Archive for 20 04 2012

Ystad – Nystad

april 20, 2012

Jag samlar material till en föreläsning om sociala medier i skolan.

20120420-221434.jpg

Märks det att jag är svag för alliterationer?

Det här får jag inte glömma:

Eller detta:

eller detta!

Levon Helm – en fantastisk sångare!

april 20, 2012

Helt nödvändig lista:

Uppdaterat:

Beställningsforskning?

april 20, 2012

Varför har jag svårt att ta den här rapporten på allvar?

Brist på grundläggande kunskaper om genus hos lärarutbildare

Genus är ett område som de flesta har åsikter om, men färre har gedigna kunskaper. Lärarutbildarna behöver få utbildning i genus och stöd från ledningen är några av slutsatserna i rapporten ”Lärarutbildningen, jämställdhet och genus”.
Det känns lite oroande att perspektivet måste implementeras uppifrån:

Maria Hedlin betonar att ledningens stöd är avgörande för att genusfrågan ska prioriteras.

— Lärarutbildare som arbetar med genus och jämställdhet behöver ha en kollegial miljö att luta sig mot. De är ofta eldsjälar som ensamma försöker få in genuskunskap i undervisningen. Ledningens stöd är därför oerhört viktigt.

Jag jämför gärna med IKT-frågan där en del så kallade eldsjälar intagit en riskabel position som avantgardister och evangelister.

Nu kommer två bilhandlarforskare och klagar över att köparna inte förstår varför de behöver just deras bilmärke.

Bo Rothstein utvecklar konflikten mellan genus och jämställdhetsarbete.

20120420-162746.jpg

Den finska visdomen

april 20, 2012

Not surprisingly, play was a major source of joy in the classroom Rantala and Määttä observed (even when that play was not exactly what a teacher would wish: the researchers’ video camera caught one student fashioning a gun out of an environmental-studies handout). “Play is the child’s way of seeking pleasure,” the authors write, and it is a learning activity in itself; it shouldn’t be viewed as “a Trojan horse” in which to smuggle in academic lessons. Lastly, sharing and collaborating with other students is a great source of joy. One of the authors’ videotapes shows a student reacting with pleasure when a classmate, Paavo, says, “You are so good at making those dolls!” The researchers conclude: “Joy experienced together, and shared, adds up to even more joy.”

Finland leads the world in its scores on international tests, and the country has become an educational model for many in the U.S. Rantala and Määttä’s paper is a welcome reminder that academic excellence can coexist with delight.

Låt oss inspireras!

20120420-084603.jpg

Det danska eländet 2

april 20, 2012

Länk

Sex av tio danska förskolor har infört strikta regler för nakenhet och fysiska kontakter mellan barnen.
– Helt horribelt, säger Cecilia Kjellgren, forskare vid Lunds universitet.
Att pussas och leka doktor är inte längre en självklarhet på danska dagis. 60 procent av förskolorna har infört regler för nakenhet. På var tionde dagis förbjuds barnen dessutom att pussa varandra på munnen. Det framgår av rapporten ”Doktorleg i børnehaven” som nyligen lades fram i Köpenhamn.

Reglerna stämmer med den danska familjerådgivaren Lola Jensens erfarenheter. Hon upplever en rädsla hos föräldrarna för att deras barn ska bli sexuellt kränkta.
– Jag är dock väldigt överraskad över reglernas omfattning, säger hon till den danska morgontidningen Politiken.

Cecilia Kjellgren, socionom som forskat mycket kring barn och sexualitet, tycker att de danska regelverken är ålderdomliga.
– Det låter som 30- eller 40-tal. Något liknande har jag aldrig stött på i Sverige under mina arbetsverksamma år och jag önskar att det aldrig blir så heller, säger hon.

Jag önskar att en del av svensk genusvetenskap hade ägnat sig åt att utmana verkliga drakar. Fast de här mönstren finns väl inte i Sverige.

Jag tänker på den underbara sången ”Ska vi leka doktor” som Eva Mathiasson skrev till projektet Hjärtestunder. Den borde finnas tillgänglig på nätet. Hallå Malmö stad?

20120420-081703.jpg


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 107 andra följare