Vad kan vi lära oss av Eslöv – uppdaterat – igen – och igen

Länk till tidigare inlägg – kommentar från BU-chef.
Jag tror att den tragiska händelsen kan hjälpa oss att tydliggöra ansvarsförhållandena mellan hem och förskola. Det här brevet är från juristen i Malmö och jag är glad över att hon delat med sig avdet till oss som arbetar med utbildning:

Hej.
Jag har gått ut med ett mejl till de av våra förskolechefer som ställde frågan om Malmö kommun hade rutiner kring förskolebarns frånvaro och har även lyft frågan till direktören i vår nya förskoleförvaltning (jag klistrar in mejlet nedan i lite korrigerat skick). Det ”välformulerade” mejlet bygger på ett mejl som stadsjuristen i Helsingborg Magdalena Kocan har avfattat till mig inom ramen för en diskussion av juridiska spörsmål (och hennes mejl är i sin tur en sammanfattning av vad hon har gått ut med till sin förskoleverksamhet). Jag är helt överens med stadsjuristen i Helsingborg, och har bara kompletterat hennes mejl i några avseenden.

Det är således två stadsjurister som står bakom denna text kring rättsläget i frågan om ”riktlinjer för hantering av förskolebarns frånvaro” som jag klistrar in här nedan. Jag har kollat med Magdalena, och det går bra att Du hänvisar till vår uppfattning i Din undervisning.

Hej.
Ett antal förskolechefer har lyft frågan om riktlinjer kring förskolebarns frånvaro från förskolan. Jag svarar Er gemensamt och lyfter frågan vidare till vår nya fina förskoleförvaltning.
När det gäller förskolorna har vi mig veterligen inga övergripande Malmöriktlinjer.

Sådana kan vi dock absolut ha om politiken vill och anser det nödvändigt, d.v.s. det finns inget juridiskt hinder för att ha sådana riktlinjer, i vilka vi fastlägger att vårdnadshavare ska kontaktas när ett barn som skulle ha kommit till förskolan uteblir.
Rättsläget är enligt min mening följande.
• Det finns inte någon skyldighet för förskolorna att kontakta vårdnadshavare om ett barn inte kommer till verksamheten som planerat. Plats i förskola erbjuds utifrån ett behov. Utgångspunkten är förvisso att platsen ska utnyttjas, men det finns inget närvarokrav och ingen reglerad skyldighet enl. skollagen att kontakta hemmet motsvarande vad som gäller för grund- och gymnasieskolan vid frånvaro.
• I praxis är det vidare vedertaget att vårdnadshavarens tillsynsansvar utifrån föräldrabalken övergår till verksamheten först när barnet har lämnats över till verksamheten. Kommunen har således inget juridiskt ansvar förrän tillsynsansvaret har gått över, d.v.s. från den tidpunkt barnet lämnats i förskolan.
• Är man orolig för att ett barn far illa har förskolepersonal ju alltid en skyldighet att göra en anmälan till socialtjänsten enligt socialtjänstlagens 14 kap. 1 §.
Föreligger det således en situation som indikerar att föräldrarnas omvårdnad om barnet brister är det ju den typen av anmälan som gäller. Det rör dock inte riktigt det Ni frågar om, nämligen en regelmässig förfrågan till vårdnadshavarna när ett barn som skulle ha anlänt i förskolan inte infinner sig vid den utsatta tiden.
• Läroplanen för förskolan anvisar inte heller någon skyldighet att ta kontakt i den aktuella situationen. Varken avsnitt 2.4 eller 2.7 i läroplanen för förskolan innehåller regleringar motsvarade de som t.ex. finns för grundskolan avseende kontakt med hemmet om problem/svårigheter uppstår för eleven i skolan (jmf för grundskolan avsnitt 2.8).
• Sammantaget kan jag således inte se vad en sådan skyldighet att ta kontakt med vårdnadshavarna till ett barn i förskolan som inte lämnats som planerat skulle grunda sig på juridiskt sett – men det finns, som sagt, inget som helst juridiskt hinder att man ändå skapar riktlinjer för barnens bästa.
• Gäller det Malmöövergripande riktlinjer är det en fråga som bör tas upp och utredas/beredas samt beslutas om av vår nya förskoleförvaltning och förskolenämnden. Vill Ni gärna så kan även en förskolechef ha egna rutiner i frågan avseende den egna verksamheten. De bör dock givetvis finnas dokumenterade.
• När det väl finns riktlinjer ska de följas – annars brister verksamheten!
Ni får diskutera saken!

Vänligen

Natalie Glotz Stade
Stadsjurist
Förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, social- och familjerätt samt skoljuridik
Juridiska avdelningen
Stadskontoret
205 80 Malmö

Uppdatering 1

Den 22/5 intervjuar Sydsvenskan förvaltningschefen

20130522-075124.jpg

Kommunen beslutade omedelbart om en översyn av rutinerna. Utredningen är ännu inte klar, men redan nu står det klart att något lagbrott inte har begåtts av personalen.

– Det handlar helt och hållet om vilka rutiner man beslutat om inom verksamheten. Vi har beslutat att vi ska ringa upp om ett barn uteblir. Samtidigt är det en frivillig verksamhet som inte omfattas av de lagkrav som råder inom skolan, säger hon.

Betyder det att ingen lagligt kan ställas till svars för att rutinen brast?

– Ja, det inte finns inga lagkrav eftersom förskolan är frivillig, svarar Kerstin Melén-Gyllensten. Tittar man däremot på skolan finns det lagkrav på grund av skolplikten.

Jag är besviken på artikeln. En driven reporter hade begärt ut handlingar som beskriver rutinerna och vilka åtgärder som genomförts för att implementera dessa. Förvaltningschefen talar om ett “vi” som har beslutat – vem är det? Är det samma “vi” som ska ringa? Det vore bra om vi kunde lära oss något om ansvarsförhållanden inom kommunal förvaltning av händelsen. Hur ser lagstödet ut för att ålägga pedagogerna sådana här arbetsuppgifter?

Uppdatering 2

Den 23/5 har rubriken ändrats på Sydsvenskans hemsida:

20130523-053238.jpg

Jag menar nog att den nya rubriken är marginellt bättre.

Vilket brott skulle det vara som personalen misstänkts och anklagats för?

Vem är det som utreder brottsmisstankar i Sverige? (Polis och åklagare)

Handlar det om tjänstefel? Då är det något helt annat. Fortsättning lär följa.

Studenter med anknytning till Eslöv upplyser om att enligt nya rutiner är personalen i den frivilliga skolformen förskoleklassen ålagda att ringa polisen om de inte fått kontakt med föräldrarna inom en timme (när barnen inte kommer).

Jag undrar vad polisen och föräldrarna tycker om det?

Uppdaterat den 31/5

20130531-141249.jpg

Länk

Sydsvenskan citerar det välformulerade brevet till föräldrarna, men redovisar också upprörda reaktioner.

Länk

Advertisement

About Editor

http://tystatankar.wordpress.com Twitter: @tystatankar Webmaster http://etenjournal.com Mail tystatankar( at )gmail.com http://pojkaktigorkester.wordpress.com/
This entry was posted in Förskola, Högskola, Lärarutbildning, Malmö, Skola, Utbildning, Värdegrund. Bookmark the permalink.

5 Responses to Vad kan vi lära oss av Eslöv – uppdaterat – igen – och igen

 1. Pingback: Förskolan ansvar att kontakta föräldrar då barn inte är närvarande | Sävsjös förskolor

 2. Mats says:

  Tyvärr fortsätter förvaltningschefen att tala om bristande rutiner:

  http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/eslov/allt-tyder-pa-ren-glomska/

  En driftigare journalist hade antagligen ställt följdfrågor och begärt att få se dokumentationen kring dessa rutiner (som BU-chefen beskriver som varken kända eller implementerade).

  Like

 3. Mycket intressant att följa hanteringen här. Men också rätt deprimerande. Det ter sig för mig absurt att man ska ringa föräldrarna när föräldrarna inte lämnat barnet på förskolan. Det är tvärtom föräldrarna som borde ringa och tala om att barnet inte kommer. De här politikerna verkar inte ha någon dialog med folk i verksamheten utan det är chefer som talar med tjänstemän som talar med politiker. Och allt de alla egentligen bryr sig om är hur de själva ter sig. Det är så man börjar fundera över hela vårt samhällsskick.

  Like

  • Mats says:

   Just så upplever jag också händelserna. På ett plan känns det mycket bra att ansvarsförhållandena klargörs och att kommunen nu kommer att arbeta “utifrån skollag” borde ju inte vara en nyhet för de inblandade.

   Men antagligen finns det en massa dåligt förankrade policybeslut som skapar förvirring på olika plan. Jag minns en så kallad BARNOMSORGSHANDBOK med detajerade instruktioner för hur frågor skulle hanteras. Det var flikar och uppdateringar utan ände. Till sist brydde sig ingen och projektet havererade.

   På sikt tror jag att det bär ärendet kommer att påverka synen på verksamheten i landet. Konstigt att inte facktidningarna skrivit mer?

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s