Archive for 16 08 2010

Det här med tydlighet, kunskapskrav och betyg

augusti 16, 2010

Efter en dag av hårdmangling i ny skollag och nya kunskapskrav är jag både förvirrad och utmattad. Vilka problem löser den nya betygsskalan? Skulle det inte bli enklare, rättvisare och mer likvärdigt?

Karl-Gunnar Stark tog exempel från bildämnet och jag anar att det kommer att väcka oro ute i landet när lärarna ska förklara skillnaderna mellan nivåerna för barn och föräldrar

Betyget E
Eleven framställer bilder med viss säkerhet och utgår i huvudsak från givna syften

Betyget C
Eleven framställer bilder med säkerhet och utgår i huvudsak från egna initiativ med givna syften.

Betyget A
Eleven framställer bilder med god säkerhet och utgår då från egna initiativ med givna syften.

Om det föreligger oklarheter ska rektor gripa in och se till att även föräldrarna förstår underlaget för bedömningen

Religionsämnet erbjuder andra obehagligheter:

E=  Redogöra för grundläggande drag inom kristendom, islam, judendom, buddism, hinduism och andra livsåskådningar

C= Redogöra för väsentliga drag inom kristendom, islam, judendom, buddism, hinduism och andra livsåskådningar

A= Redogöra för omfattande och centrala drag inom kristendom, islam, judendom, buddism, hinduism och andra livsåskådningar

Är det verkligen landets skarpaste hjärnor som har skrivit det här?

Äkta konstnärer känner en viss osäkerhet i bildskapande

Äkta konstnärer känner en viss osäkerhet i bildskapande

Den tomma anslagstavlans magi

augusti 16, 2010

Vaktmästaren har rensat anslagstavlorna från de sorgliga resterna av vårens informationsflöde.

Jag har en föreställning om att varje terminsstart är ett rent bord – ett hav av möjligheter.

Framåtsyftande disciplinära åtgärder?

augusti 16, 2010

Jag är på utbildningsdag och studsar till inför vissa begrepp.

Tre mål och fem sidor innehåll i fysikämnet – är det fortfarande en målstyrd skola? Det luktar regler…

Sagolandet – kriget mot naturen

augusti 16, 2010

Jan Troell gjorde 1988 en film som heter Sagolandet och jag har vaga minnen av  att den innehöll ett ganska elakt porträtt av en man som vigt sitt liv åt att bekämpa jättelokan (Wikipedia)

Experten: Harald Lundström driver sitt enmanskrig mot jättelokan, en växt som spritts till Sverige från kontinenten. Med ett växtbekämpningsmedel åker han själv runt i landet för att försöka utrota vad han ser som ett främmande inslag i den svenska floran och ett giftigt hot mot både hundar och människor. (Länk till innehåll)

22 år senare kan vi konstatera att jättelokan vann kriget och nu breder den ut sig längs bäckar och åar i Skåne. Fröna flyter med strömmen och spridningen är extremt snabb.

Där Troell såg ett symboliskt krig mot naturen med rasistiska undertoner (lokan hörde inte hemma här!) ser jag numera ett desperat försök att bevara det öppna landskapet.

Jag tror det är dags att omvärdera Harald Lundström.


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 107 andra följare