Posts Tagged ‘Camilla Löf’

Disputation på onsdag!

februari 28, 2011
Tid: 2011-03-02 10:15 – 2011-03-02 12:00
Plats: sal D138, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10
Målgrupp: Alla intresserade

Alla hälsas välkomna till
disputation inom forskarutbildning i pedagogik

Camilla Löf lägger fram sin doktorsavhandling med titeln:
”Med livet på schemat: Om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen.”

Länk till avhandling

Fakultetsopponent: Professor Eva Reimers, Linköpings universitet, Inst. för samhälls- och välfärdsstudier.

Svenskt abstrakt:
Skolämnet livskunskap har vuxit fram i svenska skolor under det senaste decenniet, ofta utifrån en ambition att främja hälsa och att konkretisera skolans värdegrundsarbete. Avhandlingen belyser hur livskunskap växer fram och definieras som ett skolämne i nationella och kommunal dokument, och organiseras i lokal skolpraktik. Studien, som har en kombinerad barndomssociologisk och kritiskt diskursanalytisk ansats, riktar särskild uppmärksamhet mot den syn på barn och barndom som skapas genom organisationen av detta komplexa ämne. Det nya skolämnet saknar entydiga nationella riktlinjer och omfattas i den lokala skolpraktiken av en mängd olika arbetssätt och program. Skolämnet livskunskap handlar i skolans vardagspraktik om elevers sociala problem, snarare än om de gemensamma värden som framhålls i läroplanen. Innehållet i ämnet läggs därmed ofta på ett för barnen privat plan. I avhandlingen diskuteras vad som sker när barns privata relationer lyfts upp till offentliga samtal i syfte att lösa konflikter

Det här vill ni inte missa. D138 rymmer många och alla är välkomna.

 


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 107 andra följare