Archive for 06 05 2012

Att mäta kvalitet i högskolan

maj 6, 2012

Härvan

Jag har ingen åsikt.

Än.

ENQA:s kritik får dock inga formella konsekvenser för vare sig Högskoleverket eller regeringen. Systemet blir kvar. Men förtroendet för svensk utbildning får sig en rejäl törn och Sverige kan i värsta fall bli uteslutet ur ENQA. Den frågan ska beslutas om i juni.

Kritiken från högskolorna är fortsatt omfattande, och lär knappast bli mindre efter ENQA:s underkännande.

– Det är pinsamt för Sverige. Man har bekänt sig till riktlinjerna och sedan visar det sig att man inte håller måttet, säger Kåre Bremer, rektor vid Stockholms universitet.

– Systemet är ett fullskaligt experiment, ingen annanstans i världen utgår man entydigt från studenternas resultat. Det är oerhört obehagligt och då talar jag för alla lärosäten i Sverige, säger Marita Hilliges.

20120506-213323.jpg

Mellan entreprenörskap och narcissism

maj 6, 2012

Länk till DN

Jag behöver verkligen fundera över det här. Många studenter förväntar sig en form av tro från läraren på budskapen i kurserna. Det är nog min sämsta gren.

20120506-190828.jpg

Drömmen om den könsneutrala skolan…

maj 6, 2012

…har sin motsvarighet i drömmen om det könsneutrala högskoleprovet.

Länk till DN

Hoppet var att det nya högskoleprovet skulle jämna ut skillnaderna mellan mäns och kvinnors resultat. Män har sedan starten 1977 haft högre snittresultat än kvinnor. Men det blev tvärtom.

I höstas när den nya provet, med mer matematik och färre ord och texter, hade premiär var mäns snittpoäng 9,4 poäng högre än kvinnornas. Sista gången gamla provet gjordes var skillnaden 6,1 poäng, visar siffror som Högskoleverket tagit fram åt Svenska Dagbladet.

20120506-085159.jpg

En dag utan generaliseringar?

maj 6, 2012

20120506-071018.jpg

Samtidigt anar jag att det är svårt att leva upp till mitt djärva motto. Varje handling förutsätter en vilja – som nästan alltid bygger på generaliserade erfarenheter.

Utan fördomar stannar Sverige.

Just nu tänker jag att kaffe från det gröna paketet ALLTID är gott…


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 107 andra följare