Archive for 17 11 2008

- Mamma, eremiten retar mig!

november 17, 2008

- Det är rätt åt dig!

Jag ramlar in i en repris av Skrotnisse och upptäcker att jag kommer ihåg långa sekvenser. Scenen där Bertil Enstöring bygger helikopter åt sin rullstol och flyger utanför den misslyckade och elake stadsingenjören Ture Björkmans fönster är skoningslös. Till och med mamman tycker illa om Ture som har lång resa framför sig innan han drabbas av den slutgiltiga förnedringen i öknen.De bästa klippen

Vem är Pippi?

november 17, 2008

Janne (Lancehövdingen) skriver om sina tvivel på Pippi som förebild. Är den kaxiga och självsvådliga flickan rentav ett bokstavsbarn och mobbare?

Jag svarar och vädrar min misstro mot värdet av förebilder.

Följ diskussionen. Delta!

Bullerbyn och barndomssociologin

november 17, 2008

Jag arbetar med en kurs som heter Perspektiv på barndom och vi läser Den moderna barndomen av Gunilla Halldén. Det är en bok som försöker beskriva hur synen på barn och barndom förändras och med utgångspunkt i barndomssociologin förväntas studenterna förstå innebörden i de paradigmskiften och diskursförskjutningar som ständigt sker.

Samtidigt är studenterna bärare av starka egna värderingar och ideal som ofta styr diskussionen i högre grad än litteraturen och det vetenskapliga tänkandet. Det är en smärtsam procedur att inse att de egna tankarna är en del av den rådande ideologin och mer falskt medvetande än sanning – om nu en sådan uppdelning vore möjlig. Den centrala frågan är kanske vad som händer om vi försöker använda gamla ideal i en ny tid? Går det att tvinga på en nostalgisk överbyggnad på barn som lever i ett modernt samhälle? Går det att undvika ett moraliserande förhållningssätt till dagens föräldrar om vi jämför dem med Bullerbyns kloka och närvarande jordbrukarfamiljer?

Jag låter studenterna rita ”den perfekta barndomen” och därefter arbetar vi med att tolka och analysera de ideal som ligger bakom teckningarna. En slående stor andel är hängivna familjeromantiker. Föräldrarnas kärleksfulla omsorg över leken mellan låghusen i den fria naturen återkommer som tema. Tryggheten återskapas i en avlägsen idyll.

Jag tror att det är ett problem om framtidens lärare värderar föräldrarnas ansträngningar utifrån ideal som är hämtade från 20-talets Småland. Den oproblematiska gemenskapen i Bullerbyn är en spännande bild som vi kanske måste ta farväl av för att förstå vilka villkor som gäller för dagens barn.

Det är andra faror än barska skomakare som väntar bakom hörnet.

Samtidigt är det svårt att inte inspireras av dessa självständiga och starka barn som tycks leva i harmoni med varandra och vuxenvärlden. Den grundläggande polariteten mellan being och becoming tycks upphävd i det ständiga nu som råder i Bullerbyn.

Ja – jag har genomskådat idylliseringen av barndomen.

Nej – jag klarar mig inte utan bilden av den lyckliga barndomen.

Nu nu nu

november 17, 2008

Jag har inte fångats av trenden med microbloggar och ständiga uppdateringar – men just nu är det ganska snyggt utanför mitt fönster!
Klicka på bilden:
idag-002


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 107 andra följare