Archive for 18 05 2012

Idag vill jag tala om kirskål

maj 18, 2012

20120518-140154.jpg

Eller rättare sagt – jag vill visa hur jorden såg ut i en balja där vi försökte odla något vackert.

Det finns stora förhoppningar på att något ska hända!

maj 18, 2012

20120518-144628.jpg

Sådant jag grämer mig över

maj 18, 2012

Jag var inte glad när sexåringarna fördes över från förskolan till förskoleklass (läs: skolan). Verksamheten i förskolan utarmades och tappade energi. Det var mycket tal om samverkan och pedagogiskt innehåll.

Nu vet vi.

Rating mellan barn?

maj 18, 2012

Bob Hansson delar med sig av viktiga Tankar för dagen

Varför är det OK att vuxna bedömer barn utifrån vaga tankar om framtiden – men moraliskt förkastligt att barn sätter betyg på hur deras kamrater är just nu?

20120518-071950.jpg


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 107 andra följare