordpress.com Twitter: @tystatankar Webmaster http://etenjournal.com Mail tystatankar( at )gmail.com http://pojkaktigorkester.wordpress.com/
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s