Min Björklundvänliga vecka

Jag har deltagit i ett rutinmässigt gnällande på utbildningsministern och inleder nu min canossavandring genom att nicka instämmande åt förslaget om att ge rektor möjlighet att bedöma vilken klädsel som är lämplig under utbildning. (DN, Ekot) Om rektor ska ta ansvar för allting annat på skolan verkar det rimlig att även denna rättighet ingår.

– Undervisning är kommunikation, det är att kunna se varandra i ögonen och ansiktet och kunna kommunicera med varandra. Där menar jag att det är extremt olämpligt att tillåta klädsel som täcker ansiktet, säger Jan Björklund till Ekot.

Jag kan tänka mig att det finns fördelar med mer allmänna formuleringar och är lite besvärad över den tydliga udden mot muslimska klädedräkter. Dessutom drömmer jag om att kunna öppna tidningen utan att möta den olycksaliga kombinationen av rubrikorden ”Björklund” och ”strama upp”.

björklund + ”strama upp” ger 7110 träffar på Google. Det räcker.

Om Editor

http//tystatankar.wordpress.com Twitter: @tystatankar Lärarutbildare Malmö högskola Mail tystatankar( at )gmail.com http://pojkaktigorkester.wordpress.com/
Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

60 kommentarer till Min Björklundvänliga vecka

 1. kalle008 skriver:

  Att karln inte skäms. Det är så genomskinligt. SD knackar på dörren, och man försöker hejda SD genom att komma med förslag mot muslim-klädsel.

  Det är så fantastiskt ynkligt. Björklund och folkpartiet har haft fyra år på sig att GÖRA något, och inget har hänt.

  Nu, när det brinner i knutarna, PRATAR man.

  Det är som jag alltid har sagt: SD visar var opinionen står, och därför påverkar man politiken antingen man sitter i riksdagen eller ej.

  Gilla

  • Plura skriver:

   Två saker.

   Om tygtrasan är muslimsk, nja i vissa delar av den muslimska världen men inte generellt. Vanlig missuppfattning.

   Dessutom undra jag du varit de senaste fyra åren. FP har under den tiden genomfört sitt 100 punkts program i skolan.

   Gilla

  • Jan Lenander skriver:

   Alla som tar olika initiativ som gör att vi slipper SD är ytterst berömvärda. SD är ett populistiskt parti med ogenomtänkta idéer som kommer att skapa en massa onödiga konflikter i det svenska samhället. Suck vad det känns hemskt med opinionsmätningarna som ger dem så många röster.

   Gilla

 2. Niklas skriver:

  Folkpartiet vill ha en kunskapsskola där fokus ligger på de naturvetenskapliga ämnena, där givetvis kunskaperna bedöms utifrån prov, tester. Inte kommunikation. Hur ska han ha det egentligen, Björklund?

  Helt oavsett, skillanden mellan Folkpartiet och Dansk Folkeparti blir mindre och mindre.

  Gilla

  • Mats skriver:

   Jag kommer antagligen att få äta upp min ståndpunkt – antagligen bygger den på att jag utbildar lärare och förskollärare. Än har jag inte gett upp den kommunikativa aspekten.

   Redan idag finns det kommuner med ganska strikta klädkoder för personal och det är en vanlig tanke att utbildning ska förbereda inför den framtida yrkesrollen.

   Men det är en riskabel position och jag brukar försvara en frihetlig hållning (mer piercing, urringning och tatuering!!!) även om det stökar till det i relationen med handledare och arbetsgivare

   Gilla

   • Niklas skriver:

    Precis så!

    Jag kanske behöver nyansera mig och säga att jag definitivt är för en kommunikativ utbildning, inget annat, samtidigt som det finns poänger att ”uniformera” skolan, delvis…

    Men jag tror inte att slöjor (de få som finns) förhindrar kommunikationen i någon märkbar grad.

    Själv är jag exempelvis mycket mer känslig för tonlägen än för ansiktsuttryck. Tycker det är mycket lättare att tolka stämningar därigenom.

    Gilla

    • Jan Lenander skriver:

     Den försämring av utbildningen som burkabärandet medför skulle kanske kunna accepteras om företeelsen var något positivt men burka är ett obehagligt patriarkalt uttryck och en stor majoritet muslimer skulle få bättre möjligheter om den avskaffades.

     Niklas, varför letar du så desperat efter skäl till att behålla burkan?

     Gilla

  • Plura skriver:

   Bäste Niklas – nu måste du förklarad dig.

   Prov och test är för att se hur man tagit in kunskap.

   Vad Björklund säger är att ansiktet är den stora kommunikationssändaren när vi tar in kunskap. Om en störning uppstår genom den meningslösa tygtrasan påverkar det kunskapsintaget för oss i väst som inte är vana vid detta.

   Hädiska tanke – vi kanske ska öka segregationen så de lärare som har denna meningslösa tygtrasa bara utbildar barn som är vana vid detta uttryck.

   Gilla

   • MrsS skriver:

    Men Plura, om Burkan hindrar oss i väst med kunskapsintaget för att vi är ovana vid den, hindrar den därmed även den som är van vid den? Eller menar du att den som sitter bredvid den burkabärande hindras i sin kunskapsinhämtning?

    Det är svårt att hitta hållbara argument för den här kommunikationsteorin, faktiskt! Mycket svårt. Men sakliga argument har ju inte varit Fp’s starkaste gren hittills. Finns det några hard core ‘mätningar’ som visar på det faktiska kunskapstappet för elever med burka? eller hållar magistern fingret i luften?

    Ansiktet, vad är det i ansiktet som läraren behöver se för att öka kunskapsinhämtningen hos elev medelst burka? Litar inte läraren på att eleven kommunicerar med alternativa uttryck om denne vet att ansiktet inte är en tillgång? Kanske är rätt skönt där inunder. Helt enkelt.

    Gilla

    • Jan Lenander skriver:

     Vad behöver du för att se att fp återigen har sakliga argument för sin ståndpunkt? Referenser till den pedagogisk litteratur som tar upp kommunikationens betydelse, eller kognitiva avhandlingar om minspelets betydelse i kommunikation. Kanhända skulle du kanske börja med att få fram något bevis för din egen tes om att burkan inte hindrar inlärning. Det var länge sen lärare undervisade utan att lyssna och kommunicera med sina elever.

     Gilla

    • Plura skriver:

     MrsS, du får ursäkta är du för ett patriarkalt samhälle som i Afghanistan där burkorna är förhärskande under talibaneran?

     Gilla

    • MrsS skriver:

     Plura! jag förstår inte hur burkaförbud i skolor i Sverige skall avhjälpa ett patriarkalt styre i Afghanistan?
     Plötsligt rusar inbitet anitfeministiska ståthållare till försvar för kvinnans rättigheter? Det förbryllar mig.

     Jan, vanligen brukar man bereda sina förslag bland annat genom att tillfråga expertis och gå till empirin. Jag undrar: finns någon sådan? vad är det för slags kommunikation som den här perifera gruppen missar genom att ha huvudet under en burka? Och om dom missar den, kanske kan ansvaret läggas på någon annan.

     Hur gör lärare i dag som möter elever med begränsad förmåga till kommunikation?
     Vad händer med elever inom autismspektrum, vad händer med ansiktsblinda, vad händer med synskadade, vad händer med allmänt truliga och ickekommunikativa, eller dem som pratar med hela kroppen? Blir dessa grupper föremål för nästkommande förbuds- lagstiftning från Folkpartiet? Klart att man undrar.
     Var en skola för alla tog vägen, och visionen den hade sin grund i?

     Gilla

    • Anonym skriver:

     Jag anser att lärarens uppgift är svår nog ändå. Självklart kommer det dyka upp några frälsta nazister i rånarluva på lektionerna också. Tack för mig nu lämnar jag debatten.

     Gilla

    • Plura skriver:

     MrsS, med förundran läser jag dina slutsatser. Men det är väl så när inte logiken får härska utan värderingarna.

     Gilla

  • Jan Lenander skriver:

   Vad är de för konstlad motsättning mellan kommunikation och att stärka de naturvetenskapliga ämnena. Kommunikation är grunden för all vetenskap.

   Parallellen mellan ”Folkpartiet” och ”Danskt folkeparti” är gammal och bevisat felaktig.

   Gilla

 3. Plura skriver:

  På tal om den meningslösa tygtrasan och vår förbless att ständigt hacka på saker och ting som inte känns hemtamt i lilla Svedala. Läs Anna Lestadius Larssons krönika från fredags i SvD:
  http://www.svd.se/opinion/kolumnister/annalarsson/meningslost-krig-mot-en-tygtrasa_5060313.svd

  Gilla

 4. Om det här är din Björklundvänliga sida säger jag bäva månde vi folkpartister. Förstår i och för sig inte riktigt varför något så uppenbart som att man inte kan undervisa i burka behöver tas upp. Eller är det inte uppenbart?

  Gilla

  • Mats skriver:

   För mig är det en väldigt praktisk fråga – om jag ska bedöma studentens kommunikativa förmåga behöver jag mycket information. Det är nog ganska uppenbart.

   Jag jobbar på min Björklundvänliga sida. Det är lång väg till Canossa…

   Gilla

   • MrsS skriver:

    Kan du tänka dig att det de få gånger du kommer att möta en student i Burka du kan hitta andra strategier att nå fram till din efterfrågade kommunikation? Ordet? Vad är det du vill se som ger dig underlag för bedömningen?
    Eller är det ditt ansvar för framtida yrkesinsatser du vill ha av burkan? Arbetsgivaren har ju redan laglig rätt att neka burka på läraren … Att den här gruppen kvinnor blir och kommer bli marginaliserade i vårt samhälle råder det ingen tvekan om. De står längst ner i hackordningen, utanför allt. Kan man någon gång fundera på vad som sker därinne, under, i den människan som finns där, i andra termer än att klä sig ridderligt och vilja rädda den som kanske inte räddad vill bli? Från vad? Och med vilka medel?

    Gilla

   • Mats skriver:

    Jag tycker att bedömningsuppdraget av VFU-insatser är tillräckligt komplicerat redan och är nog oroad för att inte förstå det jag inte ser – men det är en skör logik…

    Till sist menar jag nog att det handlar om ”rätten att inte bli sedd” – som jag tycker är oerhört avgörande i den OBLIGATORISKA skolan. Men yrkesutbildningar har andra förutsättningar och studenterna måste nog vänja sig vid att bli granskade utifrån väldigt många aspekter.

    Vi har bara en examen och det finns inga juridiska möjligheter att göra undantag för döva, blinda, funktionshindrade osv som i och för sig skulle kunna tillföra skolan massor av nyttiga erfarenheter.

    Gilla

  • Morrica skriver:

   Nej, faktiskt inte. Varför kan man inte det?

   Gilla

   • Jan Lenander skriver:

    Det vore att försämra elevernas möjlighet att lära sig och det är varje lärares viktigaste uppdrag.

    Gilla

    • Morrica skriver:

     Jag har svårt att se hur ett klädesplagg skulle kunna orsaka så svåra konsekvenser.

     Gilla

    • Mats skriver:

     Jag tror att man kan lära sig väldigt mycket utan att utnyttja kroppens uttrycksmöjligheter och är övertygad om att det finns många personer som lyckas kompensera personliga handikapp på olika sätt.

     I examensordningen för lärare regleras vad en lärare ska kunna och det borde räcka för att lösa den här formen av tolkningstvister.

     Jag pläderar för rätten att vara osynlig – men inte på yrkesutbildningar.

     Gilla

    • MrsS skriver:

     Yrkesutbildningen är steget närmast verklighetens folk där bilan skall falla? Är det så du tänker. Någonstans på vägen måste de avvikande få kvittot på att dem INTE kommer att duga.
     Ungefär som hela den här inkluderingsvurmen för funktionshindrade, förskola går bra, och år ett två tre, men sen får det fanimej räcka … sen är de människorna hänvisade till ett parallelliv, att vistas på för dem avsedda platser? inte dregla på MC Donalds.

     Gilla

    • Mats skriver:

     Ungefär så krass tror jag att verklligheten är. Alternativet är att skriva nya examensordningar som öppnar för kompensatoriska modeller, men idag odlar vi myten om den kompletta yrkesrollen.

     Antingen det är elektriker, läkare eller lärare – utbildningens funktion är till sist starkt sorterande. Ändå försöker jag dagligen intala mig att det finns många möjliga tolkningar av de här yrkesrollerna.

     Men inte hur många som helst.

     Gilla

 5. Niklas skriver:

  Vad Björklund säger och vad som äger riktighet utifrån ett vetenskapligt perspektiv låter jag vara osagt. Bara för att han säger att ansiktet måste vara synligt för att inhämta kunskap behöver inte betyda att det stämmer. Det faller t o m på sin egen orimlighet. Hur skulle det begränsa inhämtningen av kunskap?

  Att många av oss sedan betraktar slöjan som meningslös är bara samma sak som att det finns stammar i Afrika som betraktar BH som meningslöst. Men i vår del av världen är det kutym. Utan BH så ä’r du lite lössläppt.

  Det är inte nödvändigt att anpassa precis varje del av en människa till det svenska idealet. Det räcker med språk, lagar & regler samt grundläggande normer. Hur du sedan är klädd ska inte staten bestämma.

  Gilla

  • Mats skriver:

   Staten som garant för frihet – eller den stora normskaparen?

   Liberal tradition har varit väldigt avvisande till allt som liknar statlig inblandning i mellanmänskliga relationer. Kanske är Jan Björklund en aning för hjälpsam?

   Gilla

   • Jan Lenander skriver:

    Liberal tradition har också inneburit avskaffande av rätten att slå sitt tjänstefolk och absolut blandat sig i mellanmänsklig relationer när det har behövts för att öka friheten i samhället.

    Liberalismen har varit en samhällsomvälvare som gradvis och aktivt arbetat för frihet men också rättigheter till skydd. Min feministiska dotter ska inte behöva råka ut för kränkningen att hon utsätts för en lärare i burka som mumlar genom sin slöja.

    Gilla

    • Emelie skriver:

     Din feministiska dotter borde inte behöva utsättas för män som har en massa synpunkter pa hur kvinnor klär sej.

     Gilla

    • Niklas skriver:

     Jan, din kommentar om mumlande genom en slöja avslöjar det mesta om din syn på burka eller för den delen andras traditioner. Scary.

     Jag har aldrig sagt att jag är för att kvinnor ska bära burka. Men om de vill bära burka så är det INTE statens sak att lägga sig i det. Om du vill bli av med burkan som ett uttryck för ett patriarkaliskt synsätt så föreslår jag att du angriper den grundläggande anledningen, inte kvinnorna.

     Gilla

    • Jan Lenander skriver:

     Min dotter hade nog ibland uppskattat mer av sin pappas synpunkter utan att för den skull följa dem.

     Gilla

    • Plura skriver:

     Niklas fasligt vilken vurm för det där meningslösa tygtrasan.

     Gilla

    • Jan Lenander skriver:

     Ja, jag erkänner att jag är motståndare till ett flertal andra människors traditioner. Exempelvis är jag motståndare till ett flertal fascistiska och nazistiska traditioner.

     Till den liberala kampens dilemman hör förstås kampen för att minska friheten för dem som vill minska frihet för andra.

     Gilla

    • Niklas skriver:

     Plura: Meningslös för vem? Jag vurmar inte för slöjan. Jag vurmar för individens frihet, så länge den inte skadar andra, ser du skillnaden?

     Jan: Att se mina ord tolkade på det sättet är …lite tålamodsfrestande, minst sagt. Hur hamnade du i den tolkningen? Eller var det en medveten provokation?

     Om du är emot slöjan så kan du göra det lätt för dig genom att förbjuda den, och därmed attackera dessa kvinnor från ytterligare ett håll. Vill ta den svåra, men rätta, vägen, så arbetar du för upplysning av de som vill att kvinnorna ska bära slöja.

     Your choice.

     Gilla

    • Anonym skriver:

     Niklas jag upplevde ditt inlägg strax innan som djupt sårande eftersom jag deltagit i och uppskattat många muslimska traditioner. Svaret var det självklara. Talibaner är lika illa som nazister. Nu känns det som att det är dags att lämna den här debatten.

     Gilla

    • Niklas skriver:

     Anonym: Det är svårt att veta vad exakt du tyckte var djupt sårande. I så fall ber jag om ursäkt. Men jag tror du har missförstått mig. Talibaner & nazister har inget med denna diskussion att göra. Jag har själv bott & arbetat i muslimska länder, deltagit i muslimska traditioner och har många muslimska vänner. Jag förstår faktiskt inte vad du menar…

     Diskussionen rör statens inflytande på hur du får klä dig i vissa sammanhang. Och jag anser att statens inflytande bör vara ytterst begränsat. Björklunds förslag går åt det motsatta hållet.

     Gilla

  • Jan Lenander skriver:

   Den som läser lite grundläggande pedagogik kommer direkt upptäcka att riktig kunskap måste byggas genom olika former av kommunikation.

   Jag tycker inte burka är ett dugg meningslös. Det är en viktig symbol för ett samhälle där män ska bestämma mer än kvinnor. Jag vill däremot ha ett mer jämlikt samhälle. Att bekämpa obehagliga företeelser är en viktig del i att ha hög tolerans för de olikheter som inte är uppenbart till harm för samhället.

   Gilla

 6. Stråhatt skriver:

  Om man undervisar synskadade, är det lika med ingen kommunikation?

  Gilla

 7. Har under senare tid läst tre olika högskolekurser på distans med bra resultat. Vid de två första visade jag inte det minsta lilla av mitt ansikte för lärarna (trots att den ena kursen heter ”Visuell kommunikation”!) medan jag däremot kunde se och höra lärarna på inspelade filmer som sändes över nätet. Vid den tredje kursen har jag endast lyssnat – och alltså inte sett – på lektionerna via en lärplattform där både lärare och elever varit uppkopplade samtidigt och endast en åt gången kunnat prata eller skriva. Det gick alldeles utmärkt att ta till sig det som förmedlades utan att se varandra och jag skulle mycket väl kunna tillåta de lärare jag hade att bära såväl burka som lakan över huvudet. Det hade inte spelat någon roll för mina studieresultat.

  Kan dessutom tillägga att min 15-årige skoltrötta son några gånger kom in i rummet när jag deltog på lektion och han blev genast eld och lågor över tekniken som tillät mig sitta vid datorn och lära mig saker genom att endast prata med andra. ”Varför kan vi inte ha det så i skolan?” var hans kommentar.

  Slutsats: Kommunikation kan mycket väl bedrivas utan att man ser varandras ansikten! Och kan t.o.m. bli bra!

  Gilla

 8. För att burka och niqab omöjliggör normal kommunikation och för att de är skrämmande plagg, Morrica. Vi är många som upplever det som olustigt och skrämmande med människor man överhuvudtaget inte kan identifiera eller se vare sig de bär mask, rånarluva eller niquab.

  Jag har bott i Kuwait i tre år, i Malaysia i ett år och rest i Indonesien, Yemen, Egypten, Oman, Saudiarabien och Barhrain. Under de åren såg jag en kvinna i niqab en gång i Kuwait, två sådana i Oman, burka aldrig. Det är bra besynnerligt att vi plötsligt måste diskutera dessa plagg som på något märkligt sätt kommit i ropet efter talibanerna. Men mest populära verkar de av någon anledning vara i västländer.

  Gilla

  • Jan Lenander skriver:

   Bra Helena, i en helt otroligt stor del av den muslimska världen är burka mindre vanligt än i Sverige. Det är inget angrepp på islam att vara motståndare till burka.

   Gilla

  • Emelie skriver:

   Jag tror ingen bär burka eller niqab med syfte att skrämmas och sa länge man inte skräms med flit är det väl den som blir rädd som bär ansvar för sin känsla. Jag är till exempel rädd för unga män i gula overaller, men jag gar inte runt och tjatar om att män borde förbjudas att bära dylika plagg. Jag far väl lära mej att hantera mina känslor och fundera pa vad de beror pa, möjligen ga i terapi om jag inte lyckas ensam.

   Gilla

 9. Emelie skriver:

  Alla verkar vilja fa det här till en diskussion om MUSLIMERS klädsel, men ingen har hittills papekat att det är en diskussion om KVINNORS klädsel. Manliga politiker och män i övrigt har alldeles för mycket synpunkter pa hur vi klär oss. Vara slöjor är för täckande, vara urringningar för djupa, vara kjolar för korta eller för langa, vi är lössläppta om vi inte har bh (se kommentar ovan) och slampiga om vi har för mycket bh. Och sa vidare, och sa vidare, och sa vidare. Men jag säger: Det är inte er sak. Förbud är lika illa som papud.

  Förresten har jag aldrig sett nügon med burka i Sverige (eller nügot annat land jag varit i).

  Gilla

  • Jan Lenander skriver:

   Eftersträvar du mer användning av burka i Sverige? Är det ett ideal som du tycker verkar bra i ett modernt samhälle?

   Gilla

  • MrsS skriver:

   Mytologiseringen är igång. Skrämmande med burka? som om en ninjakrigare dolde sig där in under, eller en självmordsbombare.
   Alla skolskjutningar som begåtts, finns några yttre företräden överrepresenterade hos dem, blekgrå vita? Rädda oss från dem i så fall …

   Man undrar vem som blir kvar i klassrummen med en såpass luddig förbudsretorik? Mainstream- Svenne? för det är naturligtvis en man … och hans manliga lärare, för dom kommunicerar så bra med varandra … en till en.

   Gilla

 10. Plura skriver:

  Den meningslösa tygtrasan är inget problem för skolans rektorer. Men tydligen för LR och FP.

  Man skulle kunna tro att debatten vridits tillbaka till -68 och hatt kravet i frikyrkorna. För både Koranen och Bibeln har krav eller skrivningar om att kvinnan ska täcka sitt huvud. Som vanligt ger okunnande och historielöshet upphov till en onyanserad debatt.

  För i botten på allt prat om feminism och patriarkalt styre bottnar det hela i tankemönster för att avvärja frestelser för mannen på det sexuella planet.

  För läs ivriga
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/skolchefer-ger-bjorklund-mothugg_5086833.svd
  om LR och skolchefers syn på majorens utspel.

  Gilla

 11. Anonym skriver:

  Nu borde vi kunna få chansen, alla vi som lider av kepsförbuden när så många som vill tillåta burka. Vi kepsbärare är många fler, sluta att kränka oss

  Gilla

 12. Oskar skriver:

  Varför bråkas det så mycket om förbud av burka när vi är så många som drabbas av kepsförbud?

  Gilla

 13. Plura, den tygtrasan har i allra högsta grad mening. Den står för en syn på kvinnan, dels som en manlig ägodel som inte andra får se hur som helst, dels som en ond fresterska som bär ansvar för mäns sexuella handlingar.

  Gilla

  • Plura skriver:

   Helena – för att vara helt ärlig. Det är inte jag som myntat uttrycket utan Anna Lestadius Larsson i sin krönika på samma ämne. Du hittar länken högre upp.

   Och jag håller fullständigt med dig om analysen och om du ser så är det det jag skriver lite högre upp. Men det är ingen företeelse som är begränsad till islams mera fundamentalistiska trosinriktningar utan även i kristna sammanhang under tiden 30 – 60 talet i Sverige. Både Koranen och Bibeln har uttryck om just det här.

   Gilla

 14. Oskar och anonym, starta en Facebook grupp så ska jag ragga medlemmar. Kepsförbudet är en styggelse.

  Gilla

 15. Oskar skriver:

  Det finns så många redan:

  Den heliga keps religionen

  Vi som inte fattar varför man inte skulle få ha mössa på sig inomhus?

  Vi som älskar att ha mössa och keps på hos inomhus!

  Alla vi som tycker att man ska få ha mössa på lektionen!

  Alla vi som hatar när läraren säger ”ta av dig jackan/mössan”!!

  VI SOM HATAR NÄR LÄRARNA SÄGER: ”TA AV DIG MÖSSAN

  Gilla

 16. Kjäll À skriver:

  Helena von Schantz sa:
  Oskar och anonym, starta en Facebook grupp så ska jag ragga medlemmar. Kepsförbudet är en styggelse.

  Varför? Kepsförbudet är inte konstigare än att man inte sätter upp skorna på sätena i tunnelbanan eller pratar/smsar i mobiltelefoner under lektioner. Det handlar om respekt, både för varandra och för auktoriteter. Eller har jag fel? Motbevisa gärna.

  Gilla

  • Oskar skriver:

   Vad dumt sagt! Keps och mössa förstör ju inte något! De flesta har dem för att de är snygga och sköna och det är bara vuxna som inte tycker det.

   Gilla

  • Christermagister skriver:

   Hur ska man kunna motbevisa en sådan åsikt Kjäll? Om du tar illa upp av att någon har keps så kan vi andra bara tycka att det är onödigt och en olycklig misstolkning, men att bevisa att din känsla är fel är svårt. Däremot kan vi antagligen med framgång hävda att det bryter mot en massa regler och förordningar att låta den känslan gå ut över andra människors frihet.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s