Dagens sten 10

Jag släpper taget och kastar mig ut i det metamorfa. Sten har jag alltid uppfattat som något konstant. Nu förstår jag att de är stadda i förändring. Om temperatur och tryck är de rätta:

Länk

En metamorf bergart även kallad metamorfit[1] bildas när en tidigare bergart genomgår en viss typ av omvandling – metamorfos. Namnet kommer från de grekiska orden meta och morphe och betyder ändring av form.[2] Om magmatiska, sedimentära bergarter eller äldre metamorfa bergarter utsätts för högt tryck, höga temperaturer eller en kombination av dessa så kan en metamorfos ske. Lösningar eller gaser kan också få en bergart att genomgå metamorfos, den kan förändra dess kemiska sammansättning genom att bortföra vissa ämnen och tillföra andra.[3] Ursprungsbergarten kallar man protolit.[2]

Metamorfa bergarter har genomgått en omvandling av antingen struktur, textur, mineralsammansättning eller en kombination av dessa under kristallina förhållanden, dvs utan att ursprungsmaterialet har smälts ner[4]. En metamorfos kan ofta upptäckas både kemiskt och utseendemässigt.[5][6][7]

20140805-132117-48077669.jpg

Å andra sidan verkar det här vara en perfekt gummikategori för allt jag inte vet.

About Editor

http://tystatankar.wordpress.com Twitter: @tystatankar Webmaster http://etenjournal.com Mail tystatankar( at )gmail.com http://pojkaktigorkester.wordpress.com/
This entry was posted in Österlen, Dagens sten, natur, Personligt, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s