Archive for 08 03 2012

#skolchatt om läxor

mars 8, 2012

Morrica ger en bakgrund. Nätet från den ljusa sidan.

20120308-192646.jpg

#skolchatt

Liberalfeminism?

mars 8, 2012

Tollin kastar här ljus över något väsentligt. Den svenska jämställdhetens framgång är idag sann endast utifrån en given förutsättning: att berättelsen om kön är en separat berättelse, oberoende av varje materiell, ekonomisk och annan politisk eller social ordning. Men att kampen för feminism eller jämställdhet skulle vara en fråga som ligger ”bortom” höger och vänster är i sig ett uttryck för en högerpolitik som vägrar att se dessa växelverkande strukturer. Denna reducering av feminism till en fråga om (enbart) kön är inte en slump men ett resultat av en historisk process som också går hand i hand med en högervridning och en individualisering av samhället och politiken i stort. En process som grundas i uteslutningen av ett mer omfattande socialt jämlikhetsideal. En radikalt ”feministisk” hållning blev förvisso möjlig i en politisk offentlighet, men bara på villkoret att alla andra aspekter av det rådande förtrycket fasades ut.

20120308-163751.jpg

Lågt, lägre, lägst… SD!

mars 8, 2012

Nu har jag också sett SD:s kvinnoförbunds film om hedersvåld. Det är två minuter av mitt liv jag inte får tillbaka.

En usel produktion och töntiga grötrim kan tyvärr inte dölja det obehagliga budskapet. Kopplingen till hendebatten i slutorden är helt obegriplig och jag känner mig djupt generad över att ha kritiserat något som SD inte gillar.

Hen, kvotering och SCUM kom tillbaka! (allt är förlåtet)

Jag vältrar mig i guilt by association.

Att fira kvinnodagen

mars 8, 2012

Jag vet att det är en känslig fråga. I östeuropa lär internationella kvinnodagen vara ungefär som mors dag och det hör till god sed att kvinnorna gratuleras på sin stora dag.

I Sverige tror jag att det är få kvinnor som ser någon större anledning att fira de framgångar kvinnorörelsen uppnått och jag rekommenderar alla män att vara återhållsamma med hyllningarna.

En del av feminismen söker sig bakåt i historien för inspiration. Jag ramlar över en bild på amasonernas kamp. Konsten är lång.

20120307-222807.jpg

Alltid lika hjälpsamma Wikipedia :

 

Enligt vissa forskare är amasonerna och amazonomachi till för att visa hur saker och ting inte skall vara enligt det antika Greklands patriarkat. Männen skulle arbeta utomhus, resa och föra krig; vara aktiva. Kvinnorna, speciellt i enlighet med atenska ideal, skulle hålla sig inomhus och vara passiva. Eftersom amazonerna för sina egna krig, de gifter sig inte och lever i matriarkat så måste de bekämpas, annars hotas både fortplantningen och könsrollerna.[3] Många av antikens hjältar får en chans att besegra amasonerna exempelvis HeraklesAkilles och Theseus.


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 107 andra följare