DEJA:s slutbetänkande har kommit

Det ska bli spännande att se vad DEJA har åstadkommit. Anna Ekström var även ordförande i delegationen för jämställdhet i förskolan. Då osynliggjordes frågan om rekrytering av män till läraryrket av genusideologiska skäl och jämställdhetsarbetet har sedan dess haft ett starkt fokus på beteendemodifierande metoder. Jag är nyfiken på att se om hon och delegationen gör samma misstag igen.

Ur pressmeddelandet:

Pojkar och flickor får inte samma förutsättningar att lära sig och trivas i skolan. Flickor presterar bättre än pojkar i skolan, flickor mår sämre än pojkar, flickor utsätts oftare för trakasserier och både pojkar och flickor hindras av traditionella könsroller. Det är slutsatser som kommit fram när nu DEJA idag lämnar sitt slutbetänkandet Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan (SOU 2010:99). I DEJA:s slutbetänkande lämnas en rad förslag. Bland annat vill delegationen se en systematisk utvärdering av arbetssätt och metoder i skolan på motsvarande sätt som sker inom vården. I betänkandet går DEJA igenom tänkbara orsaker och förklaringar till att flickor sedan decennier presterar bättre än pojkar i skolan. Delegationen bedömer att många pojkar riskerar att mötas av negativa förväntningar och tidigt lära sig hantera skolmisslyckanden, något som kan ha sin grund dels i föreställningar om att pojkar ofta presterar sämre, dels i pojkarnas genomsnittligt senare biologiska mognad.

Ni hittar slutbetänkande här.

Manliga nätverket har möte

Manliga nätverket har möte

Jag bläddrar fram till sidan 181 och letar efter något om betydelsen av att motverka könsobalansen inom lärarkåren.  Det kanske finns referenser till Norge som har valt en annan väg?

Nähä – Anna Ekström har gjort det igen.

Jag trodde att direktiven var ganska tydliga och utgick från att HSV:s rapport Man ska bli lärare skulle finnas med i litteraturlistan. Utredarna tycks inte ha tagit utbildningsministerns ord om att rekrytera män till läraryrket på allvar.

– Äsch, vi gör som vi brukar!

Fast nu ska jag läsa hela texten noga!

Uppdatering:

Jag läser om det norska exemplet:

Det tredje målet rör personalen som arbetar inom förskola och skola.
Målet är att öka andelen män. Även här finns det delmål.
1. Ett samarbete mellan staten och kommunerna ska initieras för att förbättra könsbalansen bland personalen i skolan och förskolan.
2. En informationsskrift ska tas fram till skolor och förskolor om rekrytering av män.
3. Förskolor som nått målet att ha 20 % män ska få ansöka om statliga medel för att bli demonstrationsförskolor.
4. Särskilda rekryteringsteam ska bildas lokalt för att arbeta för att rekrytera fler män till förskolan.
5. En utvärdering av jämställdhetsplanerna ska göras.
6. Särskilda statliga medel ska tillföras de tre högskolor som har störst andel manliga studenter som läser till förskollärare.
7. Kommunerna får öronmärkta pengar till lokalt arbete för jämställdhet i förskolan.
8. Ett pris ska delas ut till kommuner som är aktiva i att rekrytera män till förskolan.

I den svenska modellen framstår de här (väldigt framgångsrika) åtgärderna som ytterst udda och inga förslag i utredningen pekar i denna riktning. Behöver jag säga att det är en ideologisk fråga?

Svd1, Svd2, Svd3, Fjellner

Advertisement

About Editor

http://tystatankar.wordpress.com Twitter: @tystatankar Webmaster http://etenjournal.com Mail tystatankar( at )gmail.com http://pojkaktigorkester.wordpress.com/
This entry was posted in Genus, jämställdhet, Skola, Utbildning, Värdegrund and tagged . Bookmark the permalink.

52 Responses to DEJA:s slutbetänkande har kommit

 1. fd Rektor says:

  Den första kommentaren jag hörde från utredaren var något i stil med: vi måste uppmana pojkarna att skärpa sig och ta skolan på allvar.

  Jag tror det är viktigare att skolan skärper sig och tar pojkarna på allvar. Många av de pojkar som inte verkar kunna skärpa sig ens 10 minuter i en skolsal kan samma kväll sitta fulltändigt koncentrerade vid en dator – timme efter timme vid olika spel. (Det gör tjejerna också men på sociala siter.)
  Det är dags att på allvar förändra skolvardagen med synen på tid, ämnen, arbetssätt och lokaler.
  Lyssnade just på ett reportage från svenska skolor i Thailand – vi kanske inte skall bygga skolor med en bungalow som klassrum – men det är onekligen en mer stimulerande miljö än våra
  ändlösa korridorer med klassrum som på 1900-talet.

  Det är också oerhört märkligt att man inte tagit upp den stora frågan om feminiseringen av skolans värld. Redan gamle Freud visste att både flickor och pojkar behöver män och kvinnor att identifiera sig med, spegla sig i och söka uppgörelser med. Många skolor är helt kvinnodominerade idag – det blir en halv verklighet. Lägger man till det att många barn och unga växer upp utan sina fäder ger det ännu större anledning att snarast söka komma till rätta med den könsojämlika personalsituatioen i skolan.

  Like

  • Mats says:

   Jag håller med! Strålkastaren riktas åt alla andra håll än mot skolan själv som beskrivs som evigt god och könsneutral.

   Like

  • Plura says:

   Bra reflexioner. Det är inte eleverna det är fel på utan tre saker lärare som inte har kunskap, rektorer som inte vet vad som försigår i skolan och lärosätena som inte utbildar blivande lärare i ämnet.

   Vill rekommendera att se ett inslag i GomorronSverige kring detta. Där debatterar LRs vice ordförande jämställdhets ministern och lärare Gunilla Hammar Säfström, hon ni vet från klass 9A.

   Like

  • Morrica says:

   tf Rektor – onlinespel är också sociala siter. Det kan vara bra att känna till.

   Like

   • Ja självfallet är det så-
    Det är ju också så att framsidan av myntet där flickorna lyckas allt bättre i skolan är att de bygger sitt självförtroende (självkänslan är svårare att bygga i skolmiljön av någon anledning).
    Detta gör ju att tjejerna tar för sig på alla möjliga sätt, bla i att finnas också i spelmiljöer.

    PS Det är fdRektor jag kallar mig – har just nu ett uppehåll i skoljobbet för att pröva annat

    Like

 2. Anders B Westin says:

  Jag är ganska säker på detta spår är det enda som i längden kan rädda landets kreativa förmåga att bygga välfärd:

  http://www.singlesexschools.org/

  I alla kända matriarkat så drönar männen och på kuppen minskar välståndet.

  Like

  • Mats says:

   Jag är inte där – än!
   Mina erfarenheter pekar mot att det finns unika kvaliteter i könsblandade arbetslag.

   Olikheter ger kvalitet och det är särskilt viktigt i koncensusinriktade kulturer som tenderar att inta den lägsta gemensamma nämnarens position.

   Like

   • Anders B Westin says:

    Men kanske skulle man kunna öppna upp för vetenskapliga och seriösa test.

    Jag är väldigt nyfiken på en typ av test.

    Hur skulle teknikfascinerade killar i 11-15 års åldern fungera i en skolmiljö med manliga pedagoger utbildade från KTH:s lärarprogram där det var tillåtet att demontera och montera en snöskoter i mikronivå och samtidigt undervisa i matematik, fysik, språk, teknikhistoria via detta objekt.

    Jag har en mycket bestämd känsla om att de skulle VÄXA!

    Like

   • Mats says:

    Med tanke på att utredningen kräver evidensbaserade metoder är det svårt att tänka sig någon form av verksamhet i den anda du beskriver.

    Vi vill ju först veta att de fungerar…

    Teorin om att det finns en kvalitet i att renodla de olika könskulturerna har nog alldeles för starka ideologiska motståndare. Utredarna syftar ju till att bekämpa något som kallas “könsrollerna”. (Vad nu det är?)

    http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/konsroller-begransning-i-skolan_5854201.svd

    Like

    • Anders B Westin says:

     Antag att men kan dra vissa logiska slutsatser av att läsa Darwins andra bok som i andra delen behandlar sexuell selektion och sedan sätta sig en stund och fundera hur detta skall utageras för arten Homo Sapiens. Om nu neocortex är vår stolthet så borde man väl kunna fundera en stund hur det gått till under evolutionens senaste miljoner år om inte även neocortex skulle ha utsatts för ett sexuellt urval.

     Kan det tex vara så att Homo Sapiens har det mest intrikata systemet utvecklat för sexuell selektion.

     Det borde logiskt sett vara så eftersom vår hjärna är så kostsam att vi måste vårda våra barn ända upp i 20 års åldern.

     Jag hävdar:

     Kreativitet och lust för bildning är starkt sammankopplat med sexuell påfågling.

     Mot detta kämpar nu en i stort sett enig nomenklatura.

     Men matchen kan aldrig vinnas eftersom man då måste besegra urkraften i den tvåkönade existensen.

     Lyckas man så dör livet för vår art.

     Like

    • Mats says:

     Jag träffade en ledamot i gruppen som presenterade ett delbetänkande. Han sa ungefär så här:
     – Man rundar inte biologismen med Martin Ingvar i gruppen.

     Jag tolkar ditt inlägg som att det är just det utredningen har gjort (rundat biologin)?

     Like

 3. Mats, det är väldigt beklaglig att lärarkåren är på väg att bli enkönad och jag håller fullkomligt med om att det får negativa konsekvenser – både för flickorna och för pojkarna. Men väldigt få män är intresserade av att löglöne-lågstatusyrke, där man riskerar förolämpningar, ifrågasättanden och förödmjukelser på daglig bas, där det inte finns några karriärvägar. Det är inte helt så lätt att komma åt. Min tro är att ett återförstatligande är ett nödvändigt första steg om läraryrket ska kunna återupprättas.

  Like

  • Mats says:

   Jag ser inte kopplingen till förstatligandet. Min utsiktspunkt är de intervjuer jag gjort under hösten med manliga studenter som avbrutit sina lärarstudier. Den gruppen du beskriver finns (särskilt bland dem som är högpresterande och inriktar sig mot att arbeta med äldre barn) – men det är bland yngre barn som kvinnodominansen är störst.

   De män som söker sig hit har ofta andra ambitioner än status och lön. En del avbrott handlar om smärtsamma krockar med en förändringsobenägen kvinnokultur, som nu fått ytterligare legitimitet av den här sorgliga utredningen.

   Tyvärr handlar det om en statsfeminism som utnyttjar sitt tolkningsföreträde till att kapa åt sig fördelar åt den egna gruppen.Det går inte att förstå nödvändighet av manliga nätverk utifrån en teori om könsmaktsordning. Se annan tråd – men om definitionens strävan efter “feminisering av yrken som är relevanta ur ett välfärdsstatligt perspektiv” då är det här en medveten marginalisering av män.

   https://lumaol.wordpress.com/2011/01/10/statsfeminism-ar-det-ett-skallsord/

   Jag är förvånad över Jan Björklund låter utredning efter utredning strunta i hans direktiv. Könsobalans i lärarkåren är inget problem i den här utredningen. Här ska man istället upplysa och medvetandegöra om den rätta ideologin. Martin Ingvars biologism blir ett bisarrt inslag eftersom den enbart fokuserar på hastighet i utveckling. Inriktning är fortfarande tabuiserat i en likhetsfeministisk världsbild.

   Suck – märks det att jag är besviken?

   Like

  • Mats says:

   Helena:
   “Men väldigt få män är intresserade av att löglöne-lågstatusyrke, där man riskerar förolämpningar, ifrågasättanden och förödmjukelser på daglig bas, där det inte finns några karriärvägar.”

   Menar du att detta är ett kvinnligt specialintresse?

   Riskerar du inte att kränka en stor del av dina kolleger nu?

   Like

 4. Mats says:

  SVTplay:
  http://svtplay.se/v/2291909/gomorron_sverige/hur_ska_vi_oka_jamstalldheten_i_skolan_?sb,p119636,2,f,-1

  En helt meningslös debatt där tre personer är helt överens om utredningens perspektiv. Det är antipluggkulturens och lärarutbildningens fel.

  “Machokulturen drabbar flickorna som går till skolan och väntar sig att bli mobbade” (Sabuni)

  Detta hittar inte jag i delbetänkandena. Flickorna mår dåligt på grund av prestationsångest och utseendefixering. Vilka undersökningar är det som Sabuni referera till?

  9a:läraren:
  “Jag möter idrottslärare med snus under läppen – så kan vi inte ha det”

  Sabuni tror på kontroll, styrning och ökade krav. Ingen analys av det som i inledningen beskrivs som 30 år av misslyckanden.

  Det här var väl en av de tråkigaste käpphästvädring ar jag sett. Hur tänkte redktionen?

  Like

  • Anders B Westin says:

   Ja. Det var det mest värdelösa jag sett.
   Är dom bildade?

   Like

  • Mats says:

   Nja – de representerar det institutionella perspektivet.
   Svenskläraren tror på språkets betydelse (någon däremot?)
   LR-mannen tror på långsiktiga åtgärder och upplysning (någon däremot)
   Sabuni tror på kontroll och ökade krav (någon som är förvånad?)

   Frågorna om lärarkårens sammansättning, undervisningens innehåll och utformning… usch nej!

   Like

   • Morrica says:

    Tur att svenskläraren glömt kroppsspråkets betydelse. Till och med en kroppspråksanalfabet som jag såg hur äcklad hon var av de förfärliga high fivande manliga lärarna.

    Som du sa, Mats, hon belyste aspekter av svensk skola som många nog hoppats kunna behålla utanför sökarljuset.

    Like

   • Plura says:

    Därför ska det bli intressant att se programmet i slutet på jan om mentorskap i arbetslag.

    Måste säga att även jag som man tycker det är infantilt med high five. Det hör hemma på en idrottsarena och inte i skolan.

    Och Gunillas belysning av svenska skola är intressant ur det perspektivet att lärarna blir så förbannade över sanningar. Det säger mer om lärarkåren än om Gunilla.

    Like

    • Mats says:

     Vad är det nu för sanningar du pratar om?

     Vilken lärarkår blir förbannad? Jag tror att många älskar den här typen av bestämda fröknar.

     Det är bara jag och Morrica som har andra ideal…

     Like

    • Plura says:

     Och vad är det för ideal?

     Att det är ok att lärare inte lär ungarna språk och dess betydelse eller för den delen matematik innan de kommer upp på de högre skolstadierna?

     Like

     • Mats says:

      Njae – det känner jag inte igen. Min avoghet handlar om hennes snipiga attityd. Hon vet hur man ska hälsa på barn.

      Det som gör mig så bedrövad är personer som ser sig som norm.

      Språk och matematik är bra – men ligger en bit utanför ämnet.

      Like

    • Morrica says:

     Plura, det var det larvigaste jag hört från dig på mycket länge. Att du inte gillar high fives är en sak, det är en smaksak och gillar du det inte så låt bli att använda dig av det så är det inte mer med den saken.

     Men att utifrån detta implikera att det skulle innebära att man förespråkar någon slags kunskapsförakt eller dagdrivande, nej, nu gör du mig besviken.

     Like

    • Jan Lenander says:

     Plura stopp!

     Gunilla är säkert en bra lärare och vi kan säkert var överens om mycket när det gäller att överföra värderingar till ungdomarna, kunskapssyn, mm men det hon säger är en ren symbol för det som skapar antipluggkulturen, hos killarna. Skola förknippas med att uppföra sig som en tant.

     En high-five är absolut något grabbigt idrottsaktigt men jag oroas över att det grabbigt kreativa, tävlingarna och gruppbyggandet motas bort ur skolan. Det finns ingen motsättning mellan detta och gedigen kunskap men tror killarna det så inteväljer de kunskap.

     PS. Jag känner till flera kvinnliga lärare som använt high-five och möter mängder av tjejer som också tycker det är roligt ibland så det här är ingen renodlad jämställdhetsfråga.

     Like

    • Plura says:

     Tydligen får jag väl be om absultion, eftersom jag tycker att skolan någongång måste på allvar ta och lösa de minskade kunskapsresultaten och inte bara prata om det. Men jag kanske är för mycket handlings- och resultatmänniska.

     Morrica det vara inte alls min avsikt men som jag skrev på din blogg det här med klassrumsledarskap hos lärare.

     Like

    • Morrica says:

     Plura, du är välkommen till mitt klassrum vilken dag som helst (utom onsdagar för då har jag inga elever i klassrummet) och se hurusom det går alldeles utmärkt att kombinera ledarskap med både highfives och andra sorters fysisk kommunikation, skämt och noaord.

     Like

  • Mars says:

   För mig är det dessa 3 som representerar en antiplugg-kultur. 3 personer som på ett eller annat sätt vet att skolan är i kris, därför att eleverna som utexamineras har allt lägre kunskapsnivåer. Men är det då kunskap de vill att lärarna ska förmedla? Nej, det viktigaste är att lärarna förmedlar de rätta värderingarna. Detta är vad de ska lära sig på lärarhögskolan.

   Man tar sig för pannan.

   Like

 5. Robert says:

  Man baxnar när 9a människan sitter o hävdar att man skall förhålla sig neutral till eleverna. Du skall inte vara kompis men väl en vuxen som vågar bygga relationer.
  Vidare raljerade hon över manliga lärare som “gör high-five i korridorerna”. Klart du skall våga möta eleverna i en high-five – den står ju då för att något du o eleven kämpat för lyckats – vad är lämpligare än att visa alla att framgången är nådd?
  Undrar lite över den där svensakfröken – vetefan om jag hade anställt henne.

  Like

  • Morrica says:

   Det jag verkligen reagerade på i sammanhanget var hennes kroppspråk, hur hon vände sig bort och gjorde en äcklad min när hon talade om dessa manliga lärare, och sedan prudentligt snörpte på munnen och sa att joho, så går det minsann till!

   Like

   • Mats says:

    Jag brukar inte säga “kärring” men här ligger det nära till hands.

    Vi skickar henne till Let’s dance!

    Like

   • Plura says:

    Oj, ni gillar inte Prussiluskan. Är det bara jag som man som gillar kvinnor som beteer sig som “män” och inte kärringar?

    Och Mats, Det är väl Anna Ekström vi ska skicka till Let’s dance!

    Like

    • Mats says:

     Äsch – nu blir det komplicerat – jag gillar ju programmet!

     Like

    • Morrica says:

     Plura, det hon visade upp i den morgonsoffan, var det att uppföra sig som en “man”? Där ser man, ännu ett uttryck jag kapitalt missförstått. Spontant hade jag nog valt det andra uttrycket för att beskriva den sortens människa hon gav intryck av att vara i programmet.

     Like

    • Plura says:

     Jag gör det. Om du tittar på andra kvinnliga företrädare i det offentliga rummet. Ta bara Liza Marklund för att ta någon. Hon har ett liknande sätt att vara och har själv klassat sig som en “stridsvagn i högklackat”.

     Like

    • Mats says:

     Du menar Sara Palin-stuket?

     Jag tycker nog att vi lämnar genuskategorierna utanför här…

     Like

    • Morrica says:

     Jo, Plura, Liza Marklund har kategoriserat sig själv som både det ena och det andra. Hon passar utmärkt i samma kategori som den andra tanten, det har du rätt i, och om ni väljer att sortera er själva där också så varsågoda, ha så trevligt, det lär bjudas på sju sorters kakor och skvallras friskt i sällskapet sägs det.

     Like

    • Mats says:

     Jag kan inte heller tänka mig att hon sitter inne med svaret på vad skolsverige behöver.

     Damen kan få spralla vidare i 9A!

     Like

 6. Mats says:

  Hej Robert!
  Denna hittade jag hos Morrica:

  Like

 7. Pingback: Lösningen på skolproblemen? « Tanja Bergkvists Blog

 8. Pingback: Vart tog individen vägen? « sarabeche

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s