Archive for the ‘Lärarutbildning’ Category

Att definiera förmågor

oktober 20, 2014

Betydelsen av icke-kognitiva förmågor

“Eighty percent of success is showing up” Woody Allen

Jag läser Skolverkets häfte och fångas av hur viktigt det är att sätta ord på olika förmågor. Annars riskerar de att försvinna i utbildningsvärlden.

IMG_9217.PNG

Samtidigt åker jag baklänges norrut mot en galopperande höst. Det är något obetvingligt över det här sättet att resa.

IMG_9216.JPG

Att vakna till det här

oktober 19, 2014

Ett av mina kamikazeprojekt är att försöka introducera humor från 60-talet för våra studenter.

En ny ton

oktober 17, 2014

IMG_4899.PNG

Länk

Han skriver bra. Gustav Fridolin är verkligen medryckande och jag tror många är glada att slippa kravretorik och moralkakor från den förre utbildningsministern.

Nu väntar jag på att Fridolin ska riva upp förordningen om flergradiga betyg på alla VFU-kurser inom lärarutbildningen. Det hade varit en riktigt bra start för en minister som tror på professionens autonomi.

Och gratis.

Banalt eller genialt?

oktober 15, 2014

Ingrid Pramling i Lärarnas tidning.

Vad är det barn ser och kan reflektera över? Detta beror ju på hur de vuxna ramar in och förhandlar med barn om mening i det man sysslar med. Det är därför inom mångfaldens möjligheter lika viktigt som inom andra områden, att man tar utgångspunkt i det barn talar och tänker om, samtidigt som man som förskollärare vet vad det är man vill peka ut och få barn att skapa en begynnande förståelse för. Och självfallet har förskolans lärare ett stort ansvar för att rikta barns uppmärksamhet mot frågor som bidrar till en mer jämlik och jämställd värld, och inte minst alla barns rättigheter, en fråga som i år firar 25-års-jubileum, sedan barnkonventionen tillkom.

I denna process behöver man som förskollärare fundera över både innehåll och arbetssätt. Och inte minst behöver man fundera om vi inte ibland övervärderar oss vuxna i förskolan – 90 procent av tiden eller mer är de i samspel med sina kompisar i olika aktiviteter. Då blir frågan inte mångfald och olikheter utan i stället jämställdhet och likabehandling, mellan barn från olika kulturer, geografiska områden (stad och landsbygd), socioekonomisk bakgrund med mera.

IMG_2982.GIF

Om du inte gör något gör du inte fel…

oktober 13, 2014

I Tyskland gör man i alla fall något.

Och snart är det Halloween

oktober 13, 2014

Då kommer de stereotypa könsrollerna att manifesteras i barnens val av utklädningskostymer.

Eller?

Misstron mot tester

oktober 13, 2014

IMG_9181.PNG

Vi har en bit kvar i Sverige och en utbildningsminister som kanske vågar sätta ner foten.

Time out är en tveksam metod

oktober 12, 2014

Lars H Gustafsson har varnat många gånger för den typ av disciplinering som förespråkas i uppfostringsprogram som Nannyakuten.

Nu finns en bok som underbygger kritiken med hjärnforskning.

Länk

Ska det behövas?

IMG_9179.PNG

Jag hittar dessutom ett generöst erbjudande på Lars hemsida!

IMG_9180.PNG

#minskola – bra kampanjjournalistik

oktober 12, 2014

IMG_9178.PNG

Sydsvenskan gör en stark insats och löftena duggar på sociala medier och insändarsidor.

Länk

Jag vill också vara med och tänker att med all denna goda vilja är det lätt att bryta upp den olyckliga förordningen om att alla VFU-kurser under lärarutbildningen ska ha flergradiga betyg. Den typen av detaljstyrning skadar läraryrket mer än de flesta tror. Det måste finnas tid att pröva sig fram. Professionen erövras – den kan inte imiteras fram.

De flergradiga betygen innebär alltid en maktutövning och dagens studenter gillar ofta tydlighet i betygsättning. När de borde utforska sina möjligheter och pröva olika strategier hamnar många i underordning och ledtrådssökande.

Jag lovar att arbeta för att stoppa den olyckliga förändringen av högskoleförordningen, som undantar lärarutbildningen från autonomireformen och tvingar fram graderade betyg i alla VFU-kurser.

Rekrytera män till förskolan

oktober 11, 2014

Vi diskuterar vilka grupper som är intressanta för kampanjer. Måste de tilltänkta männen vara genusmedvetna och kritiska till maskuliniteten – eller kan man tänka sig ett bredare perspektiv?

IMG_9174.JPG

Brightons simklubb 1863. Jag är osäker på om det finns ett stänk av lekfullhet i bilden. Man kan inte lita på engelsmän.

Examensarbeten på förskollärarutbildningen

oktober 9, 2014

Länk till sida

IMG_9164.PNG

Jag hoppas många läser studenternas texter.

Sydsvenskan går in i skoldebatten

oktober 9, 2014

Alla är välkomna.

Jag oroar mig för leken i skolan. Och det har jag alltid gjort.

IMG_4875.JPG

#iwmah – Entreprenöriellt lärande

oktober 8, 2014

IMG_9148.JPG

Lärarna från Värnhemsskolan presenterar hur de arbetar med hållbar utveckling. Inramningen är lektion på livsmedelsprogrammet. En viss förvirring i rummet innan deltagarna förstår fiktionen.

Länk till Bambuser. Häng med!

International week – antirasism på schemat

oktober 8, 2014

Aje Carlstein föreläser för en stor grupp om organisationen PeaceWorks.

IMG_9144.JPG

Länk till program.

Metodboken Låt stå nu med lärarhandledning och fördjuningskompendium.

”Lära genom att göra” är den teoretiska basen – ska integreras i kärnämnena.

IMG_9146.JPG

”Jag skulle inte ha något emot att ha en icke-vit chef” – ett exempel på toleranspedagogik. (Med tre negationer?)

Internationell vecka på Mah

oktober 7, 2014

IMG_9135.JPG

Program

 

Följ länken till ämneslärarnas webbtidning – många spännande artiklar.

förstasida


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 103 andra följare