Vi diskuterar “pedagogisk dokumentation”

  

Den livaktiga facebookgruppen Förskolan.se är alltid spännande. Enkla frågor öppnar för livaktiga diskussioner och just nu funderar vi tillsammans över begreppet “pedagogisk dokumentation” som jag menar är ytterst motsägelsefullt.

Jag citerar mig själv här:

Ibland fyrdubblas de språkliga problemen när två komplexa begrepp sammanförs. Jag menar att både pedagogisk och dokumentation är ord som förtjänar att redas ut för sig först.
Jag tycker att det är motsägelsefullt att så många fokuserar på pedagogens avsikter när det gäller dokumenterandet. Det primära borde väl vara att fånga något som man inte känner till. Ungefär som att slänga i ett nät i okända vatten.
Jag hoppas kanske att få upp en fisk som går att äta. Kanske fastnar det en helt ny fisk i nätet som förändrar synen på evolutionen – långt bortom pedagogikens begränsade sfär.
Det kan också vara så att vi vill visa föräldrar och chef vilka  duktig fiskare vår avdelning är. Det kallar jag propagandistisk dokumentation (reklam) och har sitt absoluta värde.
Kanske finns ordet för att avgränsa just den typ av dokumentation från andra närliggande aktiviteter? Typ stadiebaserade barntester. 
Håller med Josefin – en bra dokumentation skapar förutsättningar för kollegialt arbete (och kvalitetsarbete) men dokumentationen i sig är inte “pedagogisk”.

Jag drar till med det gamla tjuvknepet att travestera Lennart Hellsing:

Jag skulle vilja travestera Lennart Hellsing:
»All pedagogisk konst är dålig konst – och all god konst är pedagogisk«. 
Mitt förslag:
“All pedagogisk dokumentation är dålig dokumentation – all god dokumentation är pedagogisk”

Läs mer här Länk – och gå med i gruppen!

About Editor

http://tystatankar.wordpress.com Twitter: @tystatankar Webmaster http://etenjournal.com Mail tystatankar( at )gmail.com http://pojkaktigorkester.wordpress.com/
This entry was posted in Estetiska processer, Förskola, Högskola, Lärarutbildning, Personligt, Utbildning, Värdegrund. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s