Archive for 06 07 2010

Barnkonventionen – alltid aktuell

juli 6, 2010

Länk till Anne-Maries samling av filmer.

Användbart i många sammanhang anar jag.

”Man rundar inte biologismen om Martin Ingvar är med…”

juli 6, 2010

Ungefärt så uttryckte sig en person med god inblick i DEJAS arbete. Delegationen för jämställdhet i skolan presenterar två rapporter som ger en bakgrund till pojkars svaga skolprestationer. I bästa fall kompletterar de varandra och jag tror att det finns förutsättningar för en nyanserad diskussion. Kanske slipper vi de tvärsäkra påståenden om att ”kön är till 100 % en social konstruktion” och öppnar för olika förklaringsmodeller. Om ordföranden Anna Ekström lyckas sy ihop den här utredningen är hon värd all beundran – jag är rädd att hon inte vågar stöta sig med de renläriga genusvetarna och då kommer i värsta fall slutprodukten bli lika intetsägande som Delegationen för jämställhet i förskolans texter.

I rapporten Könsskillnader i skolprestationer – idéer om orsaker (SOU 2010:51) har Inga Wernersson, professor i pedagogik, sammanställt den pedagogiska forskningens förklaringar till att flickor som grupp presterar bättre i skolan än pojkar. Rapporten publiceras som nummer 5 i DEJA:s serie av forskarrapporter.

http://www.regeringen.se/download/08eec22b.pdf?major=1&minor=149137&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment

I rapporten Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat (SOU 2010:52) belyser Martin Ingvar, professor i integrativ medicin, biologiska faktorer som kan bidra till att förklara att flickor som grupp presterar bättre i skolan än pojkar. Rapporten publiceras som numme 6 i DEJA:s serie av forskarrapporter.

http://www.regeringen.se/download/baa0017e.pdf?major=1&minor=149148&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment

Det finns anledning att återkomma i ämnet.

Förstora!

Förstora!

Tack för länken Astrid!


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 107 andra följare