Archive for 22 09 2008

De pompösa professorernas upprop

september 22, 2008

I efterdyningarna av att smutskastningen av den svenska skolan delvis har nyanserats (går det att nyansera svart?) dyker det upp aktörer som inte gärna vill skiljas från talet om den dåliga svenska skolan. DN ställer som vanligt upp med spaltutrymme och retoriken är minst sagt pompös.

Vi har svårt att tro att alla företrädare för pedagogik vill släppa kontakten med övrig akademi och forskning. Vi är också övertygade om att många kolleger är inriktade på att bidra till att lösa de problem som utbildningen står inför och inte vill blåsa till strid för att bekämpa nödvändiga förbättringar. Vem är betjänt av en kunskapsproduktion inom pedagogik-ämnet som inte tar till sig resultatet av inhemska och utländska undersökningar och inte heller fundament inom modern inlärningspsykologi, differentiell psykologi, neurovetenskap och kognitionsvetenskap, humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning?

Efter denna utflykt i den ofrivilliga komikens utmarker återstår att klämma fram den retoriska höjdpunkten:

Efter att ha tagit del av den senaste tidens debatt om skolan finner vi ingen anledning till lugn när det gäller svenska skolan.

Tödde och Mödde arbetar vidare på att sy om den svenska skolan…

Diskussionen om pojkarnas och arbetarbarnens svaga prestationer måste föras från andra utgångspunkter. Ljuset kommer inte från Finland.

Larmrapport som affärsidé?

september 22, 2008

När Jan Björklund har avslöjats som populistisk statistikfuskare är det dags att syna trovärdighete hos de organisationer som lever på eländesbeskrivningar av svenska barns liv.

Sydsvenskan granskar myten om våra drogade barn. Det är ett svårt ämne och risken är stor att de stöter sig med  grupper som bygger sin verksamhet på felaktiga siffror. Men det är väl därför som vi har journalister?


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 107 andra följare