Archive for the ‘Lärarutbildning’ Category

Fyraåringarnas hemliga liv

februari 12, 2015

IMG_0220

Läs mer!

Vem gör den svenska versionen?

IMG_0221

Barn ställer 400 frågor/dygn

februari 12, 2015

IMG_0218

Läs mer om frågespelet!

Det går att lära ut kritiskt tänkande.

Betygskompromissen 2

februari 12, 2015

IMG_5236

Länk

Betygskompromissen

februari 11, 2015

Den hoppfulla självkritiken

februari 10, 2015

IMG_0211

Det finns kritiska röster inom genusvetenskapen.

Länk

Nu blir det komplicerat för dem som försöker dela upp världen. Jenny Westerstrands text slår hårt och träffar rätt.

Förmågor

februari 9, 2015

IMG_0207

Jag funderar på att testa den här bilden med studenter i morgon. Att skriva personliga VFU-mål utifrån de här kunskapsformerna – det kan bli spännande.

Alla ska vara med – hela tiden

februari 9, 2015

IMG_5231

Länk

Det tycks inte vara en specifik svensk företeelse att barn längtar ut från sina klassrum.

IMG_5232

Det finns en annan tradition

februari 8, 2015

I Sverige har den kritiska maskulinitetsforskningen dominerat jämställdhetsarbetet och dessa generella teorier är svåra att använda i förskolan.

Jag hoppas att vi kan höja blicken och låter Kimmel vila ett tag.

Snyggt SKL!

februari 7, 2015

IMG_0197

Länk till hemsidan

Att rikta uppmärksamheten mot ett objekt

februari 7, 2015

Sången har åldrats ojämnt. Den ivrige läraren försöker peka ut viktiga fenomen – vi anar att barnen har andra intressen.

(Texten finns på youtubesidan)

Mot slutet tycks lektionen mer handla om konflikthantering. Vi förhandlar vidare om undervisningsbegreppet.

Jag undrar om någon under 25 år förstår vad ”BC i krille” betyder?

Går det att beskriva någon som söt – på ett respektfullt sätt?

februari 4, 2015

Artikeln handlar om barn. Jag menar att det är en generell fråga.

Linjestyrning, kollegial styrning och professionell autonomi

februari 4, 2015

IMG_5210

Jag gissar att de här frågorna diskuteras på många högskolor.

Bilden antyder överbyggnadens betydelse.

Ett försök till summering

februari 4, 2015

IMG_5206

Länk till artikel.

Jag har en tendens att bli raljant och alltför personlig. Min vän Christian Eidevald beskriver de manliga förskollärarnas situation i en skolverksrapport som bygger på 25 intervjuer.

Länk

Ett perfekt komplement till min slängiga debattartikel! Texten borde vara obligatorisk läsning för alla lärarutbildare.

Gamle dekan Johan hälsar nye dekan Anders välkommen!

februari 2, 2015

IMG_0155

Välkommen till Malmö högskola!

Länk

”VARFÖR SKA DET VARA FLER MÄN PÅ FÖRSKOLLÄRARUTBILDNINGEN?”

februari 1, 2015

IMG_5200

Jag fick en inbjudan till nätverksträff för lärarutbildningar och blev först glad. Äntligen – nu lossnar det! Efter 40 år av velande och ältande kommer det kanske att hända något?

När jag läser igenom inbjudan igen blir jag misstänksam. Ska vi verkligen börja från början en gång till och diskutera ”Varför ska det vara fler män på förskollärarutbildningen” när det råder politisk enighet om nödvändigheten av att minska könsobalansen i förskolan?

En del av oss har varit med länge och kan argumenten:

1) Pojkarna behöver manliga förebilder (fail – heteronormativt perspektiv)

2) Männen behövs för att omdefiniera maskuliniteten (fail – synen på maskulinitet förändras inte genom den här formen av individuella aktioner)

3) Männen behövs för att höja status och lön på yrket (dubbelfail – den formen av facklig aktivism riskerar att motverka sitt syfte)

4) Männen behövs för att det ska bli trevligare stämning i arbetslagen (fail – förstärker myten om kvinnor som inkapabla till professionella relationer)

5) Männen är biologiskt annorlunda och tillför därför mångfald genom sin olikhet (trippelfel – behöver jag förklara varför)

6) Männen tillför delvis andra erfarenheter. Genom att vuxit upp i ett patriarkalt samhälle är de bärande av den tradition som skulle kunna kalla maskulint kodad. (Halvfail – alla vet att det är ett fält av förhandlingar)

7) Männen är en riskgrupp och måste övervakas eftersom de innebär ett hot mot barnen genom sin våldsamhet och otyglade sexualitet. Därför kan vi bara låta dem arbeta under sträng övervakning. (Hur fel kan det bli!!!!)

8) Det är ett vanligt jobb och ur ett samhällsperspektiv har vi inte råd att utestänga halva befolkningen från ett yrke som är en betydelsefull del av statens maktutövning. I skolan och förskolan formas framtiden och det är betydelsefullt att gruppen lärare representerar hela befolkningen (kön, klass och etnicitet)

9) Förskolan lider av ett historisk homogenitetsproblem och den koncensusinriktade kulturen behöver utmanas på många plan. (OK – detta är min aningen mansromantiska hållning och jag inser att den kan uppfattas som kränkande)

10) Det är en politisk fråga och riksdagen har bestämt att vi ska sträva efter jämn könsbalans. De privata drivkrafterna blir därmed ointressanta och den kritiska maskulinitetsforskningens problematisering av mansrollen är inte längre utgångspunkten för hur rekryteringsarbetet ska bedrivas. Vi lämnar Delegationen för jämställdhet i förskolans likgiltighet för frågan bakom oss.

Jag är innerligt trött på de här turerna och tänker att nu är det handling som räknas.


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 107 andra följare