Inte en dag för tidigt

IMG_4943.PNG

Länk till AB

Den här texten kan säkert läsas som att jag i egenskap av vit vänstermänniska vill sätta upp riktlinjerna – att jag är auktoritär, helt enkelt – och det är möjligt, men vi måste ändå kunna ha en diskussion om vad kampen ska handla om. Menar vi allvar med att förtrycket är en struktur (och inte bara en fördomsfull kultur) som ska ändras, måste vi arbeta brett.
Frågan är komplicerad och jag har säkert förenklat den på en rad punkter, men det bekymrar mig inte i stunden. Jag hoppas att dialektiken, det vill säga viljan till att diskutera oss framåt, ska segra över det polisiära medvetandet. Det enda jag möjligen kan be om ursäkt för, är att jag inte skrivit den här texten för länge sen.
Åsa Linderborg

Jag har ingenting att tillägga. Men lovar att återkomma i ämnet.

About Editor

http://tystatankar.wordpress.com Twitter: @tystatankar Webmaster http://etenjournal.com Mail tystatankar( at )gmail.com http://pojkaktigorkester.wordpress.com/
This entry was posted in Genus, jämställdhet, Personligt, Politik, Rasism, Värdegrund. Bookmark the permalink.

4 Responses to Inte en dag för tidigt

 1. Artikeln beskriver väl varför jag för 10 år sedan började inse det kloka i att fördjupa sig i evolutionsläran med syftet att försöka förstå varför selektionen utageras i så oändligt många karaktärer.

  Vad gäller sexuella könsidentiteter gjorde jag för en par år sedan en beräkning. Kom fram till att det behövdes ca 24 st kategorier för att den rådande diskursen skulle uppfyllas.

  Räknar upp några av pedagogisk orsak:

  Biologisk heterosexuell manhane
  Kulturell heterosexuell manhane
  Biologisk heterosexuell kvinnohona
  Kulturell heterosexuell kvinnohona
  Biologisk heterosexuell manhona
  Kulturell heterosexuell manhona
  Biologisk heterosexuell kvinnohane
  Kulturell heterosexuell kvinnohane
  Biologisk homosexuell manhane
  Kulturell homosexuell manhane
  Biologisk homosexuell kvinnohona
  Kulturell homosexuell kvinnohona
  Biologisk homosexuell manhona
  Kulturell homosexuell manhona
  Biologisk homosexuell kvinnohane
  Kulturell homosexuell kvinnohane

  den bisexuella följer samma princip

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s