Archive for 16 09 2009

Politisk styrning av lärarutbildning?

september 16, 2009

malmö

Jag läser på Skolporten om en ny avhandling av Joakim Krantz som diskuterar den politiska styrningen av Lärarutbildningen:

Vad är resultatet och dina viktigaste slutsatser?

- I botten av den här kritiken ligger en politisk misstro mot lärare och lärarutbildare och de anspråk som riktas mot dem går ut på att de ska uppvisa engagemang och lojalitet mot den politiska styrningen. Lärarna måste hela tiden visa på effekter och resultat, vilket leder till att deras professionella självständighet begränsas. I de självutvärderingar som lärarutbildningen gör ligger hotet om att förlora examensrätten och skvalpar. Det blir väldigt tydligt att myndigheterna använder examensrätten som ett maktmedel och det här leder till att självutvärderingarna mer handlar om att visa sig duktig än att hitta vägar till utveckling.

Länk

Tack Annika för tipset

Vad är avancerad nivå på lärarutbildning?

september 16, 2009

Det flyger många nya ord i luften och ibland använder vi dem en aning lättvindigt.

Dagens projekt är att förstå hur termin sex på en lärarutbildning kan beskrivas som ”avancerad nivå”. Så här skriver samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund:

Grundnivån omfattar tre års studier (sex terminer) och leder till en kandidatexamen. För en sådan examen krävs exakt 180 högskolepoäng, med tre terminers fördjupning i ett ämne. Om du har läst mer än så kan du inte inkludera detta i din kandidatexamen. Men du kan alltid be om kurs- eller studiebevis för kurser som inte ryms i din examen.
Vissa yrkesexamina på grundnivå är undantagna från regeln om 180 högskole-poäng. På samhällsvetenskapliga fakulteten gäller detta socionomutbildningen som omfattar 210 högskolepoäng.

Ur Vadå Bologna

s


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 107 andra följare