Vad är kvotering?

Jag försöker verkligen förstå det här:

Tilläggspoäng för en grupp är alltså INTE kvotering. Det kan vara orättvis och diskriminerande, men begreppet kvotering har en väl definierad betydelse.

Jag känner inte till någon sådan kvotering. Däremot fick jag 0,2 tilläggspoäng 1976 när jag sökte till förskollärarutbildningen. Det fanns även andra system som underlättade för personer med yrkeserfarenhet att söka utbildningar (s.k. 25:5)

Jag tror vi behöver reda ut det här:

Överrepresentation av män i styrelser är stötande och kan möjligtvis vara utslag av diskriminerande – men det är inte kvotering.

På samma sätt är inte könsobalansen i förskolan ett utslag av kvotering. Inte hellet är de tafatta rekryteringsåtgärderna 1975-1980 med tilläggspoäng kvotering. Inga platser var reserverade. Inga procenttal angavs.

På landets teaterhögskolor tycks det pågå verklig kvotering. Jag tror att många menar att det är viktigt att det finns skådespelare av båda könen.
Uppdatering:

För mig är det här lite personligt eftersom jag kom in på förskollärarutbildningen pga den hör regeln. Jag hade gått treårig NV-gymnasium och läst på universitetet. De flesta andra sökande (läs kvinnor) hade av taktiska skäl gått tvåårigt gymnasium (fackskola) eftersom de varit inställda på yrket sedan barndomen.

Wernersson menar att åtgärden togs bort pga att den inte var effektiv – och samtidigt räknade alla med att könsbalans skulle uppnås inom en snar framtid. 

På 2003 försvann frågan från den politiska kartan eftersom kön är en social konstruktion.

Advertisement

About Editor

http://tystatankar.wordpress.com Twitter: @tystatankar Webmaster http://etenjournal.com Mail tystatankar( at )gmail.com http://pojkaktigorkester.wordpress.com/
This entry was posted in Förskola, Genus, jämställdhet, Lärarutbildning. Bookmark the permalink.

8 Responses to Vad är kvotering?

  1. Offentlig sektor består av sk evolutionära specialarenor som syftar till att utjämna den kreativa selekliva kortsiktigt marknadsekonomins tillvaro. Offentlig sektor är i sin helhet kvoterad – mer eller mindre lyckat funktionell. Just nu extemt dysfunktionell. Fråga folk i landsorten som tvingas underliga det urbana diktatur.

    Like

  2. Magnus says:

    Att säga att “män har alltid kvoterat in varandra” – till köttgrytorna, vd-stolarna, professurerna eller de bästa skolorna, det är en retorisk fint helt enkelt. Trycker du på kan du möjligtvis få ett medgivande från somliga (som är litet lugnare stämda) att det handlar om en metafor, men att gå därifrån till medgivandet att det inte pågått reell kvotering ute i verkligheten ifall låt oss säga 60% av landets högre jurister eller läkare är män, det steget kommer nog ingen på den sidan att ta offentligt. Inte ens på twitter.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s