Göran Levin talar ut om lärarlegitimationen

Länk till Skola och samhälle

Jag har haft Göran som chef. När det var oroligt i organisationen var det skönt att höra mannen med den sonora basrösten reda ut komplikationerna och vi brukade lämna de här mötena i trygg förvissning om att det fanns någon som hade kontroll.

Jag tror att det vore bättre om lärarlegitimation var något man kunde söka efter tio år av förtjänstfull lärargärning. Då skulle man kunna tala om status och karriär.

 

Om Editor

http://tystatankar.wordpress.com Twitter: @tystatankar Webmaster http://etenjournal.com Mail tystatankar( at )gmail.com http://pojkaktigorkester.wordpress.com/
Detta inlägg publicerades i Lärarutbildning. Bokmärk permalänken.

32 kommentarer till Göran Levin talar ut om lärarlegitimationen

 1. Monika skriver:

  Jo, det kan ligga något i det.

  Problemet idag är ju vilken och vems måttstock man skall använda för att ge någon lärarlegitimation. Om man utgår från vem som är en bra lärare, hamnar man nog ganska fel. Och om man gör det, hur skall man värdera detta. Efter utvärderingar eller undervisning eller samarbetsförmåga o.dyl.

  Som det verkar vara nu, skall den anställda utvärderas.

  Det tar tid att komma in i lärarrollen efter examen. Det är mycket som man möter och behöver ta itu med. Inte alla gånger gör man detta på det sätt som löser en situation.

  Jag tror att man måste skapa mentorskap för alla nya lärare. Och då inte en mentor som verkar som en handledare som skall leda den nyanställde in i hur det är här .. utan någon som lyssnar och kan vara ett stöd. En som utgår från vem som sitter på andra sidan bordet och inte från hur någon bör vara, men ännu inte är.

  Gilla

 2. Pingback: ©lektorio

 3. Morrica skriver:

  Jag bekymrar mig lite över att så stor del av debatten fokuserar på själva legitimationen som sådan, om hur den ska sättas, när den ska sättas, av vem den ska sättas etc och så liten del på syftet – vad är poängen med den? Status? För luddigt! Ökat kvalitet? Bah! Visa mig hur isåfall! För att ge nyutexaminerade lärare och lärare som varit borta länge från skolan möjligheten att komma in i jobbet, i rutinerna, i arbetssättet? Kanske, men det hör jag ingen säga.

  Det bekymrar mig en aning. Det känns lite som när unga gravida kvinnor oroar sig för förlossningen och tror att när den väl är över är det jobbiga över.

  Gilla

  • Mats skriver:

   Håller med och tänker att Görans text är ett försök att begränsa skadeverkningarna av ett tokigt förslag!

   Gilla

  • Anna skriver:

   För att inte tala om bröllopshysterin vi sett de senaste åren… ingen tycks ha i åtanke att man sen ska stå ut med att vara gifta med varandra också…
   Men skämt åsido – jag instämmer i Görans problematisering av att lärare som utbildats de senaste åren inte stämmer in i legitimationssystemet. Men de har ju inte sämt in i skolan heller – beslutet att utbildning och tjänster inte behövde vara kongruenta är ju det dummaste man tagit – och eleverna har fått betala priset – helt obehöriga är ju ett problem, men det är i alla fall synligt, kvackandet är ett ännu större problem som ökat dramatiskt de senaste åren, i och med smalt utbildade lärare OCH krav på att allt ska lösas inom arbetslaget.
   Göran skriver att eleverna nu arbetar i längre sammanhängande pass – ja – men där det också förväntas att de ska arbeta med saker som den närvarande läraren inte vet ett dyft om, kalla det gärna modernt, jag kallar det dumt…

   Gilla

   • Mats skriver:

    Utbildning och tjänster har väl sällan varit kongruenta? den förra lärarutbildningen med svenska/so och Matte/no, 1-6 och 7-9 hade ingen egentlig motsvarighet i skolans organisation.

    Eller menar du ännu längre tillbaka?

    Den här samstämmigheten kan vi bara uppnå i ett extremt statiskt samhälle och med politiker som väljer att inte använda skolan som medel att förändra samhället (eller möta nya behov av kunskaper)

    Gilla

    • Anna skriver:

     1-7 och 4-9 kunde nog ha funkat om man:
     1. Inte givit upp så snabbt och istället gått över till något ännu otydligare.
     2. Inte fyllt de tomma ma/no 1-7-platserna med sv/so-studenter = motsvarande på tjänsterna ute i skolorna några år senare.
     3. Inte klumpat ihop 4-9-lärare i ma/no- och sv/so-paket. Det gör ju att man fortfarande ser annonser efter lärare som är ”behöriga” i svenska och fyra so-ämnen, och motsvarande i ma/no trots att någon sådan lärare aldrig har utbildats (inte inom gällande poängram i alla fall).

     Gilla

    • Mats skriver:

     Bra poäng – idéer kräver en viss form av uthållighet. Lärarutbildningen 2001 utvärderades innan de första studenterna hade lämnat utbildningen och det var ganska magstarkt att dessa icke examinerade lärare fick skulden för Sveriges internationella misslyckande.

     Gilla

  • Monika skriver:

   Det enda jag kan svara på det i nuläget är väl att alla skall få en garanti att de lärare som undervisar deras barn faktiskt är pedagogiskt utbildade och utbildade i enlighet med att lärarna skall uppfylla läroplanen. Den nuvarande, dvs. inte Lgr 62 som faktiskt en del lärare fortfarande använder sig av.

   Om man problematiserar nyttan med lärarleg, kanske man skall problematisera all legitimation inom alla yrken. För jag förstår inte att läraryrket skulle vara skild från andra yrken vad gäller detta.

   Även om många tror att man kan klara jobbet när man obehörig, så är det inte riktigt så. Man vet inte vad man inte vet. helt enkelt.

   Gilla

   • Anna skriver:

    Tack Monika, det är ju just möjligheten att dra in legitimationen som är grejen. Ett sätt att visa att lärares ansvar gentemot eleverna är lika stort som andra yrken där maktbalansen mellan ”klient” och professionell är, och måste vara, ojämn.

    Gilla

   • Monika skriver:

    Jag får t.ex. examinera uppsatser på grund av att jag är fil.dr. Detta är en garanti att jag uppnått en examen i vetenskaplighet.

    Sen om jag är bra eller dålig är en helt annan fråga.

    Tror att Björklund har skadat det här iom att han talar om att lärare skall vara duktiga i samma stund som han talar om legitimationen. Det ena har liksom inte med det andra att göra. Men eftersom man tror det, är det oerhört svårt att få fram vad det egentligen innebär att vara lärare, t.ex. Det är inte att vara en bra lärare som många fokuserar på, utan på att uppfylla uppdraget. Om man gör det, kanske man är bra. Men diskussionen är ointressant vad gäller det.

    Gilla

  • Jan Lenander skriver:

   Ja, det är dags att börja prata om kvalitetshöjningen som bör komma och att säga saker om kraven på introduktionen av den nyutexaminerade. Det här behöver lyftas fram för ska kommunerna spara även på detta så förfuskas hela idén.

   Gilla

 4. Jan Lenander skriver:

  Ja, jag upplever verkligen det väldigt viktigt att få igång en diskussion om vilka ämnen en lärare har behörighet för. Det kan väl hända att regeringen får backa när det gäller den detaljreglering av omfattningen hos legitimationen som de föreslår nu men det är verkligen inget vidare med lärare som är behöriga i fel ämnen i förhållande till det som de ska undervisa i.

  Att SKL är motståndare mot lärarlegitimationen är helt naturligt, de vill fortsätta att spara pengar på att anställa människor med för låg kompetens. Det är något som vi med det snaraste måste sätta stopp för. Deras användning av obehöriga lärare i så stor utsträckning anser jag vara det särklass viktigaste skälet till kunskapstappet.

  Gilla

 5. Mats skriver:

  Många unga väljer idag att utbilda sig utifrån intresse och det är inte alltid som arbetsmarknaden står vidöppen när det är dags att pröva värdet av examen. Just nu är det överskott av GT-lärare i Skåne och många av dem arbetar i förskolan i väntan på att det ska finnas en ökad efterfrågan på deras ämneskombination.

  Jag kanske borde vara mer bekymrad över att stjäl jobben från ”riktiga” förskollärare, men tror att de som har en lärarexamen besitter vissa grundläggande färdigheter som gör att kan lära sig jobbet inom en viss tid.

  Men jag är generalist och har läst examensordningen från 2007. Rörelsen över stadie- och ämnesgränser är viktig och nödvändig för att skapa en helhetssyn på uppdraget.

  Gilla

 6. Morrica skriver:

  Via ditt kommentarsflöde uppmärksammas jag på ett inlägg du för en tid sen gjorde om Alva Myrdal, och utan att riktigt kunna sätta fingret på hur ännu ser jag en koppling till den här debatten – det har med ond och god att göra, med hur förväntningar på hur vissa människor i vissa positioner ‘ska’ vara och hur de i verkligheten är krockar, något åt det hållet.

  Jag återkommer.

  Gilla

 7. Bombadill skriver:

  En resa från nutidens lärarlegitimationsdebatt till Alva Myrdal och tankar kring kontrollerande god stat. En debatt kring ond och god med denna utgångspunkt. Star Wars nostalgi?

  Gilla

 8. Bombadill skriver:

  Tänkte du på perspektivet att kejsaren visar handlingskraft medan Jedis, parlamentariker, mfl ständigt fastnar i alla olika regler de har satt upp?

  Jag hade dock en mycket enklare tankegång. Det är ju Anakin som offrar livet för att ta död på kejsaren på slutet. Det är ju känt redan från början att han ska vara den som skapar den nya balansen mot den mörka sidan.

  Hör du också till dem som har tagit de här ganska enkla action filmerna som utgångspunkt för långa filosofiska diskussioner tillsammans med vänner? Det har jag och det var roligt och tankeväckande.

  Gilla

  • Mats skriver:

   Jag måste nog erkänna att jag är lite för gammal för att verkligen fångas av Star wars mystik. Men skulle gärna bli invigd i det här.

   Har du sett filmen om ”När är det dags för en förälder att ta samtalet med sitt barn om Star wars”?

   Gilla

 9. Morrica skriver:

  Mats, det handlar inte om mystik, det handlar om mytologi. StarWars tar upp balansen mellan ont och gott, svart och vitt, och visar att det handlar om just balans, inte en kamp. Precis som i det populära Yin och Yang-tecknet finns det något vitt i det svarta, och något svart i det vita – som Jan påpekar är det den svartaste av dem alla, Darth Vader, som i slutänden fäller det avgörande hugget, det som återupprättar balansen och låter hans vita (eller i StarWars fall lätt ljusgröna) sida ta överhanden. Genom att den svarte dessutom är far både till hjälten och hjältinnan finns något av hans svärta i dem, hade den inte gjort det hade historien inte fungerat.

  De tre senare filmerna kan du bortse ifrån, de tillför inte mycket mer än Pernilla August (men hon är ju alltid sevärd)

  Gilla

 10. Pingback: En viktig skillnad « You're no different to me

 11. Justus skriver:

  Jag vet att jag är partisk men jag anser att kravet på behörighet inte tycks ha ha enbart med krav på kompetens att göra. Det är också ett sätt för undermåliga behöriga lärare att skydda sig från konkurrens.

  Min fru har en examen i andra ämnen från ett annat land. Medan hon pluggade till nästa examen fick hon på grund av skilsmässa försämrad ekonomi och var tvungen att söka jobb. Hon fick tillfälligt jobb som lärare i naturvetenskapliga ämnen. Fyra lärare hade på två år misslyckats på tjänsten och valt att sluta eftersom de inte var tillräckligt kunniga. Behöriga lärare.

  Många år senare är hon fortfarande lärare och skolorna slåss om henne. Men fast anställning kan hon inte få.

  Faktum är att det är allmänt känt att flera av de bästa lärarna på min frus nuvarande skola är obehöriga. Och då talar jag om de som har överlägsna ämneskunskaper och får bäst resultat med eleverna. De där lärarna vars idéer och uppgifter som kopieras av de behöriga lärarna.

  Att ta ledigt ett drygt år till en kostnad av hundratusentals kronor för att läsa pedagogik som är en grov förolämpning mot hennes och hennes likars intelligens. Hon har redan studielån och en examen från ett av världens bästa universitet.

  Lärarutbildningen i Sverige är ett skämt. Och den ”viktiga” pedagogiska biten värst av allt. Jag kommer från en släkt av lärare och de yngre är otroligt besvikna på stora delar av utbildningen. Visst finns det bra studenter, men vad säger ni om skandalen när Lundagårds medarbetare wallraffade och lyckades tenta av poäng i pedagogik utan att plugga?

  http://lundagard.se/2008/05/26/ska-det-ga-att-bli-godkand-utan-att-plugga/

  Exakt varför driver inte lärarförbundet möjligheten för obehöriga lärare att på egen hand eller på distans läsa in det som behövs och avlägga ett tufft prov på sina akademiska och pedagogiska färdigheter? Om de är så inkompetenta som ni försöker få det till har ni ju inget att frukta. Möjligen finns det MASSOR av dåliga obehöriga lärare också. Men de skulle ju ändå inte klara av ett prov.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s