Archive for 21 02 2011

Jan Thavenius och 24 000 kameror

februari 21, 2011

Jan Thavenius skriver i Skola och samhälle om Bill Gates donation av 24 000 kameror till amerikanske skolor. Projektet bärs upp av en stark tro på att det går att skapa effektivitet genom övervakning.

Integritetsfrågorna är minst sagt olösta. Vem ska se och bedöma det inspelade materialet? Vem tror att det går att hitta generaliserbara metoder?

Detta kan inte sluta väl!

Jämställdhet på högskolan

februari 21, 2011

Jag läser planer och årsredovisningar om hur högskolan arbetar för att höja kvaliteten på sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Eftersom jag är en obotligt seriös person börjar jag med att ta reda på hur universitetskanslern ser på frågan:

Lars Haikola svarar på sekretariatet för genusforsknings hemsida:

– Jag har själv tryckt på att jämställdhetsarbete inte handlar om attitydpåverkan, utan om kunskap och kompetens. Frågorna kan inte ha en egen fil, utan måste in i systemets kärna. Det är att ta ett större ansvar. Vi lägger krutet på att få in genuskompetens i bedömargrupperna.

Jag måste nog fundera vidare på hur vi arbetar med breddad rekrytering och mångfald om vi INTE ska påverka våra egna och de blivande studenternas attityder? Någon som kan förklara för mig?

Frågan om könsbalans har många fallgropar och jag tröstar mig med att värre än i konstvärlden kan det inte bli(?). Nio av de tio viktigaste svenska konstnärerna är enligt tidningen Konstvärlden kvinnor. Läs här och här.

Nu räddar vi världen!

februari 21, 2011

Den här föreläsningen vänder upp och ner på det mesta.

Välj språk efter behag!

Jane McGonigal: Gaming kan leda till en bättre värld.

Notera de nervösa skratten i publiken. Efter några minuter förstår de flesta att föreläsaren menar allvar och att spel verkligen är ett kraftfullt redskap för att bli en bättre människa.

Genom att spela spel ändrar vi synen på vad en människa är kapabel till. Spelvärlden är en parallell skolgång och innefattar ungefär lika många timmar. Frågan är vilka förmågor barnen utvecklar under den här tiden. McGonigal sammanfattar

1) Urgent optimism

2) Social fabrics  (spel bygger förtroende mellan människor)

3) Blissfull productivity (vi tycker om att anstränga oss!)

4) Epic meaning (spelare vill ingå i ett meningsfullt sammanhang)

Uppdatering:

Karin Lilja förundras också över de nervösa skratten


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 107 andra följare