Archive for the ‘Lärarutbildning’ Category

Rekrytera män till förskolan

oktober 11, 2014

Vi diskuterar vilka grupper som är intressanta för kampanjer. Måste de tilltänkta männen vara genusmedvetna och kritiska till maskuliniteten – eller kan man tänka sig ett bredare perspektiv?

IMG_9174.JPG

Brightons simklubb 1863. Jag är osäker på om det finns ett stänk av lekfullhet i bilden. Man kan inte lita på engelsmän.

Examensarbeten på förskollärarutbildningen

oktober 9, 2014

Länk till sida

IMG_9164.PNG

Jag hoppas många läser studenternas texter.

Sydsvenskan går in i skoldebatten

oktober 9, 2014

Alla är välkomna.

Jag oroar mig för leken i skolan. Och det har jag alltid gjort.

IMG_4875.JPG

#iwmah – Entreprenöriellt lärande

oktober 8, 2014

IMG_9148.JPG

Lärarna från Värnhemsskolan presenterar hur de arbetar med hållbar utveckling. Inramningen är lektion på livsmedelsprogrammet. En viss förvirring i rummet innan deltagarna förstår fiktionen.

Länk till Bambuser. Häng med!

International week – antirasism på schemat

oktober 8, 2014

Aje Carlstein föreläser för en stor grupp om organisationen PeaceWorks.

IMG_9144.JPG

Länk till program.

Metodboken Låt stå nu med lärarhandledning och fördjuningskompendium.

”Lära genom att göra” är den teoretiska basen – ska integreras i kärnämnena.

IMG_9146.JPG

”Jag skulle inte ha något emot att ha en icke-vit chef” – ett exempel på toleranspedagogik. (Med tre negationer?)

Internationell vecka på Mah

oktober 7, 2014

IMG_9135.JPG

Program

 

Följ länken till ämneslärarnas webbtidning – många spännande artiklar.

förstasida

På professorsföreläsning med Malin Ideland

oktober 7, 2014

”Det kravmärkta barnet” är en lockande titel. Går det att problematisera hållbar utveckling utan att hamna i ”silly position”?

IMG_9128.JPG

Det är beska budskap.

IMG_9132.JPG

Inte gömma sig bakom goda intentioner.

De formella skriv- och ritövningarnas tid.

oktober 4, 2014

Vi går igenom min fars gamla skrivböcker och jag imponeras av den drivna handstilen. Vägen till perfektion gick genom imitation.

IMG_9102.JPG

IMG_9110.JPG

Inom det estetiska området tycks kopiering ha varit den dominerande lärandeteorin.

IMG_9101.JPG

IMG_9103.JPG

IMG_9105.JPG

Mitt moderna och kritiska jag förfasar sig över de här förlegade metoderna. Samtidigt tycks det ha fungerat ganska väl och John Bauers bilder är fortfarande inspirerande.

IMG_9106.JPG

Min far är född 1925 och jag 1955. I den skola jag gick i fanns tankar om eget skapande och vi fick pröva på nya material.

IMG_9111.JPG

Alla barn borde få lövsåga i plexiglas.

Vildingarnas land

oktober 3, 2014

Telefonen föreslår ”bildningarnas land” och plötsligt blir diskussionen om lärande i förskolan obehagligt konkret.

IMG_9082.PNG

Missa inte Christopher Walkens uppläsning.

http://www.openculture.com/2014/09/christopher-walken-reads-where-the-wild-things-are.html

Efter konferensen

oktober 3, 2014

IMG_9080.JPG

Forskningspresentationer har en tendens att fokusera på det säkra. Diskussionerna blir därefter.

Jag har inte full överblick och riskerar att vara orättvis, men frågan om män i förskolan har inte varit framträdande i de nationella forskarskolorna.

Antagligen beror det på att Delegationen för jämställdhet i förskolan 2006 förklarade frågan som oviktig. Vem vill forska om något komplicerat – och betydelselöst?

Jag föredrar den engelska vägen och lyssnar på Kathy Brodies presentationer av män i förskolan.

Berättande i förskolan

oktober 2, 2014

IMG_9076.JPG

I konferensvimlet möter jag en stolt redaktör för nyutkommen bok.

Grattis Bim Riddersporre – världen behöver mer berättande.

Jag är ingen konferenskille…

oktober 2, 2014

…men om jag fick önska mig ett program skulle det se ut ungefär som det här:

Länk

Program

Program

9.30-10.00     Registrering i foajén
I foajén: Posterutställning och kaffe

10.00-10.20   Stefan Bengtsson, rektor vid Malmö högskola, hälsar välkommen
Professor Sven Persson, Malmö högskola: Om forskarskolor

10.20-11.00   Eva Minten, Skolverket
Hur kan ett helt system lära? Om forskningsbasering i undervisningspraktiken.

11.10-12.30   Tematiska sessioner (se nedan)

12.30-13.30   Lunch på restaurang MHmatsalar, Orkanen

13.30-14.15   Professor Jan Kampmann, Roskilde Universitet
Key note: Er “laering” daginstitutionens vaesentligaste opgave?

14.15-14.40   Kaffe i foajén

14.40-15.50   Tematiska sessioner

15.50-16.15   Avslutning
Professor Sven Persson, Malmö högskola och Professor Niklas Pramling, Göteborgs universitet

Tematiska sessioner förmiddag 11.10-12.30

Förskollärares uppdrag och villkor, sal D131
Ordförande: Professor Sven Persson

Förskollärares beskrivningar av barngruppsstorleken i förskolan – Annika Rosenqvist

Det professionella uppdraget – Sven Persson och Ingegerd Tallberg-Broman

Barngruppens storlek i förskolan – en fråga i tiden – Ingrid Pramling-Samuelsson, Sonja Sheridan och Pia Williams

Matematik och undersökande arbetssätt i förskolan, sal D138
Ordförande: Professor Ann-Christine Vallberg-Roth

”De va svinhögt typ 250 kilo” – Förskolebarns jämförande praktik i legoleken – Anders Albinsson

Förskollärare planerar barns möten med matematik – Josefine Rostedt

Förskolans matematik, en studie om barnens vara och tillblivelse i matematiska aktiviteter – Dorota Lembrer

Mångfaldens förskola, sal D337
Ordförande: Lektor Polly Björk-Willén

Nyanlända barns deltagande i språkliga händelser i förskolan – Ellinor Skaremyr

Flerspråkiga barns språkliga övergångar i förskolans tambur – Polly Björk-Willén

Förskolans pedagogiska praktik i interaktion – Sara Dalgren

Tematiska sessioner eftermiddag 14.40-15.50

Natur, utomhuspedagogik och hållbar utveckling, sal D131
Ordförande: Professor Pia Williams

Båtar, trummor och pulkor – begynnande lärande om densitet, ljud och friktion i förskolan – Jonna Larsson

En diskursteoretisk analys av utomhuspedagogik för yngre barn – Magdalena Sjöstrand Öhrfelt

Det kravmärkta barnet – Malin Ideland

Barns lek och samspel i förskolan, sal D328
Ordförande: Docent Carin Roos

Flerspråkiga erbjudanden i förskolan – Åsa Ljunggren

De yngsta barnens möjligheter till samspel på förskolegården – Carina Berkhuizen

Förskolebarns förhandlingar om deltagande – i barn- respektive lärarorganiserade lekar – Ulla Jivegård

Musik i förskolan, sal D337
Ordförande: Professor Niklas Pramling

Musikskap – musikstunders didaktik i förskolepraktiker – Ylva Holmberg

”Att få syn på och utmana barns perspektiv i musik” – Pernilla Lagerlöf, Cecilia Wallerstedt och Niklas Pramling (40 min)

Barns utbildning och digitala verktyg, D138
Ordförande: Professor Ingrid Pramlig Samuelsson

Barns aktiviteter med datorplattor i förskolan – Malin Nilsen

Barns berättande med digitala verktyg. En redskapsmedierad aktivitet i förskoleklass. – Ewa Skantz Åberg

”Vi har dom när vi ska lära oss något”. Tre år med datorplattor i skolans tidigare år – Karin Jönsson

——————————————————

Min plan är att sända från D131 kl. 11.10. 
Länk kommer under kommentar!

Förskollärares uppdrag och villkor, sal D131
Ordförande: Professor Sven Persson

 

———————————————————-

Min nya plan är att inte sända. Föreläsaren var inte helt beredd.

Den apolitiska värdegrunden?

oktober 2, 2014

IMG_4867.PNG

Läs artikeln.

Jag kommer aldrig hävda att barnuppfostran är en opolitisk handling.

Trams, trams, trams

oktober 1, 2014

IMG_4865.PNG

Länk

Att ta vara på internationella erfarenheter

oktober 1, 2014

IMG_9073.PNG

Jag har stora förväntningar på att Skolverket kommer att redovisa hur rekryteringsarbete av män till förskolan går till i andra länder.

http://www.meninchildcare.com
http://www.decet.org
http://www.dadsclub.eu
http://www.worldforumfoundation.org

Det saknas inte goda exempel.

IMG_9071.PNG


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 103 andra följare