Archive for 09 10 2009

Fredagsfärger – gult och grönt

oktober 9, 2009

Bananer är ett aktuellt ämne

Dole-fria bananer!

Dole-fria bananer!

Heja Fredrik Gertten!

Fredagsfärger

Läroplansförslaget 3 – ansvarsnivåer

oktober 9, 2009

Det nya läroplansförslaget laborerar med olika nivåer av ansvar. Jag läser i pressmeddelandet:

Förskollärarnas ansvar

Riktlinjerna i läroplanen gäller för alla som arbetar i förskolan. Idag är ansvaret uppdelat i två ansvarsnivåer, alla som arbetar i förskolan och arbetslaget. I Skolverkets förslag ges dock förskollärarna ett tydligare ansvar för det pedagogiska arbetet (min kursivering) genom att det tillkommer en tredje ansvarsnivå för dem.

Förskollärarna ska alltså ta ett tydligare ansvar för ”det pedagogiska arbetet” och jag ställer mig frågande till denna formulering. Vad är inte pedagogik på en förskola?

Jag minns när Grynet Mollvig gjorde slut med Frank Andersson och han grät ut i pressen under rubriken:
– Hon tog mig bara för min kropp.

Nästa dag svarade Grynet:
– Fanns det något annat?

Läroplansförslaget 2 – KVOTERING!

oktober 9, 2009

Vem har skrivit det nya läroplansförslaget för förskolan?

Expertgruppen har bestått av ped.dr. Camilla Björklund, fil.dr. Elisabeth Björklund, fil.dr. Carina Fast, professor Ingrid Samuelsson Pramling, docent Sonja Sheridan, fil.lic. Susanne Thulin samt fil.dr. Ann Zetterqvist. Också fil.mag. Susanna Anderstaf, universitetsadjunkt Anette Eriksson och doktorand Eva Norén-Björn har på Skolverkets uppdrag lämnat skriftligt underlag. Professor Gunilla Dahlberg och fil.lic. Ingela Elfström har lämnat synpunkter under hela arbetsprocessen.

Matchen mellan könen slutar 12-0. Jag tror att dessa experter gärna beskriver såväl sig själva som förskolan som ”könsneutrala”. Ett bättre uttryck vore ”könsblinda” och jag har svårt att ta deras tankar om genus för något annat än en oblyg partsinlaga.

Gruppens sammansättning är ett svårslaget rekord i bristande mångfald inom svenska utredningar. Att utbildningsministern är man innebär ingen tröst.

Placerad vid isskåpet

Placerad vid isskåpet

Min lille vän 70 – landskamp

oktober 9, 2009

mlvfotboll

Min lille vän är orolig. Matchen på lördag betyder mycket och att förlora mot Danmark vore förnedrande på många plan.

Vännens fotbollskarriär var kort och hans bollkänsla obefintlig. Ändå var han fruktad på mittfältet och levde efter Krister Kristenssons motto:
– Tar du inte bollen, så tar du mannen!


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 109 andra följare